XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Абрамова Є.Г. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Абрамова Євгенія Георгіївна

Аспірант Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Житлово-комунальне господарство (англ. house and municipal economy) (ЖКГ) - комплекс об'єктів та видів економічної діяльності, які забезпечують житлові та комунально-побутові потреби споживачів (громадян, організацій, підприємств) та створюють необхідні умови для нормальної життєдіяльності населення та функціонування населених пунктів.

ЖКГ становить приблизно третину основних фондів і споживає більше чверті енергетичних ресурсів країни. До складу галузі ЖКГ належать: експлуатація житлового фонду; ліфтове господарство; водопостачання; водовідведення; теплопостачання; газопостачання; озеленення територій; утримання об'єктів благоустрою; ритуальні послуги; утримання кладовищ; зовнішнє освітлення; збір та вивезення твердих побутових відходів; утримання сміттєзвалищ; утилізація сміття; забезпечення роботи міськелектротранспорту; технічна інвентаризація; дорожнє господарство; зливова каналізація; технічне утримання мостів; інженерний захист територій; утримання парків; утримання пляжів; відловлювання бездомних тварин; утримання водних об'єктів; боротьба із карантинними об'єктами та бур'янами; боротьба із шкідливим впливом вод тощо.

Галузь ЖКГ містить по суті дві великі підгалузі: житлове господарство та комунальне господарство. Житлове господарство - це підсистема ЖКГ, для якої характерним є обслуговування і утримання житлового фонду, надання різноманітних комунальних послуг та виконання робіт безпосередньо у житлових будинках, здійснення ремонтно-будівельних, спеціалізованих та монтажно-налагоджуваних робіт у житловому фонді, належна експлуатація громадських споруд.

Комунальне господарство - це підсистема ЖКГ, яка представлена сукупністю елементів комунального обслуговування й благоустрою, що надають комунальні послуги та забезпечують сприятливі умови життєдіяльності суб'єктів певної адміністративно-територіальної одиниці. Серед підприємств ЖКГ - суб'єкти різного організаційно-правового статусу та форм власності, чимало природних монополій. Не зважаючи на відмінності цих підгалузей, вони не можуть функціонувати одна без одної.

Основною метою галузі житлово-комунального господарства є задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах. Саме виходячи з розуміння цієї мети має будуватись державна політика в цій галузі.

В Україні з 2004 року триває процес реформування системи житлово-комунального господарства, що відбувається на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки», термін реалізації якого у 2009 році продовжено до 2014 року.

            Після президентських виборів 2010 року розпочалась робота над розробкою Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", яка була затверджена 2 липня 2010 року. На її виконання 21 грудня того ж року Президент видав Указ під № 1154/2010 «Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Зазначеними заходами відповідальними за упровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна   держава", реалізацію національного плану дій на 2011  рік  щодо  впровадження  Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,  ефективна держава" призначені керівники напрямів реформ, які призначені цим же Указом. Кабінету  Міністрів  України було доручено до 1 лютого 2011 року подати проект Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава". Національний план дій на 2011 рік затверджено Указом Президента України від 27 квітня 2011 року № 504/2011.
            У Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки виділено чотири (п'ятий планувалось представити восени 2010 року) напрями, які містять 18 сфер життєдіяльності країни. Одним з цих сфер є житлово-комунальне господарство, перетворення в якому мають відбутися в рамках проведення модернізації інфраструктури та базових секторів.
            Програмою виділені наступні проблеми галузі:
•·            збитковість підприємств;
•·            заборгованість споживачів;
•·            неефективна система управління житлом та природними монополіями;
•·            критичний стан основних фондів;
•·            неякісні житлово-комунальні послуги.
Причинами цих проблем вважається:
•·              низький рівень тарифів на житлово-комунальні послуги (не покривають видатки підприємств);
•·              відсутність механізму стягнення заборгованості на житлово-комунальні послуги;
•·              відсутність приватних операторів з обслуговування багатоквартирних будинків;
•·              відсутність ефективного власника багатоквартирних будинків;
•·              несприятливі умови для залучення приватних інвестицій.
       У якості мети реформи ЖКГ визначено підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, а також забезпечення бездотаційності цього сектору економіки. Цілі для досягнення поставленої мети наступні:
•·  забезпечити рентабельність підприємств ЖКГ;
•·  скоротити кредиторську та дебіторську заборгованості в галузі;
•·  створити конкурентне середовище на ринку послуг ЖКГ;
•·  стимулювати технічну й технологічну модернізацію й підвищення ресурсо- і енергоефективності ЖКГ.
            Далі в Програмі наведені завдання для реалізації поставлених цілей.

Серед можна виділити такі:  зміна законодавства з ціноутворення в сфері ЖКГ та приведення тарифів до рівня економічно обґрунтованих, централізація встановлення тарифів, скасування мораторію на стягнення пені за несвоєчасну оплату ЖКП, прискорення процесу створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), зміна законодавства щодо регулювання відносин ОСББ (зобов'язання власників житла створювати ОСББ), створення умов щодо залучення приватних управляючих компаній до обслуговування житлового фонду, залучення приватних інвесторів (зміни до законодавства щодо регулювання відносин під час передачі об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства та теплопостачання в оренду та концесію, щодо публічно-приватного партнерства тощо).

Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" принципово змінені підходи до управління житлово-комунальним господарством, в ній акцент робиться не на споживача, а на виконавця/виробника послуг. В цілому Програмою змінена державна політика в сфері житлово-комунального господарства, що викликає серйозні занепокоєння в колі незалежних фахівців і експертів та незадоволення серед населення. Програма сформована, на її виконання затверджено Національний план дій з термінами та відповідальними. На початку червня поточного року Президент за результатами розширеного засідання Кабінету Міністрів України звільнив з посад віце-прем'єра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та його першого заступника - це сигнал про те що поставлені задачі необхідно виконувати.

Список використаних джерел:

•1.    Указ Президента України  «Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 21 грудня 2010 року № 1154/2010 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12683.html .•2.    Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.otechestvo.org.ua/main/20063/715.htm .


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>