XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Адамко С.М., Стужук Т.М. Спрощена система оподаткування малого підприємництва

Адамко С.М.
Науковий керівник: Стужук Т.М.

Спрощена система оподаткування малого підприємництва

Держава постійно шукає нові форми організації виробництва, шляхи підвищення розвитку економіки і зменшення податкового тягаря, що лягає на плечі підприємств. Для досягнення цієї мети держава постійно шукає нові прогресивні способи і системи оподаткування. Одним із таких способів було запровадження спрощеної системи оподаткування в Україні Указом Президента України № 727 / 98 від 3 серпня 1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» з метою стимулювання малого бізнесу.
Юридичні особи, в яких упродовж року середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів), виконання робіт і надання послуг упродовж року не перевищує 1 млн. грн., мають право перейти на спрощену систему оподаткування. Оскільки суб’єктом малого підприємництва може бути не лише юридична, а й фізична особа, то відповідно є критерії, за якими визначаються умови переходу фізичних осіб (приватних підприємців) на спрощену систему оподаткування. Таким чином на спрощену систему оподаткування може перейти підприємець, у якого кількість працівників, у тому числі членів його сім’ї не первищує 10 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг не перевищує 500 тис. грн.
Ставки єдиного податку для юридичних осіб, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності становлять на вибір:
- 6 % від суми виручки від реалізації продукції (товарів, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість»;
- 10 % від суми виручки від реалізації продукції (товарів, послуг) без урахування акцизного збору, у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
Дана тема є досить актуальною темою сьогодення, адже враховуючи сучасне економічне становище нашої країни потрібно зазначити, що фінансова криза зачіпає всі ланки суспільного життя, зокрема і функціонування об’єкта дослідження, тобто спрощеної системи оподаткування.
Проблемам місця і ролі підприємництва в забезпеченні економічного зростання, його фінансової підтримки та оподаткування присвячені праці багатьох вітчизняних учених-економістів: З.С.Варналія, О.Д.Василика, М.А. Гапонюка, О.Д.Данілова та інших. Зокрема, Ю.Б.Іванов та А.М.Тищенко аналізують спрощену систему оподаткування обліку й звітності в контексті таких інструментів податкового регулювання, як податкові пільги та податкове стимулювання, А.М. Соколовська розглядає її як один із чинників зниження податкового навантаження та засіб пристосування податкової системи України до об’єктивних умов соціально-економічного розвитку.
Характеризуючи нинішню ситуацію, необхідно проаналізувати динаміку чисельності суб’єктів малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування на всій території України, як показано в таблиці 1.
Табл. 1.
Динаміка чисельності суб’єктів малого підприємництва в Україні

Суб'єкти

Рік

Згідно показників, темпи приросту загальної кількості платників єдиного податку у 2004 році становили 9,3 %. В порівнянні з минулим роком у 2005 році цей показник збільшився на 3,8 %. Проте, якщо порівнювати 2006 та 2007 роки, то вимальовується значна тенденція росту темпу приросту, зокрема його збільшення на 4,1 %.
Кількість фізичних осіб, що перейшли на спрощену систему оподаткування у 2004 році в Україні становила 602,38 тис. осіб, а у 2005 році цей показник уже збільшився на 94,42 тис. осіб. Порівнюючи і два наступні роки теж спостерігається тенденція збільшення підприємців, що застосовують єдиний податок. Зокрема, у 2007 р. кількість фізичних осіб збільшилась на 156,08 тис. осіб.
Щодо юридичних осіб, то тут теж відслідковується збільшення кількості платників податку. У 2004 році, частка підприємців, що діяли за спрощеною системою в Україні дорівнювала 133,2 тис. осіб. Вже в 2005 році вона збільшилась на 2,27 тис. осіб. У 2005р. та 2006 р. чітко виражене значне збільшення кількості юридичних осіб – платників єдиного податку на 18, 29 тис. осіб. А у 2007 р. в порівнянні з 2006 р. цей показник збільшився на 8,52 тис. осіб.
Для забезпечення більшого вдосконалення системи оподаткування України, потрібно запозичувати досвід інших країн, система оподаткування яких повною мірою сприяє розвитку малого бізнесу. Зокрема, для розвитку підприємництва в Республіці Казахстан запроваджено спеціальний податковий режим для суб’єктів малого бізнесу, сутність якого полягає у спрощеному порядку обчислення, оплати та подання податкової звітності.
Перевагою спеціального податкового режиму на підставі спрощеної декларації є її простота. Будь-який платник податку може самостійно визначити свої податкові зобов’язання шляхом використання залежно від рівня доходу ставки податку. Ставки податку, що застосовує Республіка Казахстан наведені у таблиці 2.
Ставки податку у Республіці Казахстан Табл. 2

Фізичні особи

Юридичні особи

Крім того, сума податків за спрощеною декларацією може зменшитися на 1,5 % за кожного робітника, якщо середньомісячна заробітна плата перевищує її мінімальний розмір, встановлений в республіці.
Таким чином, потрібно зазначити, що спрощеній системі оподаткування малого бізнесу приділяється значна увага як у нашій країні, так і за кордоном. У деяких країнах, окрім спрощеної системи оподаткування, вводяться додаткові умови зменшення суми сплати податків. Це здебільшого сприяє відмові від тіньової господарської діяльності, що дає змогу збільшити розміри податкових надходжень до бюджету.
Література:
1. Гончарова Н.В. Проблеми та перспективи податкової політики стосовно малого підприємництва . - Формування ринкових відносин . - №4. - 2006. С. 22-23.
2. Кожем’якіна С.М., Козачук Н.Ф. Доцільність переходу малих підприємств до спощеної системи оподаткування. - Формування ринкових відносин. - № 1. - 2007. С. 32-33.
3. Роговець А.М. Оподаткування малого підприємництва. - Фінанси України. - № 4. 2006. С. 57-58.
4. Ярошенко Ф.О. Доцільність переходу малих підприємств до спрощеної системи оподаткування. - Формування ринкових відносин. - № 2. - 2007. С. 41-42.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>