XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Аксамітовський Ю.Є., Павловський В.В. Етапи розвитку іноземних інвестицій на території Чернівецької області, їх вплив та наслідки

Аксамітовський Ю.Є., студент
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Науковий керівник – В.В. Павловський

Етапи розвитку іноземних інвестицій на території Чернівецької області, їх вплив та наслідки

Однією з основних тенденцій сучасного етапу світового господарського розвитку стала економічна диференціація регіонів за своїм природним, ресурсним та трудовим потенціалом. Особливу роль у розвитку відіграють іноземні інвестиції. Утворення спільних з іноземними партнерами підприємств відбувається досить інтенсивно, проте реальний соціально-економічний ефект від їх діяльності незначний.
Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів прямого іноземного інвестування, його соціально-економічних наслідків для Чернівецької області на основі вирішення таких основних завдань:
- з’ясування основних тенденцій прямого іноземного інвестування та спільного підприємництва в Чернівецькій області;
- аналіз відповідності законодавчо-нормативного забезпечення іноземного інвестування в Україні потребам країни у іноземних капіталовкладеннях.
Об’єктом дослідження є процес залучення та використання прямих іноземних інвестицій, їх вплив на територію Чернівецької області.
За своїм географічним розташуванням, багатими рекреаційними ресурсами Чернівецька область є надзвичайно перспективним регіоном для розвитку міжрегіональної та міжнародної співпраці.
Умовою процесу інвестування є наявність певних джерел фінансових коштів. На жаль, інвестиційний процес в Україні не можна назвати сприятливим. Він характеризується загальною нестабільністю економіки, законодавства, банківської системи та браком фінансових ресурсів всередині країни.
У області є наступні фактори для залучення інвестицій.
- Унікальне географічне положення та багатство природних ресурсів. Область розташована на перехресті магістральних шляхів Центральної, Південної та Східної Європи;
- Соціально-політична стабільність. На території Чернівецької області відсутні міжконфесійні ті міжетичні конфлікти. За рівнем злочинності область займає одне з останніх місць в Україні;
- Широке міжнародне співробітництво. Чернівецька область підтримує зовнішньоекономічні зв’язки більш ніж з 60 країнами світу;
- Сприятливі особливості місцевої господарської системи. Успішно здійснюється реформування відносин власності, створюються нові підприємства малого та середнього бізнесу.
Природно-ресурсний потенціал краю створює необхідні умови для вкладення інвестицій з метою розвитку таких високорентабельних галузей, як:
- Легка промисловість. Область зацікавлена в налагодженні співробітництва з метою випуску конкурентоспроможних виробів, ввезення сучасного обладнання, нових технологій по виробництву одягу.
- Харчова промисловість. Інвестиційні проекти, розроблені підприємствами харчової промисловості, мають наступні напрямки спільної діяльності:
а) технічне переоснащення виробів;
б) виробництво і переробка продукції.
- Деревообробна промисловість. Існуючий деревообробний комплекс області потребує створення нових та вдосконалення діючих технологічних процесів з використанням сучасного високопродуктивного обладнання.
У 2006 році інвестори вклали в економіку області 3,5 млн. дол. США прямих інвестицій.
Найбільш привабливі для інвестицій види економічної діяльності

image00110.png             image00258.png

Отже, стабільний економічний розвиток зумовлюють позитивні аспекти ведення інвестиційної політики. В першу чергу увага приділяється довгостроковим проектам та залученню державних структур до регулювання інвестиційними проектами. Область має також надлишкову робочу силу з високим рівнем освіти, що робить її привабливим інвестиційним середовищем.
Література:
1) Інвестиції в Україні / Під ред.. С.І. Вакаріна. – К., 2006.
2) Законодавці та нормативні акти України, К., 2007.
3) Офіційні дані Державного комітету статистики по Україні і регіонах 2007.
4) Аналітичні огляди управління зовнішніх економічних зв’язків Чернівецької обласної державної адміністрації 2007р.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>