XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Албу А., Геріч І. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ

Албу А., Геріч І.,

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету ,

м. Чернівці

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ

Створення державою стабільних умов господарювання кооперативів є не менш важливою проблемою серед тих, які потребують негайного реагування з боку уповноважених органів державної влади та вироблення шляхів їх подолання у контексті світової економічної кризи. Кооператив - більш уразливий учасник відносин у сфері господарювання порівняно з суб'єктами господарювання інших організаційно-правових форм. Така властивість зумовлена тим, що кооператив, перш за все, об'єднує людей задля задоволення їх соціально-побутових та інших потреб і вже в останню чергу має на меті отримання прибутку. Кооператив як визнаний державою правовий засіб реалізації конституційних прав та обов'язків громадян вимагає особливого підходу з боку держави, що має отримати вираз у створенні відповідної системи заходів, спрямованих на підтримку діяльності таких суб'єктів права.

Організаційно-економічні та правові аспекти діяльності кооперативів перебувають у центрі наукового інтересу багатьох дослідників, зокрема, В. Гончаренка, І. Козюри, С. Грудницької, Н. Славової тощо. Але слід зазначити  про все ще недостатню увагу з боку законодавця до питання розширення правового інструментарію підтримки та гарантування діяльності кооперативів.

У більшості країн світу так чи інакше здійснюється державна підтримка діяльності кооперативних організацій. Звісно, ступінь і види державної підтримки залежать від стану законодавства про кооперативи та засади економічної безпеки їх діяльності. У багатьох країнах Західної Європи уряди дуже серйозно ставляться до розвитку кооперативного руху, вбачаючи в ньому ефективний засіб пом'якшення соціальних і економічних проблем у суспільстві, надають йому істотну фінансову допомогу. В окремих країнах Європи (Великобританії, Швеції, Німеччини) кооперативи прирівняні до комерційних структур і не користуються пільгами при оподаткуванні, але в цілому простежується тенденція державної підтримки діяльності кооперативів. Значна кількість європейських країн законодавчо визнала високу соціальну роль кооперативного руху та надає кооперативам різні пільги, насамперед з оподаткуванням [1, с. 35-36].

Кооперативи виявилися відносно ефективними господарниками, оскільки за даними масової інформації, річний обіг суб'єктів господарювання, що діють у системі Укоопсоюзу, від реалізації товарів, робіт і послуг у 2009 році становив 6,4 млрд грн. [2]. Це доводить, що кооперативи можуть ефективно вирішити проблему безробіття, яка за умов економічної кризи набула особливої актуальності.

Існуючий підхід до державного регулювання діяльності кооперативів потребує переходу від пасивної позиції до активної підтримки їх діяльності. Перший крок у цьому напрямі вже зроблено у вигляді затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України Концепції Державної цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року [3].

У цілому виконання передбачених у Концепції заходів повинно сприяти:

•·   підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва;

•·  розвитку конкурентного середовища на аграрних ринках;

•·  підвищенню рівня й якості життя сільського населення;

•·  комплексному розвитку місцевих, регіональних і загальнодержавного аграрних ринків;

•·  створенню до 2015 р. не менше 10 тис. сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

•·  створенню понад 100 тис. додаткових робочих місць у сільській місцевості;

•·  надходженню від сплати податків із заробітної плати та платежів до соціальних фондів у сумі 1 млрд грн.;

•· зростанню до 2015 р. обсягів виробництва продукції сільського господарства в 1,6 рази та її реалізації на аграрних ринках через сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Отже, ступінь та види державної підтримки залежать від стану законодавства про кооперативи та засади економічної безпеки їх діяльності. Нині доцільним є перегляд існуючих підходів до державного регулювання діяльності кооперативів в Україні з переходом від пасивної позиції до активної підтримки їх діяльності. Удосконалення чинного податкового законодавства України призведе до стимуляції діяльності кооперативів.

Література:

•1. Гончаренко В. В Кредитні спілки як фінансові кооперативи : міжнародний досвід та українська практика / Гончаренко В. В. - К., 1997. - 233 с.

•2. Бабенко С. Потребительская кооперация : тенденции и перспективы / С. Бабенко // Голос Украины. - 2009. - № 47. - c. 9

•3. Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р.      № 184-р // Офіційний вісник України. - 2009. - № 14. - с. 444.

 

E-mail: alisa_ab_u4_el@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>