XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Алтухов В.А. П. Ф. КАПТЕРЕВА ПРО ГРУ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В СІМ’Ї

Алтухов Вадим Анатолійович

ХНПУ імені Г.С.Сковороди

П. Ф. КАПТЕРЕВА ПРО ГРУ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В СІМ'Ї

Актуальність теми дослідження зумовлена тією роллю, яку відіграє сім'я у формуванні особистості дитини, особливо в розвитку її емоційно-чуттєвої сфери. Проблеми естетичного виховання досліджувались у різних аспектах: як з погляду на сучасність (Вовчик-Блакитна М.В., Добрович А.В., Котирло В.К., Кульчицька О.І., Савченко О.Я. та інші), так і в історико-педагогічному аспекті (Відченко А.Г., Говорун А.В., Білик В.М. та інші). Проте спеціальних праць, присвячених естетичному вихованню дітей у сім'ї немає.

З цього погляду, є важливим ознайомлення з педагогічними здобутками минулого, в якому вказана проблема займала чільне місце. Особливо глибоко її розглядав П.Ф.Каптерев, автор „Енциклопедії сімейного виховання".

 Метою цієї статті є виокремлення тих педагогічних настанов відомого педагога кінця 19-го - початку 20-го століття, які стосуються виховання дітей у сім'ї.

Аналіз історико-педагогічної спадщини П. Ф. Каптерева переконує  в тому, що він чітко визначив пріоритетну роль різних видів гри в естетичному вихованні дитини в умовах сім'ї. Звертаючи увагу на те, що батьки часто недооцінюють виховні можливості гри, сприймають її як розвагу для дитини, відомий педагог писав: „Гра зверх характерне, істотне явище у дитячому житті..., без якої неможлива „духовна діяльність"[1,109].

Гра є тим засобом, за допомогою якого дитина здатна без зайвих труднощів розвивати свої естетичні почуття та якості. В цьому дитині, на думку видатного педагога, повинні допомагати батьки, на яких покладена роль „задовольняти потреби дитини у грі".

Естетичне формування дитини в сім'ї засобами гри, як свідчить аналіз творчості П. Ф. Каптерева, слід починати вже з раннього дитинства, воно і полягає в „засвоєнні різноманітних вражень", які батьки повинні створювати, „потішаючи, забавляючи, розважаючи дитину". 

Конкретно визначаючи у своїх педагогічних творах види гри для різних вікових груп дітей, П.Ф.Каптерев пропонував батькам спочатку через „приємні враження" здійснювати розвиток зовнішніх органів почуттів. „Дзвонити в дзвіночок, показувати яскраво кольорові малюнки, здійснювати на очах дитини якісь рухи, давати їй потримати різні предмети, спробувати на смак, понюхати - усе це значить потішати та розважати дитину", - вказував відомий педагог [1,112].

Аналіз праць П.Ф.Каптерева дав можливість для висновку, що в роздумах стосовно причин, які впливають на якість естетичного розвитку почуттів дитини в подальшому житті є „сила вражень" від „предмета, який розважає".

Одним із важливих моментів впливу такої гри на дитяче враження, на який звернув увагу батьків педагог, є оформлення речі або предмета, який буде створювати це враження. Так, „яскраво кольорові та слабо кольорові предмети викликають за інших однакових якостях неоднакові враження в дитини, надаючи їй більше, чи менше задоволення"[1,113].

У своїх педагогічних творах П. Ф. Каптерев спрямував увагу батьків на необхідність уміння впливати на різні органи чуття дитини через дію предмета який потішає, а також поєднує собі кілька властивостей, приємних для зовнішніх органів чуття дитини. Так, кольорова, розфарбована, приємної форми, з різноманітними звуками іграшка буде впливати на зорові та слухові органи; м'якості та тепла - на органи дотику. „Хто бажає краще забавити дитину, той повинен діяти на кілька органів", - радив батькам відомий педагог [1,113].

Сприймання дитиною навколишніх предметів, на його думку, пробуджують необхідність усю отриману інформацію пропустити через себе. У порадах батькам він пропонував задовольнити ці потреби дитини „розвагами", які за своїм змістом будуть діяти не тільки на зовнішні почуття, але й на „пам'ять, пробуджуючи, тим самим, більш високі та складні хвилювання"[1,113].

З метою підвищення естетичного сприймання дійсності засобами цих розваг у зростаючій дитині відомий педагог пропонував батькам розширювати коло предметів, які оточують дитину. Прогулянки до саду, до лісу, спостереження за небесними явищами, за явищами природи, будуть, як вважав П.Ф.Каптерев, багатим джерелом нових вражень.

У своїх поглядах на вплив гри на естетичний розвиток дитини, П.Ф.Каптерев звертав увагу батьків на те, що, ознайомившись із предметами довкілля, дитина відкладає у своїй пам'яті достатньо вражень, що спонукатиме її прагнення до нових, які, як уважав педагог, з'являтимуться в дитячий душі через „розглядання книжок з різними малюнками"[1,127].

Так, зазначав він, ілюстрації в не розфарбованому вигляд в перші роки, за не вміння відрізняти кольори можуть задовольнити дитину не в розфарбованому вигляді. Надалі, з розвитком відчуття кольору, задоволенням від кольорових гам дитина виявлятиме великий інтерес до кольорових малюнків.

Важливим фактором впливу книжок з ілюстраціями на чуттєво-емоційну „сферу дитини, на думку П.Ф.Каптерева, є їхня виразність, впізнання її дитячим оком та розумом..."[1,127].

Велике значення на формування почуттів у дитини, на думку П.Ф.Каптерева, має якість ілюстрацій, їхня виразність та відповідність віку. Ігнорування цих зауважень, „принесуть дитині утруднення та викличуть в неї неприхильність до зображення"[1,127].

З метою активізації в дитині сприймання вражень через органи слуху, П.Ф.Каптерев пропонує батькам розповідати казки, історії та різноманітні байки, при майстерному розповіданні яких, на думку відомого педагога, вони будуть відігравати у подальшому вагому роль у заохоченні дитини до самостійного читання, яке є „одним з найбагатших та загальнодоступних джерел різноманітних та прекрасних розваг"[1,128].

Основою художньої творчості дитини є враження, вказував П.Ф.Каптерев, отримані від предметів оточення. Реалізацію своїх нестійких почуттів дитина здійснює в наслідувальних іграх через відображення та втілення в знайомому матеріалі, і тому, попереджав батьків автор, - „цій творчий грі перешкоджувати не слід, навпаки, треба їй сприяти та віддавати відповідний матеріал"[1,131].

Розв'язувати це завдання видатний педагог пропонував батькам за допомогою іграшок, які є невід'ємною складовою частиною будь-якої гри. Особливість іграшки у продуктивному впливі творчої гри на естетичний розвиток дитини, на думку П.Ф.Каптерева, полягає в її властивостях. Підкреслювалось, що придбання батьками дорогих та складних іграшок буде гальмувати прагнення дитини до реалізації своєї фантазії у творчій діяльності, тим самим, фактично, знищувати сам принцип дитячої гри. Аналіз педагогічної спадщини П.Ф.Каптерева переконує в тому, що для творчої фантазії дитини батькам треба використовувати іграшки, матеріалом яких буде „папір, кубики, глина, віск", тому що „вони легко, за вимогою, можуть перетворюватись на все, що прийдеться"[1,132].

Заключним етапом формування естетичних почуттів, смаків та ідеалу в дитини засобами гри, як уважав П.Ф.Каптерев, будуть ігри, у яких дитина ставить себе в положення інших, тобто „драматичні ігри". Упровадження в дитяче життя цих ігор дозволить батькам розширити духовний світ дитини, допомагаючи, тим самим, піднятися їй над світом та „пережити такий стан, якій вона інакше в дитинстві пережити зовсім би не змогла"[1,139].

Педагогічні настанови відомого педагога П.Ф.Каптерева можуть бути використані у практиці роботи дошкільних виховних закладів, у педагогізації батьків в умовах сьогодення України.

Література:  

1.П.Ф.Каптерев Избранные педагогические сочинения.- М., «Педагогика» 1982. 407стр.

vad_alt@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>