XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Алтухов В.А. ЖАН - ПОЛЬ РІХТЕР ПРО ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В СІМ’Ї

Викладач  Алтухов Вадим Анатолійович

ХНПУ імені Г.С.Сковороди м.Харків

ЖАН - ПОЛЬ РІХТЕР ПРО ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В СІМ'Ї 

Актуальність теми детермінована роллю сім'ї у формуванні особистості дитини. У головних державних документах про освіту підкреслюється, що сучасна сім'я повинна стати першоосновою для морального та духовного розвитку дитини. У творчих пошуках шляхів і засобів покращення ефективності сімейного виховання сучасні дослідники нерідко звертаються до використання прогресивної історично - педагогічної спадщини видатних представників світової педагогічної думки. У цьому плані різні проблеми сімейного виховання в історичному аспекті розглядались у дослідженнях Абдураїмової Р.А., Відченко А.Г., Говорун А.В., Шинкаренко В.М. та інших. Проте питання естетичного виховання дітей в умовах сім'ї в них не ставились.  

Разом з тим, ранній вік дітей є найбільш сенситивним не лише для інтелектуального розвитку дитячої особистості, але й у формуванні її майбутнього естетичного потенціалу. Тому найперший естетичний досвід дитини багато де в чому залежить від здатності батьків організувати її активну естетичну діяльність та сприяти естетичному розвиткові. У цьому плані цікаві творчі доробки відомого німецького письменника кінця 18 - початку 19-го століття Жана -  Поля Ріхтера, висловлені ним в історично - педагогічній праці „Левана як наука про виховання". Тому метою роботи є актуалізація цих ідей в умовах сьогодення України.

Як показав аналіз педагогічної спадщини Жана - Поля Ріхтера, батьки повинні підходити до розвитку в дитині почуттів обережно, рахуючись з віковими особливостями дитини, особливо з її першим зоровим сприйняттям. Він радить батькам використовувати такий вид діяльності як гра. Він розглядав дитячу гру, як серйозну діяльність, яка лише оформлена згідно дитячого віку. На думку Жан - Поля, дитяча гра організує всі сили дитини, але разом з тим: „радує душу, що складає її насолоду ". Він підкреслював що: „в найперші місяці життя дитина не знає творчих ігор або зусиль, а знає тільки гру відчувань ". Цим самим давав зрозуміти батькам, що для активізації та наповнення цієї гри різноманітними відчуттями, вони повинні створити умови, завдяки яким дитина „бажає дивитись, прислуховуватись, хапатись, чіплятися "[1,298].

На його погляд, батьки, які постійно збагачують світ відчувань дитини у її взаємодії з довкіллям, допомагають їй у формуванні п'яти органів відчуття і сприяють створенню дитиною нового виду гри, якій Жан - Поль дав назву - „самостійна гра". Він підкреслював, що вона позитивно впливатиме на формування мови у дитини, дасть поштовх для розвитку її  багатої фантазії, яку вона реалізує у подальшій творчій діяльності. Завдяки цьому дитина, насамперед, зможе пізнавати світ та збагачувати оточуючу дійсність.  

Естетичне виховання дитини неможливо собі уявити без використання батьками всіх видів образотворчого мистецтва. Підкреслюючи, що поряд з іншими засобами образотворче мистецтво активно впливає на почуття дитини, Жан - Поль Ріхтер радить використовувати книжку з картинками, вибір яких батьки повинні робити не за предметами, які „зображають цілий ряд невідомих дітям тварин та рослин", а з тих малюнків, які зрозумілі дітям згідно їх віку.

На думку Жан - Поля на більш пізніх етапах формування естетичного ставлення дитини до довкілля, велику виховну роль відіграє мистецтво, віддзеркалюючи його красу та величність. Твори мистецтва, підкреслював він (живопис, музика тощо),  немовби зупиняють прекрасну мить, фіксуючи красу того чи іншого моменту життя природи. Він писав, що зустріч з природою в мистецтві дитині приносить  радість від більш глибокого проникнення в красу того, що вже відомо. Виходячи з цього, Жан - Поль радить батькам: „У художнє царство тих красот, які обумовлені зовнішніми почуттями красот живопису, музики, архітектури, дитину слід вводити раніше, ніж у царство красот, залежних від внутрішнього почуття, - красот поетичного мистецтва "[1,310].

Аналіз „Левани" показав, що особливим засобом впливу на формування почуття насолоди у дитини, який Жан - Поль радить використовувати батькам у естетичному вихованні в сім'ї, є музика. Звуки її створюють в уяві дитини різноманітні образи, які породжують у її душі різноманітні почуття. На думку Ж. Поля: „Музику швидше, ніж поезію, можна назвати мистецтвом радощів, бо вона нічого, крім небесних блаженств, не дарує дітям..."[1.308]. Разом з тим, як підкреслював педагог - письменник, почута і сприйнята дитиною, може стати тією „таємничою гармонією", яка назавжди утворить „мелодійну тему" у серці дитини.

Ж.П.Ріхтер, акцентуючи увагу батьків на виховних можливостях музики, особливу роль приділяв співу. Він підкреслював, що: „...коли народи були дітьми, їх мовою був спів", тому немає нічого, „...більш прекрасного, ніж радісно співаюча дитина.[1,308]. Саме спів, наголошував Жан - Поль, має ті переваги у створенні умов для естетичного розвитку в сім'ї, коли  дитина може легко удосконалювати свої здібності в мові, усвідомлено наслідувати знайому мелодію, повторювати звуки за дорослими, навіть розвивати свої легені. На думку Жан - Поля, спів має ті переваги, що саме тут зливається в єдине „дитина, звук і серце", що дозволяє їй відчувати постійну насолоду від слухання себе та інших. Поступово в неї розвиваються почуття, формується естетичний досвід, внаслідок чого дитина прагне робити з задоволенням те, що їй дає насолоду, радість; разом з тим - уникати неприємного, негарного, втомлюючого. Тому, як підкреслював Жан - Поль, найкращим дійством для батьків з метою допомогти своїм дітям у формуванні естетичних почуттів було б їх бажання співати „заради своїх дітей". Тоді батьки, використовуючи музичне мистецтво, на думку Ж. Поля, сформують у дитини нові почуття. „Музичне мистецтво, як і природжена поезія почуттів, як і всяке почуття, нічого іншого не бажає, крім як повторити одне й теж, ненаситно, невтомно, в невичерпних звуках "[1,308].

Надзвичайно цікаво розміркував Жан - Поль щодо впливу на розвиток почуттів дитячого танцю, як „природного, невимушеного уроку свободи та гри". Він закликав батьків, які мають будь - які музичні інструменти (стару флейту, скрипку, піаніно тощо), щоб вони щоденно грали для дітей, своїх і чужих, збирали їх у хороводи, сприяли розвиткові їхніх танцювальних рухів. У крайньому випадку, наголошував він, батьки можуть скористатися імпровізованим голосом для відтворення мелодії танцю, але створити умови для танцювальних занять дітей. Жан - Поль, звертаючись до аналогічних дій дорослих та коментуючи їх, підкреслював, що доросла людина висловлює в танці лише „красу мистецтва", а коли навіть виявляє якесь почуття, то - близьке „до посмішки чи сліз". У дитини ж „танцююче весело тіло", на відміну від дорослого, гармонійно поєднується з „радісною душею". Тобто, невимушені природні рухи в процесі танцю викликають у дитини радість, щире бажання „без статуту" поєднати свої рухи з іншими дітьми „на святі бутонів троянд без колючих шпичок". На його думку, найлегшим завданням для батьків є організація танців у сімейному колі разом з дітьми з метою їх розвитку.

Слід зазначити, що через всю роботу Ж.П.Ріхтера проходить його переконаність у вагомості для естетичного розвитку дитини її найпершого зорового сприйняття, звукового відчуття, у виховній силі радості для маленької дитини, у виховуючій значущості маленьких та очікуваних радощів для підростаючої дитини. Він наголошував, що все побачене і почуте вперше, залишається у душі дитини вічно: „перший колір, перша музика, перша квітка". Саме тому, запевняв батьків Жан - Поль Ріхтер, у перші роки життя вони зможуть зробити для естетичного розвитку дитини набагато більше, витративши „половинні сили", аніж у більш пізньому віці навіть при застосуванні „подвійних сил".

Вважаємо, що настанови та поради Ж.П.Ріхтера щодо естетичного виховання дітей у сім'ї можуть бути корисними з метою піднесення педагогічної культури батьків та збагачення форм і методів сімейного виховання.    

Література:

1.Идеи эстетического воспитания / Ред. В.П.Шестаков. Антологія в 2-х томах. - М.,1973. Т.2. Стр.298, 308, 310. 

e-mail: vad_alt@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>