XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Амброзевич Т.П. ЯКІСТЬ ЗБУТУ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ.

аспірант Амброзевич Тетяна Петрівна

Київський національний торговельно-економічний університет

  Якість збуту в ресторанному господарстві

Аналізуючи зведені дані звітів про фінансові результати підприємств ресторанного господарства, які охопили 624 підприємства у 2004 році та 548 у 2005 році зазначимо, що спостерігається тенденція зниження собівартості продукції. За вказаний період вона знизилась на 11,03 %. В цілому, зниження собівартості продукції ресторанного господарства повинно відбуватися за рахунок оптимізації бізнес-процесів, скорочення витрат робочого часу, зменшення обсягу нереалізованих страв, та відповідно повинно сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств, підвищенню прибутковості за рахунок збільшення обсягів реалізації.  Проте, нажаль, часто в підприємствах заходяться інші шляхи зниження собівартості, зокрема: закупівля сировини нижчої якості, або недодержання технологічного процесу обробки сировини, невідповідність норм закладки сировини нормативним, зменшення вмісту сировини у готовій страві, невідповідність приміщень санітарним нормам та вимогам, утримання низькокваліфікованого персоналу тощо.   Підтвердженням цього є численні порушення встановлені державними контролюючими органами [1]. У звіті перевірки, проведеної протягом І кварталу 2006 року спеціалістами підвідомчих Держспоживстандарту України територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів зазначено, що за встановлені порушення було вжито відповідних санкцій. Однак варто зазначити, що такі дослідження не є системними, та в цілому не є гарантією захисту прав споживачів у підприємствах ресторанного господарства.

Слід  зауважити також  і недостатню активність  контролюючих органів, що дає можливість достатньо вільно себе почувати суб'єктам господарювання, порушуючи будь-які норми та вимоги чинного законодавства. Також практично відсутні механізми впливу з боку споживачів. Так, наприклад, виявлені особисто автором порушення неодноразово були занесені до книги скарг різних підприємств. Зокрема в підприємстві «Два гуся» була невідповідність ціни, зазначеної в меню та виставленою при розрахунку. В підприємстві «Єврохата» було виявлено спробу реалізації продукції непридатної до вживання. В першому випадку реакції на скаргу не відбулося. В другому адміністрація пояснила, що смак зіпсованого продукту є особливістю складового компоненту страви.  Спроби звернутися до органів по захисту прав споживачів для роз'яснення  теж виявилися невдалими. На сучасному та гарно оформленому сайті є організована «гаряча лінія» для звернення громадян, проте посилання на неї є неактивним, вказані номери телефонів не відповідають.

Отже, за даних обставин, виникає необхідність розробки реального механізму впливу на підприємства ресторанного господарства, що зловживають правами споживачів.  У час інформаційних технологій таким механізмом може бути створення незалежного інтернет-сайту, що займався б моніторингом якості продукції ресторанного господарства та справедливою критикою.  На постійній основі варто  було б запровадити відвідування «таємних споживачів», оцінки яких викладалися б у вільному доступі. В разі виникнення суперечливих ситуацій продукцію підприємств слід було б піддавати лабораторному аналізу, та результати оприлюднювати на сайті. Отримані докази були б підставою звернення в державні контролюючі органи. І тому такий механізм впливу на збут був би дієвим. Однак варто зазначити, що незалежна лабораторна експертиза потребує значних коштів, пошук яких може бути проблематичним, оскільки проект не передбачає отримання комерційної вигоди.  Подібні інтернет-проекти вже існують, проте їх спрямування є більш загальним та стосується в цілому якості в різних сферах суспільного життя. Є й інтернет-проекти які присвячені розвитку ресторанного бізнесу. Проте вони мають більш інформативне спрямування та лише доносять інформацію про пропозицію підприємств. Тому йдеться про спеціалізований проект, який зможе сприяти покращенню якості продукції та самого обслуговування в процесі збуту.

Література:

1. http://www.dssu.gov.ua/control/uk/publish/article/system?art_id=88939


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>