XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Амедієва Е.А. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ІНВСЕТИЦІЇНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Амедієва Е.А.

Студентка Кримського інженерно-педагогічного університету.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ІНВСЕТИЦІЇНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Метою статті є висвітлення проблеми і тенденції здіснення інвестиційної діяльності вітчизняних банків, розвитку і стабілізації банківської системи, формулювання ряду висновків щодо перспективних напрямів і механізмів інтеграції національної банківської системи до світової.

         Аспектам цієї проблеми присвячено порівняно невелику кількість досліджень. Основні дослідження і публікації, де започатковано розв' язання даної проблеми належать таким вченим і практикантам, як Н.Борщ, О.Вовчак, В.Александрова, І.Алексєєв, Й.Шумпетер, М.Вербицька.

         Практично всі активні операції банків можна розглядати, як інвестиції з того боку, що під інвестиціями розуміють вкладення коштів на певний термін з метою отримання прибутку. Закономірним є той факт, що постійно зростає потреба у банківських інвестиційних операціях, тому кроки у напрямку розвитку фінансового забезпечення інвестиційного процесу повинні бути обґрунтованими і виваженими. Для цього необхідним є дослідження особливостей і перспектив розвитку у цьому напрямі, а найголовніше - визначення проблем щодо формування ресурсів банку для здіснення інвестиційної діяльності з метою їх усунення в процесі розвитку та стабілізації банківської системи.

         Основним джерелом прибутку банків завжди були кредитні операції, але якщо розглядати ситуацію сьогодення, то не залишається непоміченим той факт, що постійно збільшується вкладення у цінні папери і частка портфеля цінних паперів у сукупних активах. Структура ж кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності є недосконалим-кошти йдуть не на інвестиційні потреби господарських суб'єктів, а на поточне споживання, в результаті ефект від такої кредитної політики невеликий, при тому що банківське кредитування має стати головним чинником фінансового забезпечення у найближчі роки. Складається ситуація, в котрій резерви зростання активів банки України вже практично вичерпали. Інвестиційна активність банків гальмується тим, що зараз банкам не вдається залучити велику обсяги довгострокових ресурсів, адже діяльність зумовлюється обсягом сформованої ресурсної бази. Зростання довгострокових банківських вкладень відбулося з досить низького рівня водночас з тим, що і зараз короткострокові вкладення більш ніж у два з половинною рази перевищують довгострокові.

         Дослідивши дані про обсяг виданих кредитів упродовж 1998-2008рр можна зробити висновки :українські банки віддають перевагу проектам, здатним давати прибутки в максимально короткі терміни, але короткострокові кредити не мають інвестиційної спрямованості, а причиною невідповідності ресурсної бази є низький рівень монетизації економіки. Це обумовлює переміщення грошей у тіньовий обіг, та відплив капіталу за межі України. Діюча грошово - кредитна та податкова система функціонує на недосить належному рівні - сплата податків затримується (надані кредити повертаються тільки після завершення виробничого процесу).

         Отже можна констатувати: використовуючи інноваційні підходи до фінансування банківської діяльності не важко досягнути стратегічних цілей держав що відповідають її економічним можливостям шляхом: нарощування потужності банків, використовувати потенціал банків як «фінансових акумуляторів», запроваджувати механізми державного регулювання.

Література:

1. «Регіональна економіка», 2007,№1, О.Р.Галько, Тенденції розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні.

2. «Регіональна економіка», 2006, № 3, Кузнєцова А.Я., Реалії банківського фінансування інноваційної економіки.

3.»Банківська справа», 2005,№ 5,Н.Гайда, капіталізація українських банків, як показник інвестиційного клімату в Україні.

e-mail: elvinka21@inbox.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>