XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Андрєєва Т.В. ДО ПРОБЛЕМИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ТОТИВНИХ СЕПАРАТНИХ ДІЄСЛІВ.

Андрєєва Тетяна Володимирівна

Харківський державний університет харчування й торгівлі Первомайський факультет

ДО ПРОБЛЕМИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ТОТИВНИХ СЕПАРАТНИХ ДІЄСЛІВ

       На сучасному етапі розвитку мовознавства проводяться дослідження, присвячені семантико-синтаксичній структурі речення, особлива увага приділяється вивченню предикатів, їхніх груп та способів вираження.

         Російські лінгвісти О.В. Бондарко, М.О. Шелякін, В.С. Храковський та інші, покликаючись на сербського вченого Джуро Грубора, з-поміж способів дієслівної дії граничних дієслів виокремлюють тотивний.    Джуро Грубор вживає термін «тотивний» при класифікації дієслів розвитку (еволютивних) і стативних дієслів (дієслів стану). Причому, з-поміж еволютивних він виокремлює тотивні дієслова, у яких дія відбувається цілісно, вона може бути завершена тільки вся повністю (але не частина її), і тотивні сепаратні, доконаний вид яких означає завершеність якої-небудь самостійної частини дії недоконаного виду: воркує/проворкувала (видала один звук) [1:73], стукати/ стукнути, тупати/ тупнути та ін. Наведені дієслова за різними класифікаціями сучасних мовознавців є одноактними (або семельфактивними).

         Значення одноактності супроводжує ряд СДД, у тому числі й тотивний. За твердженням авторів колективної праці «Теория функциональной грамматики», до одноактних дієслів зараховують всі дієслова з формантом    -ну-, а також такі дієслова як ужалити, укусити, вколоти і под., тобто дієслова, що означають здійснення дії за один прийом, без розчепленості на фази [ 2 : 81-82].

         Дієслово НДВ не може означати один окремий акт даного руху (один поштовх і т.ін.) у процесі його здійснення, тобто не може виступати в конкретно-процесній функції: тупає, стукає або означають низку однорідних актів, або виступають в узагальненій функції, у ролі сценічних ремарок. Саме за цією ознакою О.В. Падучева зараховує семельфактивні дієслова до моментальних, що також свідчить на користь висловленої нами думки. Моментальність розуміється тут у вузькому значенні, тобто як семельфактивність (мінімальна протяжність часового інтервалу, зайнятого дією). Розуміння моменту як точки пов'язано з невиокремленням внутрішніх фаз і застосовується в тлумаченні одноактних дієслів. НДВ тут семантично зайвий, оскільки однократна дія не вимагає показу процесу її розгортання (агакнути, моргнути та інші).

         Зазначені ознаки одноактних дієслів дають підстави для ототожнення  їх з тотивними сепаратними. У Словнику української мови в 11-ти томах «сепаратний» трактується як «відокремлений, відособлений від інших».      

         Ще Ю.С. Маслов, розглядаючи питання семантико-синтаксичних видових груп дієслів, розділив пари співвідносних дієслів на три групи за ознакою «валентності». Об'єктивною відмінністю однієї з груп мовознавець уважає «неможливість уживання її дієслів НДВ у значенні однократної дії, що знаходиться в процесі свого здійснення, тобто неможливість конкретно-процесуального вживання цих дієслів і тим самим неможливість протиставлення всередині цих пар за лінією процес - скачок» [3 ]. Як приклади дієслів даної групи наведено дієслова приходити/ прийти, колоти/ кольнути, які  належать до тотивних та тотивних сепаратних дієслів за Джуро Грубором.

         Література:

•1.     Грубор Д. (Из книги «Видовые значения») // Вопросы глагольного вида. - М.: Изд-во иностр. лит., 1962. - С. 72 -78

•2.     Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. (Бондарко А.В., Шелякин М.А. и др.). - Л.: Наука, 1983. - 348 с.

•3.     http://feb-web.ru/feb/izvest/1948/04/484-303htm   

 

cat@visp.com.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>