XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Андріїв Н. О. КРИМІНОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННОСТІ

студентка 5 курсу НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого»

Андріїв Наталія Олегівна

КРИМІНОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННОСТІ

Сучасні тенденції вчинення злочинів свідчать про значне перевищення темпів приросту злочинності над економічним та культурним розвитком суспільства. Спостерігається неухильне збільшення частки корисливих злочинів, зменшення залежності між економічним розвитком держави та рівнем вчинення злочинів, обезцінення ролі установ виконання покарань у моральному перевихованні злочинців. При проведенні  комплексного  кримінологічного аналізу  варто враховувати показники впливу економічних, демографічних та соціальних факторів. Так, процеси старіння нації, переміщення населення (міграція-еміграція), значного зростання кількості жінок в демографічній структурі населення, масової урбанізації здійснюють значний вплив на показники розвитку злочинності.

Саме кримінологічне прогнозування дає інформацію, що допомагає окреслити сферу діяльності й вибрати доцільні засоби та методи боротьби зі злочинністю [1, с.10]. Втім, при здійсненні порівняння річних показників злочинності, вистежуванні їх динаміки, демографічно-соціальні чинники залишаються поза увагою. Таким чином, оскільки джерелами кримінологічного аналізу є не абсолютно точні дані, ми можемо прогнозувати тільки приблизні тенденції вчинення тієї чи іншої категорії суспільно небезпечного явища.

За своєю сутністю кримінологічний прогноз є науково-обгрунтованим судженням про можливі стани об'єкту в майбутньому, що носить ймовірний характер. Як різновид соціального прогнозування, кримінологічне базується на використанні системного підходу, ретроспективному аналізі історичних аналогій.

         Так, в якості одного із таких станів злочинності можна виділити загальне її зростання. На сьогодні, тільки органи МВС щорічно реєструють близько 3,5 млн заяв про скоєння злочинів. В даному контексті доцільно враховувати як соціальні (активний переїзд в Україну іноземних громадян), так і моральні (втрата життєвої стабільності). При цьому необхідно враховувати ступінь латентності злочинів, який приблизно у 2-3 рази перевищує статистичні показники вчинення злочинів.

         Однією з небезпечних тенденцій розвитку злочинності є збільшення злочинів проти життя й особи.  Вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти життя та здоров'я особи займає вагому частку у структурі злочинності. Проте, за даними статистики МВС на 2011-2012 роки, динаміка даних злочинів зменшилась на 0,1% порівняно з попереднім роком. Втім, таку цифру не можна вважати  гарантуючим показником, оскільки: 1)0,1% міг скластися внаслідок механічного руху населення чи смертності; 2)даний показник є надто низьким, щоб враховувати його при аналізі злочинності; 3)важкість розкриття таких злочинів сприяє можливості заниження органами статистичних даних [2].

Разом з тим активних розмахів набувають злочини у сфері господарської діяльності (динаміка зростання до 19,2%). Це такі порушення права як:  контрабанда, порядку зайняття господарською та банківською діяльністю, заняття забороненими видами господарської діяльності, фіктивне підприємництво та низка інших. Вважаю, що стрімке зростання частки господарських злочинів у структурі злочинності пояснюється  незначною підтримкою підприємництва, відсутності реально діючих заходів зі сторони держави. Доволі високий показник динаміки злочинів у зазначеній сфері свідчить про можливі тенденції зростання у наступних роках

Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів отримало в останні роки значного розповсюдження. У зв'язку з цим, порушуються тисячі кримінальних справ, а притягуються до відповідальності лише одиниці [3, с.3].

У зв'язк.у з настанням  інформаційно-технічної ери суспільства, процес розслідування злочинів став більш легким, але разом з тим покращується технічна оснащеність злочинців, розширюється можливість їх доступу до нових правовідносин, про що свідчить активний розвиток транснаціональної кіберзлочинності, злочинів у сфері інформаційної безпеки. І хоча статистика свідчить про зменшення динаміки злочинності (до 31%) порівняно з попереднім

роком, проте такі злочини стають все менш розслідуваними, а згодом й латентними.

Статистичний аналіз корисливих злочинів відображає порівняно незначну динаміку росту - 6. 6% у порівнянні з минулим роком. Це свідчить про байдуже ставлення осіб до свого майна, а також про низьку віктимологічність потерпілих - зазвичай це особи похилого віку, або із фізичними вадами.

У зв'язку з недбайливим ставленням осіб до правил безпеки виробництва, в порівнянні з 2011 роком, показник динаміки злочинності зріст на 5.8%. Схожу позицію займають злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (7,2%). Тим не менше, оскільки  такі злочини обумовлені поведінкою осіб з технічними приладами, за умови подолання несправності  засобів, підвищення уваги працюючих, можливе зниження частки цих злочинів.

Наступною характеристикою сучасної злочинності є зростання її групового характеру і особливо організованості. При цьому посилюється професіоналізм, озброєність злочинців. Досить популярними тепер стали замовні вбивства, бандитизм, терористичні акти та ін. Особливе місце займає організована злочинність з корумпованими зв'язками. Так, у 2011 році виявлено таких 38 груп. Всього ж у тому році  діяло на території України  395 організованих груп і злочинних організацій.

         Щодо вікової категорії злочинності, то дедалі частіше суб'єктами злочинів стають особи 13-14 років, що обумовлено їх низькою психічною стійкістю, неструктурованістю вільного часу, відсутністю батьківського виховання. Так, чимало злочинців є вихідцями із інтернатів. Частіше стала проявлятись злочинність неповнолітніх дівчат, що є наслідком їх складного перехідного віку, відсутності моральних і релігійних норм молоді.

Таким чином, основні тенденції злочинності відображають можливе збільшення частки латентних злочинів, інтенсивне зростання корисливих та інформаційних, збільшення кількості неповнолітніх злочинців.

Література:

1. Анікєєва Н.А. Попередження злочинності  і  кримінологічне  прогнозування  / Н.А. Анікєєва // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2005. - № 2. - С. 9-13.

2. Електроннийресурс:http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/717134

3. Кальман О.Г. Економічна злочинність в Україні: стан, тенденції, протидія / О.Г. Кальман // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2010. - № 5. - С. 3.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>