XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Андрущенко О.С.,к.т.н., доц. Назарова О.П. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ

Андрущенко О.С., ст. викладач

к.т.н., доц. Назарова О.П.,

Таврійський  державний агротехнологічний університет

  ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ  ДОБОВОГО РАЦІОНУ ВРХ

  У реформованих сільськогосподарських підприємствах впровадження інтенсивної технології у процес виробництва продукції тваринництва, правильне визначення оптимального добового раціону має велике значення. Це впливає на фізіологічні особливості тварин, від нього залежить продуктивність молочно-товарного стада. Окрім того, у структурі собівартості продукції тваринництва корми займають найбільшу питому вагу. Тому для зменшення витрат при виробництві продукції тваринництва необхідно оптимізувати процес годівлі.

Для найкращого використання кормів та досягнення оптимальної окупності необхідно організувати годівлю тварин на науковій основі.  

Добові раціони повинні бути збалансовані за всіма можливими показниками (кормові одиниці, перетравний протеїн),  та одночасно мати мінімальну вартість. У якості критерія оптимальності в окремих задачах можна використовувати мінімум маси раціону, максимум енергетичних одиниць та ін.

 Умови завдання і вихідні дані. Для одержання заданої продуктивності корови (жива маса - 500 кг, добовий надій -14 кг) у раціоні повинно міститься не менше 11,6 корм.од., 1160 г перетравного протеїну, 81 -кальцію, 57г -фосфору, 520 мг каротину. 

Господарство має 9 видів кормів. Вміст корисних речовин у 1 кг корму та собівартість кормів наведено.

Методика виконання.  Визначаємо систему змінних відповідно до умов задачі. Кількість кормів, яка може увійти до раціону, позначимо:

Х1 - кількість дерті пшеничної,

Х2 - кількість сіна багаторічних трав,

Х3 - кількість сіна однорічних трав,

Х4 - кількість силосу,

Х5 - кількість сінажу,

Х6 - кількість соломи пшеничної,

Х7 - кількість дерті ячмінної,

Х8 - кількість дерті вівсяної,

Х9 - кількість кормових коренеплодів,

Х10 - кількість кормових одиниць раціону.

Таблиця 1. Матриця економіко-математичної задачі оптимізації добового раціону годівлі корів

  Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10  
Кормові одиниці 1,27 0,44 0,45 0,2 0,32 0,2 1,15 1 0,12 -11,6 =0
перетравний протеїн, г 142 101 67 14 38 5 85 79 9   1160
Кальцій, г 0,7 17 6,5 1,4 2,8 2,8 2 1,5 0,4   81
Фосфор, г 4,3 2,2 2,9 0,4 1,4 0,8 3,9 3,4 0,5   57
Каротин, мг 10,2 49 15 20 30 4 0,2 1,3 0,1   520
Концкорма (мах) 1,27           1,15 1     0,3
Дерть ячмінна (міп)             1,15       0,1
Сіно (мах)   0,44 0,45               0,2
Сіно (міп)   0,44 0,45               0,1
Силос і сінаж (мах)       0,2 0,32           0,6
Силос і сінаж (міп)       0,2 0,32           0,4
Коренеплоди (мах)                 0,12   0,06
Коренеплоди (міп)                 0,12   0,13
Міп силосу       1             20
Мах соломи           1         4
Собівартість 6,35 4,18 5,55 1,52 2,85 0,5 9,07 9,07 2,82 min

Програма розв'язання задачі виконана в пакеті MathCad, зі зручним інтерфейсом користувача. 

 image002550.png    image00421.png     image002551.png     image00422.png     image002552.png

image002553.png     image00423.png     image002554.png     image00424.png    image002555.png

image002556.png

 image002557.png

image002558.png

image00425.png

image002559.png

image00427.png

image002560.png

image00428.png

image002561.png

image00429.png

image002562.png      image00430.png

image002563.png        image002564.png

image002565.png               image002566.png

image002567.png     image002568.png                  image002569.png

image002570.png

 Результати:

image002548.png

image002549.png

Висновки. Аналіз результатів розв'язання задачі показує, що за даних умов оптимальним варіантом раціону є: дерть пшенична ; сіно однорічних трав ; силос ; сінаж ; солома пшенична , кормові коренеплоди .

Раціон забезпечує корову поживними речовинами, собівартість його 128,436 грн.

Література:

•1. Хачатрян С.Р., Пинегина М.В. и др. Методы и модели решения экономических задач.М.:Издательство «Экзамен»,2005, 384с.

nazarova_10@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>