XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Анохіна О.О., Сорокіна С.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ.

Гончарна справа в Україні завжди була традиційною і залишається актуальною і до цього часу, адже крім свого прямого функціонального призначення керамічні вироби є важливим елементом інтер'єру та широко використовуються дизайнерами при оформленні приміщень. В умовах насиченості українського ринку імпортними товарами спостерігається наявність широкого асортименту керамічних товарів, які пропонуються споживачеві, у тому числі і квіткових горщиків. Серед іноземних виробників свою продукцію пропонують такі світові бренди, як Hotelovu PORCELAN K. V. (Чехія), Lubiana (Польща), Tognana (Італія), Dudson (Великобританія), Bauscher (Германія), «Hefer Hauseshalt Cmb H.» (Австрія).

Повертаючись до українських виробників, можна зазначити, що протягом періоду з 1990 по 2005 рік спостерігалася тенденція зниження рівнів випусків керамічних товарів. Так, протягом періоду з 1990 по 1995 рр. рівень продажів продукції даної групи в цілому по Україні зменшився на 88546 тис. од. або на 30,2%; з 1995 по 2000 рр. - на 691588 тис.од. або на 23, 7%; з 2000 по 2001 рр. - на 10061 тис.од. або на 3,4%; з 2001 по 2002 рр. - на 14229 тис.од. або на 4,8%; і лише в 2005 році спостерігалася тенденція зростання випуску продукції в Україні в цілому на 10452 тис.од. або на 3,6% у порівнянні з 2002 роком [1,2].

Причиною такої невтішної ситуації є відсутність достатньої матеріальної бази у підприємств, яка б дозволила періодично оновлювати обладнання, вдосконалювати технологічні лінії, впроваджувати нові розробки в області декорування, використовувати більш перспективну сировину, тобто гідно конкурувати з вітчизняною продукцією та зайняти більш-менш стійку позицію на ринку.

До того ж, керамічні горщики мають досить високу собівартість, а отже і витікаючи з цього високу ціну реалізації у порівнянні з пластмасовими горщиками для квітів. Тому, незважаючи на більш високий рівень естетичного оформлення гончарних горщиків, за показником рівня продажу вони поступаються відповідним виробам з пластмас [3]. Нині на українському ринку пропонується широкий асортимент керамічних виробів: настінні, напільні, віконні; циліндричні, форми оберненого зрізаного конуса, кубоподібні, округлі; глазуровані, матові; гладкі та з рельєфним малюнком; з рівним та вирізним краєм.

Метою роботи було дослідження споживчих властивостей керамічних виробів що реалізуються у м. Харкові. Об'єктами досліджень були наступні зразки керамічних виробів: №1 - керамічний горщик з підставкою «Тюльпан» (виробник ТОВ «Континент», м. Дніпропетровськ); №2 - керамічний горщик «Китайський» ( «Hefer Hauseshalt Cmb H.», Австрія (офіційний представник в Україні - ТОВ «Торговий дім», м. Дніпропетровськ); №3 - керамічний горщик «Римлянин» (виробник - ООО «Оріана», м. Запоріжжя); №4 - керамічний горщик «Бутон» (ООО «Скіфос», м. Запоріжжя); №5 - керамічний горщик «Букет»(ООО «Толерант», м. Дніпропетровськ).

Із фізико-хімічних показників гончарних квіткових виробів досліджувалися відповідність розмірам та ємності, зазначених на ярликах, стійкість на горизонтальній поверхні та пористість.

У ході досліджень було отримано наступні результати: відповідність лінійних розмірів зразків № 1 та №2 даним, вказаним на ярлику з маркуванням; для зразку № 4 виявлено відхилення за показником «ємність» 0,25л від даних вказаних на ярлику з маркуванням; абсолютну стійкість усіх досліджуваних зразків на горизонтальній поверхні.

Визначення показника пористості проводилося за температурою 110°С та 125°С, і було виявлено залежність показника пористості від температури води, якою насичалися черепки під час кип'ятіння: із підвищенням температури водопоглинення зменшується. Отже, дослідження фізико-хімічних показників квіткових керамічних виробів виявило, що зразки, які були взяті, відповідають вимогам нормативно-технічної документації.

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що вітчизняні виробники хоча й  виробляють стандартну продукцію, що за своїми фізико-хімічними показниками відповідає вимогам нормативної документації на даний вид товару, але поступаються виробам того ж найменування іноземного виробництва, які здійснюють строгий контроль за виробництвом своєї продукції, про що свідчить відсутність навіть допустимих дефектів, викликаних порушенням технологічного процесу виробництва квіткових горщиків. До того ж вітчизняним виробникам необхідно звернути вагому увагу і на дизайн декорування гончарних квіткових виробів, за яким вони значно поступаються іноземним виробникам.

Література :

•1.               Виробництво фарфоро-фаянсового посуду та гончарних виробів. - Регіони України: Збірн. - К.: Лібра, 2004.

•2.               Кулинич Л.Т. Цветочный дизайн // Цветоводство, № 6. - 2005.

•3.               Бойко Д.Я. Товароведение промышленных товаров. Керамические товары. - М.: Экономика, 1989.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>