XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Антонова Г.С., Засядько Т.А. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТОКСИЧНОСТІ ФАСОВАНОЇ ВОДИ МЕТОДОМ БІОТЕСТУВАННЯ

Студентка IV-го курсу, Антонова Г. С.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

М. Кременчук

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТОКСИЧНОСТІ ФАСОВАНОЇ ВОДИ МЕТОДОМ БІОТЕСТУВАННЯ

Антонова Г. С., Засядько Т. А.

Вода є найпоширенішою речовиною нашої планети, незамінним компонентом людського організму і необхідною умовою для життя. Фізико-хімічні функції, які виконує вода в будь-якому живому організмі, зумовлюють нормальне протікання  біохімічних процесів. За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) - 85 % захворювань передається  водним шляхом й щорічно 25 мільйонів споживачів помирає від цих захворювань [2].

Від якості питної води залежить стан здоров'я населення, екологічна чистота харчових продуктів й наявність деяких інших  негативних екологічних наслідків. Безпечність води в епідемічному плані обумовлена мікробіологічними показниками, які визначаються при надходженні її у  водопровідну  мережу  та  в  місцях  водорозбору   на   мережі.

Слід зазначити, що технології очистки питної води,  котрі сьогодні широко застосовуються державою, були розроблені ще в 30-40 роки і не розраховані на очистку води, забрудненої продуктами антропогенного і техногенного походження [3].

Біотестування як метод оцінки токсичності водного середовища використовується:

•-  при проведенні токсикологічної оцінки промислових, стічних, побутових, сільськогосподарських, дренажних, забруднених природних вод та інших вод з метою виявлення потенційних джерел забруднення;

•-  у контролі аварійних скидів високотоксичних стічних вод;

•-   при проведенні оцінки ступеня токсичності стічних вод на різних стадіях формування при проектуванні локальних очисних споруд;

•-  у контролі токсичності стічних вод, що подаються на очисні споруди біологічного типу з метою попередження проникнення небезпечних речовин для біоценозів активного мулу;

•-  при визначенні рівня безпечного розведення стічних вод для гідро біонтів з метою врахування результатів біотестування при корегуванні та встановленні гранично допустимих скидів (ГДС) речовин, що надходять у водойми зі стічними водами;

•-  при проведенні екологічної експертизи нових матеріалів, технологій очищення, проектів очисних споруд тощо [1].

Новизна даної роботи полягає у модернізації існуючої методики біотестування якості питних негазованих фасованих вод на костистих рибах Poecilia reticulata Peters. Модернізація методики полягає у дослідженні реакції добових мальків, більш чуттєвих до несприятливих чинників, а також спостереженні за точним часом летальності кожної конкретної особини. Існуюча ж методика контролює  лише спільну летальність у відсотках по закінченню біотестування.

Завданням роботи передбачено дослідження виживаності тест-об'єктів у тестованій воді, підведення підсумкових результатів й висновків.  Практичне значення пов'язане з необхідністю проведення біотестування питних вод для служби органів державного контролю за забрудненням і станом навколишнього природного середовища.

У ході оригінальних досліджень проведено аналіз якості питної негазованої фасованої води чотирьох виробників методом біотестування. Дослідження гострої токсичності води проводилися на десяти однодобових мальках костистих риб Poecilia reticulate P. протягом 25 діб. Кожна з десяти особин поміщалася в окрему ємність об'ємом 0,5 дм3. Умови температури, освітлення та корму риб для всіх особин були однаковими.

Одночасно з досліджуваними особинами проводився контроль десяти риб, поміщених у спільному акваріумі ємністю 5 дм3. У кожному  випадку летальність риб у контролі становила 0%. Результати досліджень наведено нижче у таблиці.

 

 

Таблиця

Відсоток летальності досліджуваних особин

Назва фасованої питної води

Відсоток летальності

«Зінківське джерело»

60%

«Березівська»

50%

«Ранкова роса»

50%

«Бон Буасон»

50%

«Малятко»

30%

«Біола»

20%

«Aquа Life»

10%

Аналіз результатів проведених досліджень дозволяє зробити наступні висновки:

•-         питна вода «Бон Буасон» (пройшла сім рівнів очистки, як стверджує виробник) має гостру токсичну дію (50%) на тест-об'єкт;

•-         решта зразків води характеризуються низькими показниками летальності тест-об'єкту (10-30%). Такі показники свідчать про можливу наявність хронічної токсичної дії тестованих зразків на тест-об'єкт.

Література:

•1.     Руководство по контролю качества питьевой воды // 2-е изд. - Том 1. Рекомендации. - Женева: Изд-во ВОЗ. - 1994. - 258 с.

•2.     http://www.o8ode.ru/article/dwater/trebovania_k_pitevoi_vode.htm%20-%201

http://industrial.com.ua/ru/articles/7


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>