XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Арешонков В.В. МОЖЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ СУДОВО-БАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.

Арешонков В.В., здобувач кафедри криміналістичних експертиз ННІПСК КНУВС, слухач магістратури Академії управління МВС

  МОЖЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ СУДОВО-БАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Судово-балістічна експертиза призначається під час розслідування злочинів пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї, неправомірного її зберігання або носіння. За допомогою судово-балістичної експертизи встановлюються факти, що відносяться до об'єктивної і суб'єктивної сторін складу ряду злочинів (віднесення об'єкту дослідження до вогнепальної зброї, технічний стан досліджуваної зброї і боєприпасів, обставини проведення пострілу, тотожність конкретного екземпляра зброї, групова приналежність зброї і боєприпасів). До об'єктів цієї експертизи відносяться вогнепальна зброя та її деталі, боєприпаси і їх частини, предмети із слідами пострілу.

Судово-балістична експертиза призначається з метою вирішення широкого кола питань ідентифікаційного та неідентифікаційного характеру, пов'язаних із дослідженням вогнепальної зброї і боєприпасів, а також слідів її застосування, виявлених у самій зброї, на уражених перешкодах і на тій особі, яка проводила постріл.      

На вирішення судово-балістичної експертизи можуть бути поставлені питання ідентифікаційного характеру, до яких можна віднести визначення видової, групової приналежності об'єктів дослідження, індивідуально-конкретної тотожності або цілого за частинами.

Коло питань ідентифікаційного характеру, що вирішуються відносно основних об'єктів судово-балістичної експертизи - зброї і боєприпасів, достатньо широкий. На жаль, за слідами пострілу на перешкодах можливості ідентифікаційного дослідження дещо обмежені.

Проведення ідентифікаційних судово-балістичних досліджень направлене на вирішення питань, пов'язаних з ототожненням зброї (наприклад, питань про те, чи з даної зброї стріляна куля (гільза), з одного або різних екземплярів зброї стріляні кулі (гільзи), виявлені з різних місць події), а також із встановленням групової приналежності зброї і боєприпасів або їх частин (наприклад, питань про те, до якого виду і зразка відносяться дані патрони, із зброї якої моделі стріляна дана куля (гільза) і т.п.)

Призначення експертиз для вирішення вказаних завдань і підготовка матеріалів для їх проведення, як правило, не викликає ускладнень. Виняток становлять питання ідентифікації гладкоствольної вогнепальної зброї за слідами на шроті (картечі). Викликано це труднощами технічного і методичного характеру, а тому досить часто ці питання залишаються не вирішеними.

  Встановлення тотожності вогнепальної зброї, патронів, стріляних гільз і куль має величезне значення при розслідуванні злочинів, скоєних за допомогою вогнепальної зброї. Нерідко встановлення тотожності зброї, з якої був проведений постріл, є вирішальним, оскільки дає можливість довести участь певних осіб в даному злочині. Певною мірою це відноситься також і до встановлення тотожності бойових патронів, інших боєприпасів і їх складових частин (шріт, картеч, пижі і т.п.).

На нашу думку, чітке уявлення та усвідомлення особами, які проводять розслідування даної категорії злочинів, про можливості та питання які вирішуються ідентифікаційною судово-балістичною експертизою, допоможуть покращити якість розслідування злочинів та ліквідувати помилки, які іноді мають місце в слідчий практиці.  

  

Література:

1. Назначение и производство судебных экспертиз: Пособие для следователей, судей и экспертов / Авилина Л.М., Беляева Л.Д., Брайнин М.С. и др.: „Юридическая литература", 1988

2. Судебные экспертизы (Возмоности, подготовка материалов, назначение, оценка).- К.: РИО МВД УССР, 1981            


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>