XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Артамонов С.О. ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НЕЙТРАЛІТЕТУ

Артамонов Сергій Олександрович

Маріупольський державний гуманітарний університет

ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НЕЙТРАЛІТЕТУ

Наприкінці 80-х на початку 90-х рр.. ХХ ст.. відбулися фундаментальні зміни у системі міжнародних відносин. Розпочалася нова ера - пост конфронтаційна. Дезінтеграція старої структури міжнародних відносин призвела до поступової розбудови нової моделі взаємовідносин держав на міжнародній арені.

В цих складних умовах перед нейтральними державами постає проблема подальшого використання нейтралітету як моделі національної безпеки. Зміни у міжнародній системі безпеки призводять до того, що зміст поняття нейтралітету поступово втрачає свою актуальність.

Фінляндія почала використовувати нейтралітет як інструмент зовнішньої політики лише після укладання з СРСР договору «Про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу» в умовах, коли Радянський Союз мав певні зовнішньополітичні інтереси, пов'язані з територією Фінляндії. Досвід Фінляндії в реалізації політики нейтралітету на певних історичних етапах мав позитивне значення: фіни змогли свою обмежену свободу перетворити на великий шанс вражаючого економічного розвитку, добробуту і національної самоповаги. Фіни долучились до широкомасштабного економічного співробітництва, яке прив'язало народне господарство Фінляндії до економіки СРСР, а фінська економіка зазнала розквіту. Крім того, лояльність Фінляндії швидко дала їй позитивні результати: радянська армія на 40 років раніше терміну залишила орендований півострів Ханко, шанобливо відносилася до території і культури фінів. Таким чином, на певному історичному етапі фінам було дуже комфортно залишатися позаблоковими, хоча їхній нейтралітет був гарантований вкрай умовно й обмежено [1].

 Проте на різних історичних етапах зміст і сенс фінського нейтралітету постійно змінювалися, і це обумовлено тим, що змінювався характер міжнародних відносин, використовувались нові способи ведення військових дій, поповнювався арсенал дипломатичних прийомів. Дедалі більш впливовим «архітектором» міжнародної безпеки стає глобалізація. Процеси глобалізації, що розвиваються стихійно, поглиблюють низку застарілих проблем міжнародної безпеки, породжують нові ризики і виклики. Транснаціональна організована злочинність, міжнародний тероризм, регіональні та локальні конфлікти, сепаратизм, національний і релігійний та інші форми екстремізму, незаконний оборот наркотиків представляють нині серйозну загрозу безпеці громадян в самих різних країнах і регіонах миру. Крім того, серйозною проблемою була і залишається зброя масового знищення - ядерна, хімічна, бактеріологічна. Продовжують створюватися нові види озброєнь. Швидке темпами зростає транснаціональна злочинність. Дедалі частіше трапляються фінансово-економічні кризи, екологічні катастрофи і епідемії. В цих умовах нейтралітет Фінляндії не в змозі адекватно відповідати викликам сучасності, тому вона постала перед проблемою визначення і створення принципово нової зовнішньополітичної доктрини з метою  збереження національного суверенітету, беручи до уваги колективні засоби протидії новітнім глобалізацій ним загрозам, який допоможе унеможливити небезпеку фінів від загроз і ризиків політичного, економічного, кримінально-терористичного характеру [2].

Таким чином, тільки приєднавшись до європейської спільноти, Фінляндія зможе в повній мірі відігравати активну роль в політичному, економічному, гуманітарному аспектах, сприяючи формуванню в ЄС загальної політики в області оборони, а потім і загальної оборони.

Таким чином, на основі виконаного нами дослідження, нейтралітет Фінляндії як основа національної безпеки в умовах глобалізації та інтеграції практично неможливий.

Література:

1. Постышев В.Скандинавская политика // norse.ru/news/200708161386.html.

2. Ліон Пiтер. Нейтралітет і розвиток концепції нейтралізму. В 25 т. Т 22. - М.: Наука, 1960. - № 2. - С. 256.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>