XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Артамонов С.О. ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НЕЙТРАЛІТЕТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Артамонов Сергій Олександрович

Маріупольський державний гуманітарний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НЕЙТРАЛІТЕТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Сучасна політична наука зіткнулася з настійною необхідністю осмислення умов, що змінюються, у сфері забезпечення міжнародної безпеки. Домінуючою тенденцією сучасного розвитку є процес глобалізації. Під її впливом трансформуються всі сфери життя сучасного суспільства, в тому числі і система міжнародних відносин. В цих умовах надзвичайно актуальним стало питання про механізми забезпечення національної безпеки. Багато з них вже не в змозі вирішувати проблемі безпеки державі, оскільки і глобалізаційні процеси і характер новітніх загроз  - локальні та регіональні конфлікти, міжнародній тероризм і активізація радикальних та екстремістських течій, розповсюдження зброї масового знищення та ін. - підвищують ступінь взаємозалежності країн. Постає питання і про те, наскільки ефективні ці моделі забезпечення національної безпеки. До них, в першу чергу, необхідно віднести використання політики нейтралітету, пов'язаної з неучастю держави  у війнах [1].

Актуальність даної проблеми обумовлена й низкою інших обставин. З припиненням функціонування елементів біполярної системи європейської безпеки, з розповсюдженням процесів євроінтеграції на військову та зовнішньополітичну сфери, особливо гостро постало завдання розробки нових підходів до концепції політики нейтралітету або відмова від нього.

Досвід політики нейтралітету таких європейських країн, як Австрія, Швеція та Фінляндія, мав позитивне значення на певному історичному етапі. Але нині сучасних умовах він показує, що ця форма абсолютно  неадекватна сучасним погрозам в області безпеки. В умовах глобалізації і розвитку інтеграційних процесів в світі жодна країна не може залишатися поза рамками певних об'єднань. Звідси виникає ряд проблем у нейтральних країн: вони встають перед складною проблемою або в повному обсязі включитися в процес інтеграції в рамках ЄС, але тоді відмовитися від нейтралітету, або залишатися поза окремими напрямами розвитку інтеграційних процесів; включатися в систему колективної безпеки чи залишатися сам-на-сам із загрозами ХХІ століття. Все це викликає широкі дискусії в суспільстві цих країн і на міжнародному рівні [2].

Окрім іншого, наявність відчутних успіхів при проведенні країнами Євросоюзу загальної зовнішньої політики і політики безпеки примушує нейтральні країни Європи переглядати відношення до свого зовнішньополітичного курсу. Не відмовляючись від нейтрального статусу, вони тісно залучені в процес європейської інтеграції і прагнуть всемірно закріпити свій міжнародно-політичний статус. Водночас, очевидно, через свій надто обмежений, у зв'язку з нейтральним статусом, військовий і політичний арсенал, нейтральні країни дуже зацікавлені в створенні ефективної системи європейської безпеки, здатної адекватно протистояти сучасним викликам, що постають перед  системою міжнародної безпеки [3].

Отже, в сьогоденних умовах безпека кожної окремої країни не може розглядатися окремо від стабільності і безпеки міжнародної системи в цілому. В сучасній системі міжнародних відносин, в умовах глобалізації, політика нейтралітету поступово втрачає свою спроможність ефективно вирішувати питання національної безпеки країн, які обрали такий зовнішньополітичний курс.

Таким чином, на наш погляд, на основі виконаного нами аналізу нейтралітет в умовах глобалізації практично неможливий.

Література:

•1.  Иванов И.С. Международная безопасность в эпоху глобализации //Россия в глобальной политике. - 2003. - № 1. - 88 с.

•2.   Кружков В. Нейтралитет в европейском политическом поле // Международная жизнь. - 2001. - №6. - С.18-22.

•3.   Лебедєва М.М. Світова політика: проблеми і тенденції розвитку. - М, 2000. - №1. - 98 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>