XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Артеменко А. Г., Боровик П.М. ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Артеменко А. Г., студент факультету економіки і підприємництва.

Науковий керівник: Боровик П.М.

Уманський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Однією з проблем розбудови податкової системи України є проблема побудови ефективної системи оподаткування прибутку підприємств, яка б стимулювала фінансування інвестиційних потреб платників податку на прибуток.

Крім того, дослідження основ прибуткового оподаткування підприємств потребує конкретизації категорії «доходи підприємства». Адже в Україні з позицій оподаткування розрізняють категорії валовий і чистий доход. Валовий доход відображає новостворену вартість і включає заробітну плату і чистий доход. Він визначається як різниця між виручкою від реалізації та матеріальними і прирівняними до них затратами. Визначення розміру чистого доходу складніше, бо визначається як рівнем матеріальних і прирівняних до них затрат, так і співвідношенням двох складових валового доходу. На рівні підприємств чистий доход має форму прибутку.

Існування двох показників доходу - валового та чистого породжує проблему визначення об'єкта оподаткування. Вирішальним чинником визначення об'єкта оподаткування є відносини власності. З позицій прав власності всіх платників умовно можна поділити на дві групи. Першу складають платники, які одночасно є суб'єктами власності та трудової діяльності. Прикладом можуть служити колективні підприємства, різні господарські товариства. Специфіка цих суб'єктів господарювання полягає в тому, що отриманий ними валовий доход тільки умовно можна розділити на заробітну плату й прибуток. Тому й об'єктом оподаткування в даному випадку краще встановити валовий доход.

Другу групу складають платники, в яких чітко розділяється валовий доход на дві частини - заробітну плату та прибуток. Реальність такого розподілу пов'язана з тим, що суб'єкти власності і суб'єкти праці не збігаються. Зокрема, такими є державні та приватні підприємства. В цьому випадку об'єктами оподаткування повинні бути окремо заробітна плата й прибуток. Саме такий підхід покладений в основу прибуткового оподаткування в країнах із розвинутою ринковою економікою.

З метою виконання стимулюючих завдань, вдосконалення системи оподаткування в Україні повинно здійснюватися у двох напрямках. По-перше, шляхом формування стимулюючої моделі оподаткування підприємницьких структур. По-друге, через посилення соціального спрямування системи оподаткування у цілому. Реальні кроки назустріч підприємництву повинні бути зроблені насамперед за рахунок удосконалення оподаткування прибутку підприємств. Щодо цього слід створити сприятливі умови для самофінансування інвестицій, найважливішими з яких є:

•Ø     можливість використання прискореного методу нарахування амортизації,

•Ø     збільшення норм амортизаційних відрахувань (наприклад, у Німеччині вони у середньому вдвічі більші, ніж в Україні).

Такі зміни в нарахуванні амортизації дозволять створити потенціал, необхідний для забезпечення потреб щодо оновлення основних засобів підприємницьких суб'єктів.

Крім того, з метою стимулювання формування резервів для інших інвестиційних проектів платників податку на прибуток, оподаткування прибутку, використаного на фінансування інвестиційних проектів слід проводити за пільговою ставкою, яка на наше переконання повинна відповідати 10% від базової ставки податку на прибуток


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>