XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Астахова А. М. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ.

Рубрика: Економіка

Розвиток іпотечного кредитування в Україні стримується існуванням рядом  проблем, що не дозволяють повною мірою використовувати іпотеку як гарантію своєчасного повернення банківських позик і не сприяють розвитку іпотечного кредитування.

Одна з головних проблем становлення вітчизняного іпотечного ринку - формування необхідних грошових ресурсів для здійснення іпотечного кредитування. Законодавча база стосовно іпотеки залишається недосконалою, так як відсутні єдині системоутворюючі принципи, також існують розбіжності у визначені термінів.

До числа факторів, які перешкоджають розвитку іпотечного кредитування, слід віднести: інфляційні ризики, нерозвиненість механізмів залучення коштів населення, непрозорість взаємовідносин учасників ринку, незначна роль Державної іпотечної установи на ринку іпотечних кредитів. Знижує кредитний ризик і забезпечує належну надійність іпотечного кредитування стандартизація й уніфікація процедур іпотечного кредитування.

На даний момент в Україні відсутній єдиний реєстр прав на нерухоме майно. Це не дозволяє кредиторам з'ясовувати, хто має право власності на даний об'єкт нерухомості, зокрема, переконатись у відсутності права власності на нього в третьої особи. Чинні реєстри є розрізненими і недоступні широкому загалу. Процедури реалізації цього права через суд є великою мірою непевними і пов'язані з великими витратами часу і коштів. У незручному становищі опиняється кредитодавець ще й через те, що він не може продати свій кредитний портфель. Закон "Про іпотеку" містить положення, за якими операції з іпотечними кредитами можуть призвести до ситуації, коли іпотечний договір втрачає чинність, на підставі чого кредитодавець подає позов на боржника. Ці положення можуть обмежити надання потенційними кредитодавцями довгострокових кредитів.

У сучасних умовах в українській банківській практиці виникли проблеми із реалізацією принципу захисту прав кредитора та невідворотності виконання обов'язків з повернення позики; не виконуються рішення судів щодо майна, на яке повинно бути спрямоване стягнення. Необхідно також вирішити питання і процедуру виселення мешканців із житлового приміщення, на яке звертається  стягнення за іпотечним договором.

Серйозні проблеми для іпотечного кредитування створює наявність тотальної дебіторської заборгованості між вітчизняними підприємствами. До проблеми в іпотечному кредитуванні можна віднести також істотну валютизацію. Нерухомість у нас продається та купується  більш за все за валюту. Це ризиковано, оскільки клієнт отримує доход в гривні, і при зниженні її курсу стосовно долара загострюються кредитні ризики.

Окрім того, сьогодні спостерігається певний "дисбаланс" між залученням та розміщенням в межах певного клієнтського сегменту. Так суттєво зростають депозити населення, однак ними перш за все фондується кредитування юридичних осіб, тобто вони розміщуються на ринку, на який впливають інші, іноді важко прогнозуємі ризики. Зростання депозитів населення повинно компенсуватися динамікою зросту кредитів тим же фізичним особам.

З вище викладеного, можна зробити висновок, що одним із головних завдань розвитку іпотечного ринку перш за все залишається створення належної законодавчої бази, яка б відповідала міжнародним стандартам та враховувала позитивний досвід запровадження відповідного законодавства в зарубіжних країнах. Це дасть можливість створити належний законодавчий базис для розвитку іпотечного кредитування та галузі житлового будівництва.

Література:•1.           Любунь О.С. Іпотечне кредитування. - К.: Вид-во Епроп. ун-ту, 2006.-299 с.

•2.           Лагутін В,Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування // Фінанси України. - 2004. -  №1. - с. 75-82.

•3.           Шпір М. Іпотека в деталях // Статус. - 2006. - №42. - с. 10-14.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>