XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Авраменко А.Є. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО СУБСТРАТУ ІЗ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ МЕТОДОМ БІОТЕСТУВАННЯ

Авраменко А.Є., студ.

Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО СУБСТРАТУ

ІЗ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ МЕТОДОМ БІОТЕСТУВАННЯ

Біогаз - це газова суміш, що складається з 50-70 % CH4 і 50-30 % СО2, що утворюється під час анаеробного розкладання органічних субстратів та є продуктом метаболізму  різноманітної групи метанобактерій. У результаті біометаногенезу крім біогазу утворюється відпрацьований субстрат, який пропонується використовувати як біоорганічне добриво у сільському та лісовому господарстві. Основною перевагою біодобрив перед традиційними добривами, є форма, доступність і збалансованість всіх елементів живлення, високий рівень гуміфікації органічної речовини.  

Органічна речовина служить потужним енергетичним матеріалом для ґрунтових мікроорганізмів, тому після внесення в ґрунті відбувається активізація азотфіксуючих і інших мікробіологічних процесів. Це має позитивний вплив на ґрунтову родючість та поліпшення фізико-механічних властивостей ґрунту [1, 2, 3].

За мету досліджень обрано визначення найбільш сприятливої концентрації відпрацьованого субстрату з синьозелених водоростей для подальшого використання. Для досягнення мети визначено рівні токсичності різних концентрацій субстрату методом біотестування.

Біотестування є невід'ємною складовою системи оцінки якості і контролю водних розчинів різного призначення, у тому числі відпрацьованого, після отримання біогаза, субстрату синьозелених водоростей.

Для визначення ступеня токсичності субстрату як одного з критеріїв оцінки можливості використання синьозелених водоростей після метаногенеза добрив, за тест-об'єкт було використано Daphnia magna Straus.

Методика біотестування із використанням дафній заснована на визначенні змін виживаності та плодючості дафній при дії токсичних речовин, що містяться в тестованих субстратах у порівнянні з контролем. Короткочасне біотестування (24 години) дозволяє визначити гостру токсичну дію аналізованого розчину на дафній. Показником виживаності є середня кількість тест-об'єктів, що вижили в тестованому субстраті. Критерієм токсичності є загибель 50 і більше відсотків дафній за добу в тестованих розведеннях у порівнянні з контролем [4].

Біотестування проводилося в пробірках з використанням субстрату в різних розведеннях (1:10, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:000) при кімнатній температурі. Кількість пробірок і використаних дафній під час проведення біотестування кожного з розведень складала 30 шт. Результати досліджень наведено в таблиці.

Таблиця - Виживаність дафній при різних концентраціях відпрацьованого субстрату

Daphnia magna StrausТест-обєкт -

Розведення

 

Виживаність, %

абсолютне число

%

1:10

3

10

1:50

24

80

1:100

30

100

1:200

30

100

1:500

30

100

1:1000

30

100

контроль

30

100

Детальний аналіз результатів досліджень дозволив надійти наступних висновків:

•- виживаність тест-обєктів у контролі є стовідсотковою;

•- виживаність дафній при розведенні 1:10 і 1:50 зменшилась на 90% та 20% відповідно;

•- при розведеннях 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 виживаність залишилась стовідсотковою.

Таким чином оптимальними для використання відпрацьованого субстрату як органічного добрива є його розведення, починаючи з 1:100, що повністю відповідає результатам раніше проведеного біотестування, основаного на визначенні пророщуваності насіння гороху та пшениці [5].

Література:

•1.  Електронний журнал енергосервісної компанії «Екологічні системи» - Біогазова установка на біовідходах. - http://esco-ecosys.narod.ru/2008_2/art129. htm [інтернет ресурс].

•2.  Никифоров В.В. О природоохранных и энергосберигающих персективах использования синезеленых водорослей - Екологічний атлас Кременчука. -  http://eko-kremen.mvk.pl.ua/svit8_biogas.shtml [інтернет ресурс].

•3.  Никифоров В.В., Козловская Т.Ф. Особенности хозяйственного значения синезеленых водорослей в условиях Кременчугского и Днепродзержинского водохранилищ // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. - Кременчук, 2002. - 5 (16). - С. 109-110.

•4. Методическое руководство по биотестированию воды под редакцией Крайнюковой Н.А. - ВНИИВО, 1991г. - 48 с.

•5.  Никифоров В.В., Козловська Т.Ф., Авраменко А.Є. Вплив відпрацьованого субстрату синьозелених водоростей для отримання біогазу на схожість гороху і пшениці - Екологічна безпека. -  2010. - Вип. 1 (9). - С. 67-69.

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>