XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бабяк І.В., Тюлюлюк А.С. Стан та перспективи розвитку соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на Україні

Бабяк І.В.
КНТЕУ ЧТЕІ
Науковий керівник: Тюлюлюк А.С.

Стан та перспективи розвитку соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на Україні

Соціальне страхування як складова частина соціального захисту відіграє значну роль в житті громадян України, а насамперед тих, хто через будь-які незалежні від них обставини втратили - можливість самостійно забезпечувати себе.
Після проголошення незалежності України, перед новою незалежною державою, постало нелегке завдання здійснити реформування системи соціального забезпечення замінивши її на систему соціального страхування. Державним комітетом з нагляду за охороною праці України було опрацьовано проект Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", який був прийнятий Верховною Радою України у 1999 році і набрав чинності з 01.04.2001р. Протягом 2000 року були встановлені розміри страхових тарифів: від 0,8 до 13%, залежно від ступеня ризику. Управління Фондом було запроваджено на паритетній основі: державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців, по 15 членів правління від кожної сторони.[1.]
Кошти Фонду формуються виключно за рахунок страхових внесків роботодавців. На відшкодування шкоди потерпілим на виробництві Фондом виплачується в середньому 83% від загальної суми коштів, що надходять до нього. А за час його існування потерпілим на виробництві (членам їх сімей) відшкодовано близько 3,6 млрд. грн Починаючи з 2001р., середній розмір щомісячної страхової виплати на одного потерпілого щорічно зростав. [2. c.20]
Протягом 2007 року рівень загального виробничого травматизму мав стійку тенденцію до зниження. За офіційною статистикою лише торік в Україні професійні захворювання отримали 5900 осіб, понад 22 тисячі травмувалися на виробництві, 991 працівник загинув. Щорічно на кілька тисяч більшає й інвалідів. А допомога на утримання потерпілих зростає на 300 мільйонів гривень.
За рахунок коштів цього Фонду фінансуються заходи щодо профілактики нещасних випадків та професійних захворювань. Для фінансування основних завдань страхування від нещасних випадків законодавчо визначено 5 джерел формування доходної частини бюджету Фонду: страхові внески роботодавців - 99,8%; капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників - 0,01 %; прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках - 0,177%; кошти, одержані від стягнення штрафів, пені - 0,02%; добровільні внески та інші надходження - 0,003%,2
Фонд протягом своєї діяльності своєчасно і в повному обсязі забезпечує відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, що позитивно впливає на стан соціальних відносин у державі. За цей період з бюджету Фонду на вказані цілі виплачено 4,5 млрд. грн. Найбільша питома вага загальної суми страхових виплат по Україні за 2007 рік припадає на шахтарські регіони.
Варто наголосити стосовно наявності резервних коштів у фонді. Нині їх майже немає. Тож, якби трапилася аварія зі значною кількістю потерпілих, коштів не вистачило б. Тому треба передбачити створення запасу ще при розрахунку страхових тарифів, який має становити хоча б 25-30 %.
Національне виробництво далеке від безпечного. Тут щорічно гине один з десяти тисяч працівників. Від смертельних нещасних випадків та аварій країна втрачає 150 млн. грн. У країнах з ринковою економікою статистика інша. Там гине на виробництві один з двадцяти трьох тисяч працівників. Приміром, у США та Фінляндії на кожен випадок виробничого травматизму із смертельним наслідком припадає тисяча випадків загального травматизму із втратою працездатності на строк понад три дні. У Німеччині це співвідношення становить один до 1200, а в Україні - один до 18. Однак Україна не Німеччина.
Бюджет нашого фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2006 рік сформовано з дефіцитом у понад 42 млн. грн. І хоча трагедії з цього не роблять, сподіваючись збалансувати доходи і видатки, змінивши класифікацію підприємств, згідно з якою ті сплачують внески, коштів все одно обмаль, Тож іноземні фахівці радять виконавчій дирекції фонду поліпшити систему управління якістю. Це дасть змогу оптимізувати адміністративні процедури і зменшити управлінські витрати. А ще вони пропонують ввести механізм знижок та надбавок, тобто диференціювати відрахування підприємств до фонду. Ті структури, де травматизм високий, мають сплачувати більші внески. Тоді роботодавець змушений буде поліпшувати умови праці, а разом з тим і вводити прогресивні технології, безпечніші для життя людей. [2. c. 12-15]

Література:
1. Глушенко А.П. Вплив фінансової глобалізації на страхування в Україні// Економіка України – 2006.- №5. – с. 19-27.
2. Швець О.П. Соціальний діалог в Україні: сучасний стан та перспективи//Праця і закони – 2005. - №12. –с. 12-15.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>