XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бадалов О. П. ХОРОВІ ФЕСТИВАЛІ ЧЕРНІГІВЩИНИ

Бадалов Олег Павлович,

здобувач Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ХОРОВІ ФЕСТИВАЛІ ЧЕРНІГІВЩИНИ

 

Анотація. Стаття присвячена вивченню сучасного хорового фестивального руху Чернігівщини. Розкрито основні етапи розвитку регіонального фестивального руху, досліджено основні функції фестивалів, їх спрямування.

Ключові слова: фестиваль, хорова музика, камерний хор, Любомир Боднарук, студентський хор, репертуар, аудиторія.

 

Annotation. Badalov O. P. Choir Festivals of Chernihiv region. The article is devoted to the study of contemporary choral festivals' movement of Chernihiv region. The basic stages of development of the regional festival movement, the basic functions of festivals and their direction were studied.

Key words: festival, choral music, chamber choir, Lubomir Bodnaruk, student choir, repertoire, audience.

 

Аннотация. Бадалов О. П. Хоровые фестивали Черниговщины. Статья посвящена изучению современного хорового фестивального движения Черниговщины. Раскрыты основные этапы развития регионального фестивального движения, исследованы основные функции фестивалей, их направления.

Ключевые слова: фестиваль, хоровая музыка, камерный хор, Любомир Боднарук, студенческий хор, репертуар, аудитория.

 

Постановка проблеми. З початку 90-х рр. характерною ознакою музичного життя України стала поява великої кількості хорових фестивалів. З одного боку, це було зумовлено процесами децентралізації, що відкрили кордони держави та позбавили митців тягаря цензури тощо. З іншого боку, саме у цей період соціально-економічні умови життя суспільства зумовили стагнацію концертно-театрального сезону, актуалізувавши значення фестивалів. Хоровий фестивальний рух охопив усі регіони країни. Особливості проведення хорових фестивалів в Україні дістали висвітлення у працях О. Рощенко, М. Черкашиної-Губаренко, Л. Шаповалової, О. Дьячкової, Ю. Чекана, Г. Степанченко, О. Кавунник та ін. Незважаючи на те, що хоровий фестивальний рух Чернігівщині триває понад двадцять років, особливості його розвитку та результати досі не стали предметом наукового вивчення та узагальнення, що зумовлює актуальність вибору теми дослідження.

Мета дослідження: з'ясування етапів розвитку хорового фестивального руху Чернігівщини кінця ХХ - початку ХХІ століття.

Об'єкт дослідження: хорова культура України кінця ХХ - початку ХХІ століття.

Предмет дослідження: хоровий фестиваль в контексті розвитку хорового життя Чернігівщини визначеного періоду.

Аналіз останніх публікацій: Дослідження фестивального хорового руху Чернігівщини у контексті розвитку хорової культури регіону науковцями не здійснювалося.

Виклад основного матеріалу. Серед великої кількості фестивалів різного спрямування, що проводяться на Чернігівщині, провідне місце займають музичні фестивалі, а саме - хорові. Це не є дивним, адже хорове мистецтво є «найпопулярнішим жанром масової творчості народу, складовою його менталітету» [5, 42]. Вже довгий час хорові колективи регіону гідно презентують Чернігівщину на національному та міжнародному рівнях, здобуваючи звання лауреатів численних хорових фестивалів та конкурсів. Дитячі, студентські та професійні хори області взяли активну участь у розбудові не лише державного, але й регіонального фестивального хорового руху. Адже «проведення фестивалів стає фактором залучення міста як повноцінного культурного суб'єкту до світового культурного простору, а сам фестиваль набуває значення обов'язкового атрибуту культурного центру» [3, 3].

Фестивальний хоровий рух Чернігівщини бере початок у 1990 році. Саме тоді, з ініціативи провідного хормейстера Чернігівщини, голови обласного відділення хорового товариства ім. М. Леонтовича Любомира Мирославовича Боднарука (1938-2009) було засновано фестиваль дитячої творчості «Сонечко». Місцем проведення фестивалю було обрано Іржавський меморіальний будинок-музей композитора Л. М. Ревуцького. Кожного року з часу заснування фестивалю у ньому беруть участь кращі хорові колективи шкіл естетичного виховання Чернігівщини, а також студентський хор Чернігівського музичного училища ім. Л. Ревуцького.

Поява фестивалю «Сонечко» стала рушійною силою до розвитку культури дитячого хорового виконавства Чернігівщини. Стабілізації цього процесу сприяло заснування у 1995 році з ініціативи Л. Боднарука хорового фестивалю «Свято хору», який з 2010 року носить ім'я свого засновника.

Завдяки певній системі концертних виступів, міських та обласних конкурсів, що сформувалися навколо фестивалю, поступово розширювалося коло його учасників і репертуарний діапазон дитячих хорових колективів. Вже третє «Свято хору», яке відбулося у 1998 році, засвідчило зростання мистецького рівню юних хористів і мало концептуальні засади проведення. Адже фестиваль був присвячений 120-річчю від дня народження М. Леонтовича. У фінальному концерті фестивалю взяли участь сімнадцять дитячих хорових колективів.

Монографічним був і четвертий фестиваль. Його було присвячено 110-й річниці від дня народження Л. М. Ревуцького, твори якого були обов'язковими для виконання. Хори, що виступили у великому залі Чернігівської музичної школи №1 продемонстрували гарний виконавський рівень і різноманітний репертуар, що включав твори І. С. Баха, Г. Генделя, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Б. Бріттена, С. Рахманінова, П. Чеснокова, Й. Мислівечека, С. Людкевича, Г. Верьовки, А. Кос-Анатольського та обробки народних пісень. За традицією, участь у святі взяв хор музичного училища ім. Л. Ревуцького. Характеризуючи виконавський рівень учасників дитячого хорового форуму, Л. М. Боднарук звернув увагу на хор старших класів Чернігівської музичної школи №1 під керівництвом Марини Гончаренко, який має «цікавий контрастний репертуар: сучасні обробки народних пісень «Колядка» і «Летить куля над кулями» і, разом з тим, «Різдвяна сюїта» Б. Бріттена. Це - рівень, це збагачує мистецький світогляд учнів» [4, 1].

Спочатку невеличке, «Свято хору» стрімко розвивалося, кожного року збагачуючись новими колективами. Так, заключний концерт десятого фестивалю зібрав тридцять два хори з усієї області. Більше півтисячі юних співаків демонстрували своє мистецтво численним слухачам. Були виконані твори І. С. Баха, А. Вівальді, В. А. Моцарта, Д. Перголезі, Л. Бетховена, Д. Верді, Д. Россіні, Е. Гріга, Б. Бріттена, О. Гречанінова, М. Мусоргського, Л. Ревуцького, Є. Козака, Я. Степового, Б. Фільц, А. Кос-Анатольського, Л. Колодуба, О. Некрасова та українські, польські, італійські, австрійські народні пісні, спіричуели.

У 2006 році, вперше за історію фестивалю, заключний концерт «Свята хору» проходив у Ніжині, де понад півстоліття існує один з кращих дитячих хорів України - зразковий хор «Сяйво» Ніжинської музичної школи під керівництвом заслуженого працівника культури України Сергія Голуба. 12 травня у Соборі Всіх Святих лунала духовна музика К. Стеценка, М. Мусоргського, С. Рахманінова, Д. Христова, Л. Дичко у виконанні хору Прилуцької школи мистецтв, хору «Провесінь» Чернігівської дитячої музичної школи ім. С. Вільконського, хору Корюківської школи мистецтв, хору «Сяйво», хорів Ніжинського університету ім. М. Гоголя та Ніжинського училища культури і мистецтв ім. М. Заньковецької, хору Чернігівського музичного училища ім. Л. Ревуцького та камерного хору ім. Д. Бортнянського.

У 2008 році у Чернігові було засновано міський фестиваль дитячої хорової творчості «Воскреслий Христос дарує радість дітям», який проводиться під патронатом управлінням культури Чернігівської міської ради, за сприяння Чернігівської єпархії УПЦ (МП) та організаційними зусиллями Чернігівської міської школи мистецтв, директор якої О. Ф. Савченко є і директором та художнім керівником фестивалю. Визначальною рисою цього хорового форуму є виконання сакральної музики a cappella. Кожного року кількість учасників фестивалю зростала. У програмі третього фестивалю взяло участь 320 хористів, у четвертому фестивалі - 440, у п'ятому - понад 500 учасників. У їх виконанні звучали українські народні пісні великодньої тематики, твори композиторів класиків Д. Бортнянського, М. Римського-Корсакова, А. Аренського, Д. Сарті, П. Мироносицького, П. Чеснокова та сучасних композиторів В. Кваснєвського, М. Скорика, І. Багмута, М. Ведмедері, Є. Козака, С. Гайворонського та інших.

2010 року була заснована Чернігівська хорова асамблея пам'яті Л. Боднарука - зібрання хорових колективів міста та гостей з інших регіонів України. Директором асамблеї стала О. Ф. Савченко - одна з найулюбленіших вихованок Любомира Мирославовича Боднарука. У першій та другій асамблеях взяли участь кращі дитячі хори міста, академічний камерний хор ім. Д. Бортнянського, камерний хор Військово-музичного центру Сухопутних військ ЗСУ, капела бандуристів ім. О. Вересая, хор Чернігівського музичного училища ім. Л. Ревуцького, хор Охтирської музичної школи [1, 17].

2011 року у Чернігові з ініціативи керівника академічного камерного хору ім. Д. Бортнянського Івана Богданова було засновано міждержавний фестиваль духовної музики, що пройшов у обласному філармонійному центрі й Прилуках. У фестивалі взяли участь професійні та церковні хорові колективи Чернігова, Києва, Харкова, Бєлгорода, Ніжина, Прилук. Фестиваль було присвячено сотій річниці канонізації святителя Іоасафа Бєлгородського [2, 17].

Позиції лідера студентського хорового руху Чернігівщини з кінця 90-х рр. зайняв «Молодіжний хор «Світич» Ніжинського університету ім. М. Гоголя, заснований 1993 року. Завдяки багаторічній участі колективу у міжнародних конкурсах і фестивалях його керівники заслужені діячі мистецтв України Л. Шумська та Л. Костенко набули великого організаційного досвіду, що сприяло їм у заснуванні 2010 року «Ніжин-хор-фесту», автором проекту та художнім керівником якого стала Л. Шумська. Метою фестивалю було визначено естетичне виховання дітей, юнацтва і молоді засобами музичного мистецтва, популяризацію високохудожніх зразків національної хорової культури, розвиток української академічної традиції хорового виконавства.

У «Ніжин-хор-фесті» брали участь Національна заслужена академічна капела України «Думка», жіночий хор «Павана» Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, хори Ніжинського університету «Світич» і «Канцона», хор «Сяйво» Ніжинської ДМШ, хор «Лілея» Ніжинської школи мистецтв, жіночий хор Ніжинського училища культури і мистецтв ім. М. Заньковецької, фольклорний гурт «Народна криниця». Хорові колективи виконували твори Д. Каччині, Дж. Верді, М. Леонтовича, О. Костіна, О. Некрасова, Г. Гаврилець, М. Гобдича, В. Мішкініса, О. Спіліоті, Е. Л. Уеббера та ін. Заснування «Ніжин-хор-фесту» є показником розвитку музичного фестивального руху Ніжина, де з 2001 р. щорічно проводиться Всеукраїнський юніорський конкурс вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності.

Розглядаючи чинники розвитку хорових фестивальних традицій Чернігівщини варто наголосити на провідній ролі у цьому процесі Л. М. Боднарука. Він був не просто ініціатором заснування фестивалів, але й хормейстером, що мав багатий досвід участі у національних та міжнародних хорових форумах як учасник та член журі [6, 4]. Ця якість надавала Л.Боднарукові можливість сприймати найновіші тенденції хорового руху, а потім впроваджувати їх на Чернігівщині.  

Наприклад, у 1990 році хор Чернігівського музичного училища ім. Л. Ревуцького на чолі з Л. Боднаруком став лауреатом міжнародного фестивалю духовної музики у Києві. 1992 року цей фестиваль було проведено у Чернігові за активної організаційної участі Любомира Мирославовича. Фестиваль, присвячений 1300-літтю від дня заснування міста та 1000-літтю утворення Чернігівської єпархії, тривав 14-17 жовтня. Учасниками фестивалю були Державна заслужена хорова капела «Трембіта» (Львів), капела ім. Л. Ревуцького (Київ), камерний хор «Русский партес» (Москва), хор Донецької консерваторії ім. С. Прокоф'єва, хор Богуславського педагогічного училища, камерний хор «Гармонія» (Керч), хор вчителів Київської області, хор «Євшан» Національної гвардії України, камерний хор «Почайна» (Київ), хорова капела «Гомін» (Львів), хор Полтавської «Просвіти», Гомельський камерний хор, ансамбль «Мюзік-лідер» (Братислава) та студентський хор Чернігівського музичного училища ім. Л. Ревуцького.

Окремий день фестивалю - 16 жовтня - було присвячено дитячому хоровому співу. У школах міста та у Палаці дітей та юнацтва програми з творів української духовної музики виконували хор шкіл естетичного виховання та загальноосвітніх шкіл Чернігова, хор Київського палацу дітей та молоді, хор хлопчиків при чоловічій хоровій капелі ім. Л. Ревуцького.

Факт проведення у Чернігові міжнародного хорового фестивалю сприяв набуттю хормейстерами регіону досвіду проведення хорових фестивалів, а з ним і розвитку фестивального хорового руху Чернігівщини. Високий виконавський рівень дитячих хорів, продемонстрований на фестивалі, зумовив актуалізацію питання відкриття хорових класів у школах естетичного виховання Чернігівщини, що позитивно вплинуло на розвиток дитячого хорового виконавства.

Треба зауважити, що керований Л. Боднаруком хор Чернігівського музичного училища ім. Л. Ревуцького ставав лауреатом всеукраїнських фестивалів і конкурсів у 1989, 1993, 1995 рр. Подальша фестивальна діяльність Л. Боднарука пов'язана з камерним хором ім. Д. Бортнянського, творчий склад якого сформували випускники музичного училища 1994-1995 рр. Колектив, утворений 1996 року, став учасником і лауреатом кількох міжнародних фестивалів у Києві, Івано-Франківську, Ялті, Львові. Участь артистів колективу у численних хорових форумах дозволила сформувати певний досвід, що дало змогу реалізувати давню ідею Л. Боднарука про проведення у Чернігові фестивалю духовної музики. Перша така спроба була здійснена хормейстером у 2000 році. Але фінансові проблеми не дозволили продовжити розпочату справу. Відновлено цей процес було у діяльності вихованців студентського хору Любомира Мирославовича Боднарука - його послідовників Олени Савченко та Івана Богданова із заснуванням відповідно Чернігівського міського фестивалю дитячої хорової творчості «Воскреслий Христос дарує радість дітям» у 2008 р. та Міждержавного фестивалю духовної музики у 2011 р.

Висновки. Підсумовуючи огляд етапів розвитку хорового фестивального руху Чернігівщини кінця ХХ - початку ХХІ століття, можна дійти певних висновків. У регіоні проводиться шість хорових фестивалів: «Сонечко», «Свято хору ім. Л. Боднарука», «Воскреслий Христос дарує радість дітям», Хорова асамблея пам'яті Л. Боднарука, «Ніжин-хор-фест», Міждержавний фестиваль духовного співу. З шести хорових фестивалів, що діють у регіоні, «Сонечко», «Свято хору ім. Л. Боднарука», «Воскреслий Христос дарує радість дітям» - виключно дитячі, і були засновані раніше за інші, відповідно, у 1990, 1995, 2008 роках. Хорова асамблея пам'яті Л. Боднарука, «Ніжин-хор-фест», Міждержавний фестиваль духовного співу засновані, відповідно, у 2010 (перші два) та 2011 рр., не мають окресленого вікового цензу. Таким чином, у першій половині 90-х рр. основним напрямом розвитку фестивального хорового руху було дитяче виконавство у рамках фестивалів «Сонечко» та «Свято хору».

Поступу фестивальних традицій сприяли творчі контакти провідного хормейстера регіону заслуженого діяча мистецтв України Л. Боднарука з організаторами фестивалів у інших містах. Із заснуванням 1996 року Чернігівського камерного хору ім. Д. Бортнянського хорове життя Чернігівщини вийшло на новий рівень, який вимагав оновлення підходів до формування майбутніх вокально-хорових кадрів регіону. Це мало вияв у пожвавленні дитячого хорового руху шляхом відкриття хорових класів у школах естетичного виховання Чернігівщини. Останнє зумовило збільшення кількості дитячих хорових колективів та якості виконуваної музики. Потужний розвій дитячого хорового руху Чернігова дозволяє вести мову про концептуальність засад функціонування хорових фестивалів міста. На користь цього свідчить проведений аналіз програми виступів шкільних хорових колективів, де представлено широке коло авторів різних жанрів і епох.

Наприкінці ХХ - початку ХХІ століття на провідні позиції у сфері дитячого та студентського хорового виконавства виходить Ніжин. У місті діє зразковий дитячий хор «Сяйво» дитячої музичної школи, що неодноразово перемагав у фестивалі «Свято хору». У цей же час загальне визнання у царині хорового виконавства здобуває «Молодіжний хор «Світич» Ніжинського університету ім. М. Гоголя.

Результативна участь хорових колективів Чернігівщини у регіональних, національних та міжнародних фестивалях, набутий у цьому русі досвід зумовили появу наприкінці першого десятиліття ХХІ століття нових фестивалів у Чернігові та Ніжині, тобто сприяли розвитку інфраструктури культурної сфери регіону. Так, 2008 року було засновано Чернігівський міський фестиваль дитячої хорової творчості «Воскреслий Христос дарує радість дітям», 2010 року - Чернігівську хорову асамблею пам'яті Л. Боднарука та «Ніжин-хор-фест», 2011 року - Чернігівський міждержавний фестиваль духовного співу. Заснування нових фестивалів - є яскравим свідченням розвитку фестивальних хорових традицій, започаткованих Л. Боднаруком з 1990 року.

       Узагальнюючи вищезазначене, спробуємо намітити перспективи подальших досліджень поставленої проблеми. Отже, не викликає сумнівів те, що прикметною особливістю сучасного фестивального хорового руху Чернігівщини є підвищена увага до розвитку дитячого хорового виконавства. Разом з тим, регіон має новоутворені хорові фестивалі, що дотичні провідним хоровим колективам області: академічному камерному хору ім. Д. Бортнянського та «Молодіжному хору «Світич». Подальше вивчення фестивального хорового руху Чернігівщини може тривати у аспектах з'ясування творчих здобутків фестивалів, того впливу, який вони справили на хорову культуру регіону. Дослідження даної проблематики має сприяти узагальненню мистецького спадку і традицій хорових колективів, методик роботи їх керівників тощо. Це дозволить поглибити цілісну картину хорового життя регіону, значно збагатить уявлення про розвиток хорової культури України.

Література:

•1.     Бадалов О. Пам'яті Любомира Боднарука. - Чернігівські відомості. -2011. - 1 червня. - С. 17.

•2.     Бадалов О. Чернігову - новий фестиваль. - Чернігівські відомості. -2011. - 29 вересня. - С. 17.

•3.     Зуєв С. П. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова). - Автореф. дис. < ...> канд. мист. Спеціальність 17.00.01 - теорія та історія культури. - Харківська державна академія культури. - Харків, 2007. - 20 с.

•4.     Кузьменко Л. Свято хору. - Деснянська правда. - 1999. - 22 травня. - С. 1

•5.     Рожок В. І. Музика і сучасність: монографічні дослідження, науково-популярні, критичні та публіцистичні твори. - К.: пошуково-видавниче агентство «Книга пам'яті України». 2003. - 220 с.

•6.     Шустер Є. Чарівні голоси «Золотого Орфея». - Вечірня газета. - 2007. - 4 травня. - С. 4

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>