XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бадья О.А. ВИЯВЛЕННЯ ВЕСТИБУЛО-КАРДІАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ВЕГЕТОСУДИННУ ДИСТОНІЮ.

Бадья Олена Анатоліївна

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

ВИЯВЛЕННЯ ВЕСТИБУЛО-КАРДІАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ВЕГЕТОСУДИННУ ДИСТОНІЮ

В останні роки діагноз вегето-судинна дистонія набув великої розповсюдженості. Серед хворих неврологічного профілю вегето-судинна дистонія (ВСД) складає близько 15%. Разом з тим від диференціювати функціональну від органічної патології на ранніх стадія необхідно для адекватного лікування та профілактики. Функціональна патологія на ранніх стадіях має подібні прояви з початком органічної патології, але остання перебігає з ускладненнями, що ведуть до втрати працездатності, а інколи і до інвалідності. Віддиференціювати на початкових стадіях органічну патологію від функціональної можливо і необхідно.

Мета дослідження: виявлення серед практично здорових підлітків групи ризику по розвитку вестибуло-кардіальних порушень.

Матеріали та методи

Обстежено 141 підліток, віком 14 - 16 років, серед них 88 дівчат та 53 хлопці. Обстежувані були розділені на групи 14-15 років та старше 16 років. Підлітки не мали скарг на час обстеження, в медичних картках не було зазначено жодних відомостей про патологію.

Підліткам зроблено:

•·        стандартну ЕКГ в 12 відведеннях

•·        ЕКГ з кардіологічними тестами (тест Такагаші, оптокінетична стимуляція (OKN), стрес-тест або калькуляція). Розшифровка за загально прийнятими методиками.

•·        кардіоінтервалографія в ортостатичному положенні Розшифровка за загально прийнятими методиками.

Отримані результати:

При ЕКГ дослідженні 2 дітей було виявлено шлуночкові екстрасистоли (вперше виявлено), у інших не було виявлено патології.

Розбіжності за статевими ознаками не виявлено.

Тест Такагаші дає можливість об'єктивно оцінити вплив присінка на ритм серця, тобто на вестибуло-вегетативну проекцію.

OKN дає можливість об'єктивно оцінити вплив на серцевий ритм вестибулярного органу на рівні підкіркових структур.

Стрес-тест або калькуляція дає можливість оцінити вплив коркових представництв вестибулярного органу на серцевий ритм.

Отримані результати свідчать, що відсоток вестибуло-кардіальних порушень у групі 14-15 років нижчий, ніж у групі старше 16 років, найменші порушення в обох вікових групах виявляються при тесті Такагаші (відповідно 21,1% та 32,2%), найбільший відсоток порушень - при стрес-тесті (відповідно 63,9% та 70,2%)

В групі дітей, що мають порушення при OKN та стрес-тесті спостерігається підвищення тонусу симпатичної нервової системи, що призводить до зниження кількості дітей з ваготонією. Однасно з цим спостерігається напруження компенсаторних механізмів організму, що в подальшому може призвести до розвитку грубої органічної патології.

Висновки

1. Отримані дані дають можливість говорити про те, що вестибуло-кардіальні порушення починаються в підлітковому віці і перебігають безсимптомно.

2. Ці зміни можуть в подальшому сформувати функціональні та органічні порушення.

Література:

1. Бережний  .В., Козачук В.Г. Корекція порушень мозкового кровообігу у дітей з вегетосудинною дисфункцією за гіпотензивним типом.//Педіатрія, акушерство і гінекологія. - 1999. - №4. - С.82-83.

2. Вейн А.М., Соловьева А.Д., Колосова О.А. Вегетососудистая дистония. Мед. Москва. - 1982. - 114 с.

3. Зозуля І.С. Синдром вегетосудинної дистонії (клініка, діагностика, лікування).//Укр.мед.часопис. - 1997. - №2. - С.17-21.

4. Майданник В.Г. Вегетативні дисфункції у дітей (патогенетичні механізми та клінічні форми).//Педіатрія, акушерство і гінекологія. - 1998. - №4. - С.5-11.

5. Bolton P.S, Kerman I.A, Woodring S.F, Yates B.J. Influences of neck afferents on sympathetic and respiratory nerve activity // Brain Res. Bull. - 1998. - Vol. 47, № 413. - Р. 19.

6. Liedgren CR. Representation of vestibular afferents in somatosensory thalamic nuclei of the squirrel monkey (Saimiri sciureus) // J. Neurophysiol. - 1976.  - Vol.39. - 601-608 p.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>