XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Баланюк Н.Ю. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Баланюк Наталія Юріївна,

здобувач НУ ДПСУ м. Ірпінь      

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

            Сьогодні в Україні вирішується найбільш складна проблема - розвиток недержавних пенсійних фондів і створення безпечних умов їх функціонування.

  Державний контроль і нагляд в сфері недержавного пенсійного забезпечення являється важливим елементом в системі створення надійного механізму захисту, який зробить максимально безпечними внески юридичних і фізичних осіб в недержавні пенсійні фонди.

  Конституція України [1, ст.116] врегульовує основні норми державного регулювання страхової діяльності, яка розглядається як невід'ємна складова фінансової політики держави.

Для впровадження реальних важелів впливу на ринок фінансових послуг Указом Президента № 292 від 4 квітня 2003 року було створено Державну Комісію з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) [2].

  Основними завданнями Комісії у сфері недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" [3, ст.26], є координація діяльності державних органів з питань функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення; здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення, контроль за дотриманням законодавства у цій сфері. Особливої уваги Комісія має надати забезпеченню платоспроможності пенсійних фондів; розробці правил формування і розміщення страхових резервів та стратегії розвитку небанківського фінансового сектору, його стабілізації; ініціюванню заходів щодо прийняття нового законодавства, нормативно-правових актів та удосконалення чинного законодавства.

    До проблеми існуючих механізмів фінансового захисту пенсійного забезпечення  зверталися у своїх роботах такі науковці, як А. Кузнецов, М. Лазебна, М. Латинін, Т. Ковальова, О. Федорчак та ін.

    У наукових працях стосовно удосконалення механізмів державного контролю за системою недержавного пенсійного забезпечення увага приділяється розробці моделі, алгоритму або загальній схемі механізму, які в подальшому використовуються для побудови комплексних заходів щодо покращення існуючих механізмів захисту пенсійних активів, нормативно - правової бази системи недержавного пенсійного забезпечення.

  Державний нагляд і контроль повинні забезпечуватися шляхом використання організаційних і правових заходів і механізмів. Вони передбачають: по-перше, розробку законодавчих актів щодо регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів; по-друге, впровадження механізму регламентування співвідношення зобов'язань пенсійних фондів та активів, напрямків та пропозицій розподілу резервів, визначення місця та ролі посередників пенсійних фондів, умови ліцензування компаній з управління активами; по-третє, визначення процедури визнання пенсійного фонду банкрутом та механізм захисту учасників та вкладників пенсійних фондів за цих умов.

  Серед відповідних механізмів та заходів, слід відмітити регулювання діяльності наглядового органу - Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Основне завдання такого заходу полягає у здійсненні нагляду за функціонуванням системи недержавного пенсійного забезпечення та її окремих учасників з метою захисту інтересів учасників пенсійних фондів.

  Важливим елементом державного контролю діяльності недержавних пенсійних фондів та гарантування надійності пенсійного забезпечення через ці фонди є розробка Комісією пакетів нормативних актів з питань діяльності та методичного забезпечення роботи недержавних пенсійних фондів, формування адміністративно - правових пропозицій щодо захисту фінансових інтересів учасників та вкладників фондів.

  Дієвим заходом державного впливу на діяльність недержавних пенсійних фондів, а відповідно, і гарантом їх інвестиційної діяльності, є одержання встановленої звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду та інформацію про його фінансовий стан.

Отже, держава через запровадження законодавчої бази, що контролюватиме діяльність недержавних пенсійних фондів, закладає в законодавстві певні важелі впливу та може, при потребі, оперативно коригувати дії всіх учасників системи недержавних пенсійних фондів. Разом з тим державні органи, саме на стадії розробки нормативно -правової бази функціонування недержавних пенсійних фондів, повинні розробити комплекс заходів для того, щоб реально та дієво впливати на рівень зацікавленості недержавних пенсійних фондів у реалізації відповідної  політики.

Для стабільності функціонування, спроможності виконання своїх зобов'язань перед своїми вкладниками, забезпечення належної керованості та гарантованості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів, недостатньо лише законодавства, що забезпечує діяльність недержавних пенсійних фондів. Необхідно розробляти та впроваджувати торговельний, цивільний, господарський, податковий кодекси, вдосконалювати фінансове і банківське законодавство. Терміново необхідним є створення сукупності законодавчих актів, які б охоплювали всі сектори ринкової економіки, сприяли упорядковуванню взаємовідносин між суб'єктами ринку на усіх фазах процесу відтворення.

   Держава, у свою чергу, здійснюючи контроль за діяльністю пенсійних фондів, покликана, насамперед, дбати про захист пенсійних заощаджень, створення та захист конкурентного середовища, захищаючи таким чином інтереси вкладників пенсійних фондів.

 Література:

•1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996. - К.: Преса України, 1997. -80 с.

•2.  Указ Президента „Про створення Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні" від 4 квітня 2003 року № 292.

•3.  Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 09.07.03 № 1057-IV, із змінами та доповненнями ( далі - Закон № 1057).

e - mail: b.n.y@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>