XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Барабаш О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Барабаш Ольга Володимирівна - старший викладач кафедри хореографії

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

ОРГАНІЗАЦІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

            Сучасний зміст виховання в Україні - це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства та держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Метою виховання є формування морально - духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу. [2]

             У системі художнього виховання дітей одне з найважливіших місць посідає мистецтво хореографії, яке ефективно впливає на всебічний і гармонійний розвиток особистості. Про естетичне значення танцю розмірковували ще давньогрецькі філософи й письменники - Платон, Аристотель, Плутарх, Лукіан, що склав цілий трактат « Про танець»,який дійшов до наших днів. Засобами танцювального мистецтва прищеплюється любов до всього красивого, витонченого. Набуття правильних і міцних танцювальних навичок, участь у виконанні танців, творчий підхід до створення образів, бесіди педагога з дітьми - все це розвиває в дитині естетичне сприйняття світу, любов до мистецтва, виховує загальну культуру, формує правильні критерії оцінки мистецтва танцю. Саме така мета стоїть перед учителями хореографії загальноосвітніх шкіл, оскільки естетичне виховання треба починати у ранньому віці. У процесі активного опанування мистецтвом танцю формується художній смак дітей: вони починають помічати й сприймати прекрасне не тільки в мистецтві, а й у житті.[3]

             Для успішного налагодження процесу навчання велике значення мають планомірність і систематичність. Необхідно  мати програми(навчальну та з підготовки репертуару),які охоплювали б різні напрямки хореографії.

            В основі навчальної підготовки дітей лежить система класичної школи танцю. Елементи класичного екзерсису рівномірно розвивають опорно - руховий апарат, тренують подих, формують правильну поставу корпусу.

          Рухи народних танців не просто знайомлять дітей з різними видами музичних темпів, ритмів, рухів і малюнків, але й виховують етнічну самосвідомість, повагу до своєї культури й до культур інших народів, міжнаціональну терпимість.

          Історично - побутові та бальні танці різних епох у художньо - образній формі представляють зразки етикету й поводження різних шарів суспільства того або іншого часу, обумовлені, як правило, нормами моралі кожного століття.

         Танці сучасних напрямків - найбільш привабливий вид занять: вони скоряють дітей незвичними, як правило, дуже швидкими темпами. Рухи сучасної хореографії часом здаються нескладними, але ця простота оманна. Для освоєння стилями необхідний високий рівень тренування, координації.

        Важливою умовою успіху в хореографічному вихованні учнів є спільна робота всіх учителів, класних керівників, очолюваних директором навчального закладу. Практичну роботу з учнями повинні здійснювати спеціалісти, які отримали освіту на хореографічних кафедрах вищих навчальних закладів.

         В наш час дуже важливою та актуальною стає робота хореографічних гуртків при школах та позашкільних закладах дитячої творчості. Спостерігається постійний ріст кількості дитячих пришкільних хореографічних колективів - ансамблів, студій, театрів - і збільшення їх учасників. Цікаво, що діти, які найбільш зайняті репетиціями і виступами показують найбільш високі результати успішності в школі. Таким чином, творчі заняття роблять стовідсотковий позитивний вплив на успіхи в освітній діяльності. Важливою умовою стабільності творчого росту колективу залишається правильно організований процес педагогічної та постановочної роботи.

          Хореографічне виховання дитини не можна собі уявити без піклування про її фізичний розвиток. Займаючись танцями, діти набувають стрункої статури, починають легко, вільно, граційно рухатись. У них розвивається вестибулярний апарат, покращується координація рухів. При  цьому зникають такі фізичні вади, як сутулість, похилена голова, розмашиста хода і т.п.

         Крім того, педагог - хореограф повинен навчити своїх підопічних основ танцювального мистецтва, дати їм необхідні знання, навички, танцювальну техніку, враховуючи вікові властивості учнів.[1]

         Робота учителя - хореографа оцінюється поставленими творами, що є у репертуарі школи. Формування репертуару - важлива складова успіху дитячих танцювальних колективів. Його головний принцип - відповідність віковим особливостям і рівню виконавської майстерності.

         Під час занять у кожної дитини, відповідно до її особистості, виявляється темп розвитку танцювальних здібностей і ставлення до мистецтва, яке вона вивчає. Деякі діти досягають прекрасних результатів, і танець для них стає назавжди близьким і улюбленим мистецтвом.

Література:

•1.     Голдрич О.С.Методика викладання хореографії. - Видавництво «Сполом»,2006. - 84 с.

•2.     Класному керівнику: творчі прийоми у виховній роботі / упоряд.: Л.Шелестова, Н. Чиренко. -К.:Шк.світ, 2010. - 128с.

•3.     Колногузенко Б.М.Методика роботи з хореографічним колективом.Ч.1.Хореографічна робота з дітьми:Навч.посібник/Б.М. Колногузенко; Харк.держ.акад.культури. - Х.:ХДАК,2005. - 153с.

e-mail: olga-makuha@mail.ru  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>