XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Баранчан О.В., Кашул М.О. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ У ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Баранчан О.В., Кашул М.О.

Чернівецький Національний університет ім. Ю. Федьковича

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ У ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Фінансові резерви в державі - складова її національного багатства. Ефективне використання фінансових резервів є запорукою ефективного функціонування економіки України. Фінансові резерви можна назвати фондами фінансових ресурсів спеціального призначення, тобто коштами, що використовуються для підвищення добробуту громадян, і фінансовими ресурсами, що використовуються для розвитку виробництва та його вдосконалення, тобто для покращення економіки держави загалом

Останнім часом дедалі більшої актуальності набувають питання ефективного використання фінансових резервів як окремих підприємств, так і економіки країни. Головну проблему, що гальмує розвиток резервної діяльності, науковці та практики вбачають у джерелах капіталу. При цьому дослідники не приділяють належної уваги питанню збереження вже наявних ресурсів.

Серед особливостей і проблем управління ресурсним обміном, які пов'язані з результатами науково-технічного прогресу й виявлені науковцями, можна назвати такі:

•·       стрімке збільшення номенклатури нових видів матеріальних ресурсів;

•·       посилення ролі інформаційних та інтелектуальних ресурсів, які супроводжують інноваційні товари й мають самостійне інноваційне значення;

•·       збільшення масштабів обміну нематеріальних ресурсів на матеріальні й посередницькі ресурси;

•·       поява нових видів посередницьких ресурсів (електронні гроші, кредитні картки тощо);

•·       безпрецедентно швидке старіння ресурсів;

•·       зміна фізичних меж економічних систем (транснаціональні корпорації, міжнародний поділ праці, глобалізація, міграція).

До фінансових резервів також належать резервні фонди комерційних банків. Вони мають на меті забезпечити повернення залучених коштів фізичних та юридичних осіб. Важливою умовою забезпечення стабільності грошової одиниці в державі є валютні резерви, запаси золота та інших дорогоцінних металів Національного банку України.

Питанням створення золотовалютних резервів та управління ними вчені-економісти приділяли достатньо уваги, правова ж природа цього явища мало досліджена. Оскільки золотовалютні резерви - важливий елемент забезпечення фінансової стабільності держави, то, на нашу думку, вони безперечно потребують більшої уваги з боку правників з метою формування теоретичних напрацювань та можливого подальшого, на їх основі, внесення змін до чинного законодавства.

На нашу думку, золотовалютні резерви слід розглядати саме як механізм забезпечення економічної безпеки та економічної стабільності держави.

У чинному законодавстві немає єдиного підходу до визначення системи золотовалютних резервів України. Така невизначеність і розпорошеність правових норм, звичайно, не сприяє правильному їх застосуванню. Проблемою також є недостатньо детальне регулювання прав та обов'язків посадових осіб щодо управління золотовалютними резервами навіть НБУ, не говорячи про інші фонди коштів. Золотовалютні резерви як централізовані державні фінанси на сьогодні не мають системного втілення в законодавстві.

Також на сьогоднішній день в економіці України є дискусійним питання, щодо валютних резервів. Необґрунтованим і неефективним є прагнення зосередити якомога більші валютні резерви в центральному банку країни. Нагромадження таких резервів не сприяє ні зростанню добробуту громадян, ні добробуту економіки України в цілому. Статус цих резервів такий, що вони не гарантовано можуть бути використані з користю для держави й суспільства.

Нагромадження великих обсягів валютних резервів немає істотного позитивного впливу на стан економіки України, набагато кориснішим для держави й народу було б їх спрямування в капітальні інвестиції.

Головною проблемою, що гальмує розвиток резервної діяльності України можна вважати недоцільне, неефективне їх використання, недбале ставлення до вже наявних ресурсів. Економічно обґрунтоване використання фінансових резервів сприятиме виходу з фінансової кризи, збільшенню дохідності підприємств, покращенню стану економіки загалом.

Держава повинна нести особливу відповідальність за ефективне існування всіх її економічних суб'єктів. Вона повинна вчасно й активно вирішувати завдання у сфері підвищення ефективності  функціонування фінансових резервів. Всі резервні фонди повинні належати державі  і бути призначеними для використання в інтересах майбутніх поколінь.

В сучасних умовах дефіциту фінансових ресурсів як на державному , так і на рівні підприємств важливим є пошук нових видів доходів (проведення прискореної амортизації, випуск цінних паперів, здача майна в оренду та ін.).

Сучасний стан функціонування фінансових резервів України вимагає низки серйозних заходів, спрямованих на його оздоровлення, тільки в такому випадку Україна має перспективи як самостійна і незалежна держава у світовій співдружності держав.

Література:

•1.     Василик О.Д., Теорія фінансів. Навч. посібник. - Київ: НІОС. - 2003. - С. 416.

•2.     Ковальчук Н. І., Золотовалютні резерви в контексті національної безпеки // Наукові записки, №3. - 2008. С. 79-82.

•3.     Зятковський В.І., Неоподатковувані резервні фонди інвестиційного призначення в системі прибуткового оподаткування юридичних осіб // Фінанси України. - 2008., №4. - С.38-44.

 

e-mail: len4ik24mai@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>