XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Беденко А.В. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ В ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Студентка 4 курсу Беденко Анна Володимирівна

Національний авіаційний університет

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ В ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  До основних компонентів сучасної інформаційної технології в перекладі відносять машинний переклад, інформаційно-довідкову базу (електронні словники, довідники, енциклопедії, нормативно-термінологічні джерела), засоби нагромадження, архівування, пошуку й відновлення фрагментованих перекладів (системи «пам'яті перекладів»), засоби підготовки, форматування й конвертування текстових даних, засоби локалізації текстів перекладів і ін.

  Машинний переклад передбачає застосування комп'ютера при перекладі. Це можуть бути: 1) найпростіші процедури послівно-оберненого перекладу, у яких вибір еквівалентів не виробляється, і на виході система перекладу дає всі перекладні еквіваленти, наявні в словнику; 2) використання певної комбінації синтаксичних і семантичних моделей для вибору правильного еквівалента й перетворення структури вихідного тексту в структуру тексту перекладу; 3) використання моделей синтаксичного й семантичного аналізу й синтезу, плюс концептуальних моделей подання змісту висловлення /тексту.

  Існуючі сьогодні програми машинного перекладу включають такі напрямки перекладацької діяльності як автоматична обробка словника (word processor); системи перевірки правопису, граматики, стильові редактори; електронні словники; термінологічні бази даних; корпус текстових даних; енциклопедії й ін.

  Зараз існує великий вибір комп'ютерних перекладних словників, що випускаються на CD та є у вільному доступі в Інтернеті. Ці словники за повнотою наявної інформації ні в чому не поступаються своїм традиційним аналогам, а автоматизація пошуку перекладних еквівалентів істотно скорочує часові витрати на виконання перекладу

  Одним з найбільших «проривів» у технології перекладу за останні роки стала поява «пам'яті перекладів» (Translation Memory), яка передбачає створення бази фрагментів раніше виконаних перекладів. До найбільш популярних систем відносяться: Déjà Vu, OmegaT, SDLX, Trados, Star Transit, Wordfast, Transolution, Open Language Tools.

  Інтернет як глобальне інформаційне середовище являє собою унікальне джерело лінгвістичної інформації, поки ще не цілком освоєне перекладачами. Виділяють такі основні напрямки можливого використання Інтернет-ресурсів для перекладача: 1) швидкий доступ до величезних масивів довідкової інформації; 2) використання мережі в якості універсального багатомовного корпусу текстів, з якого можна черпати різноманітну лінгвістичну інформацію, що істотно підвищує якість перекладу; 3) одержання фонових відомостей по предметній галузі перекладного тексту; 4) використання спеціалізованих перекладацьких і лінгвістичних ресурсів; 5) оперативний зв'язок.

  Одним з основних видів перекладацьких ресурсів Інтернету є інформаційно-довідкові бази даних: 1. Тлумачні словники й тезауруси; 2. Енциклопедії й довідкові матеріали; 3. Перекладні дво- та багатомовні словники; 4. Списки словників.

  Серед пошукових систем, які допомагають знайти відповіді на найрізноманітніші питання й упоратися із численними перекладацькими проблемами, можна виділити: Google, AltaVista, Northern Light, Ask Jeeves Dogpile, Апорт, Rambler, Yandex, Мета.

При роботі з каталогами варто звернути увагу на такі сайти: Netscape Open Directory Project / Google, Yahoo, LookSmart, Yandex, Aport, List.ru, Мета.

  У якості джерел матеріалів для створення корпусів можуть використовуватися: 1. Сайти новин (The Times, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Кореспондент); 2. Художні тексти (Bartleby.com, Project Gutenberg, BookHive, Бібліотека української літератури). 3. Спеціалізовані сайти й портали (Find Law, EUR Lex, FreightGate, TenLinks.com). Можуть використовуватися також готові одно- і багатомовні корпуси текстів, доступні в режимі онлайн (Wordtheque).

  Багато можливостей дають різноманітні розсилки, лінгвістичні (iLoveLanguages, Summer Institute of Linguistics, Індо-європейська база даних) та перекладацькі (Pro, Translatortips, Translation Journal, Lantra-L) ресурси, особливо в сфері термінології, лексикографії й комп'ютерної лінгвістики.

 Інтернет також може виступати платформою для професійного спілкування перекладачів. Шляхом реалізації цього виступають різноманітні перекладацькі форуми.

Література:

1. Беляева Л.Н. Лингвистические автоматы в современных информационных технологиях. - СПб. : Изд-во РГПУ, 2001. - 130 с.

2. Іваницька Н.Б. Формування перекладацької компетенції в аспекті використання новітніх інформаційних технологій -                                                   http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2006/txt/06inbnit.php

3. Котов Р.Г. Новиков А.И. Скокан Ю.П. Прикладная лингвистика и информационная технология. - М.: Наука, 1987. - 168 с.

4. Нелюбин Л. Л. Компьютерная лингвистика и машинный перевод. - М.: ВЦП, 1991. - 151 с.

5. Силонов А. Программы, помогающие переводчику // Компьютерная    неделя. - 2000. - 16-20мая. - № 16 (238). - С.10-13.

6. Степанов М. Ф. Машинный перевод и общение на естественном языке. - Саратов: СГТУ, 2000. - 96 с.

7. Тиссен Ю.В. Интернет в работе переводчика -

http://utr/spb.ru/recommendation.htm8. Убин И.И. Современные средства автоматизации перевода: надежды, разочарования и реальность // Перевод в современном мире. -  М.:2001. -   С.60-69.e-mail: chiksulja@ukr.net

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>