XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бігоцька І. О., Дзюба Т. А. СТАН БІОСФЕРИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ

Бігоцька І. О.

Науковий керівник Дзюба Т. А.

Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ

Україна, м. Вінниця

СТАН БІОСФЕРИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ

З прагненням вдосконалити наше життя ми все далі відходимо від природи. Нині ми отримали майже вершину розвитку цивілізації, але з іншої сторони медалі маємо занедбаний екологічний стан. Найбільше постраждала біосфера, частиною якої є ми.

У сучасній науковій практиці для позначення сукупності всього живого на Землі разом з довкіллям і ресурсами переважно використовують термін «екосфера». Екосфера є глобальною системою, що поєднує всі сучасні екосистеми Землі [1]. Спираючись на визначення біосфери В.І. Вернадського (1934): « Біосфера являє собою оболонку життя - область існування живої речовини »[2] - та на одне з основних його положень, що будь-яка система досягає стійкої рівноваги, при якому вільна енергія системи наближається до нуля, можна зрозуміти, що діяльність людини прямо пропорційно відповідає стану її здоров'я. [3]

 Порушення в стійкій рівновазі системи та в області існування живої речовини може призвести до незворотних наслідків. На нашу думку, все почалося від зародження цивілізації, в наслідок якої маємо цілий спектр екологічних проблем:

•1.     Знищення лісів - протягом останніх 10 тис. років під впливом діяльності людини площа лисів на нашій планеті скоротилася не менш ніж на третину. Людина вирубує ліси, звільняючи площі під рілля, пасовища, поселення та використовуючи деревину для власних потреб. І навіть нині, коли людство почало усвідомлювати катастрофічні наслідки цих процесів, площа лісів щорічно скорочується, насамперед за рахунок тропічних лісів, які відіграють велику роль у підтриманні екологічної рівноваги на нашій планеті;

•2.     Кислотні дощі - спричинені забрудненням атмосфери сірчистим  газом, наслідками яких є: омертвіння прісних водойм, загибель лісів тощо;

•3.     Послаблення озонового екрану - це відбувається внаслідок надходження в атмосферу хлорфторвуглецевих сполук;

•4.     Забруднення водойм - забруднення промисловими та побутовими відходами, пестицидами та добривами, які змиваються з полів, зміна екологічних умов, осушення, тощо. Порушення санітарного стану водойм, а також виснаження водних ресурсів загострює проблему питної води;

•5.     Вимирання водних екосистем - призводять аварії танкерів, нафтовидобувних платформ, унаслідок яких плівка з нафти вкриває значні площі морів;

•6.     Зміни гідрологічних режимів водойм - призводять створення штучних водойм, водосховищ, що згубно впливають на водні біогеоценози та популяції окремих видів.

На нашу думку, найбільш вагомі втручання та забруднення призводить використання радіоактивних речовин , яке зіпсувало нашу «оболонку життя». Прикладом можуть слугувати такі значні аварії на підприємствах атомної енергетики як:

•·        1956 р. - аварія у Віндскейлі (Англія) на заводі з виробництва плутонії, площа радіоактивного забруднення - 500 км2;

•·        1957 р. - вибух сховища радіоактивних відходів біля Челябінська (СРСР), під радіоактивне забруднення потрапило 500 тис. осіб;

•·        1979 р. - аварія на АЕС « Три-Майл-Айленд» (США);

•·        1986 р. - аварія на Чорнобильській АЕС (УРСР), ураження зазнали близько 600 тис. осіб, навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження;

•·        2011 р. - аварія на АЕС «Фукусіма» (Японія).[3]

Під час всі цих аварій люди отримали велику кількість опромінення, що стало наслідком таких  захворювань як: гостра променева хвороба, онкологічні захворювання, спадкові хвороби, катаракта, серцево-судинні захворювання, зниження імунітету тощо. Найстрашніше те, що великий відсоток хворих становлять діти. Маємо наголосити, що радіоактивне забруднення відбулося не лише в біосфері, де життя людей на цих територіях неможливе через свою небезпеку, але й нашого здоров'я. Своїми ж руками ми вбиваємо не лише себе, а й наших потомків.

Висновком може слугувати те, що стан біосфери занедбаний, а його вплив на здоров'я людства - колосальний. Людям слід замислитися про ефективні  шляхи подолання цих проблем, в майбутньому дбайливіше ставитися до навколишнього середовища заради досягнення стійкої рівноваги, при якому вільна енергія системи наближається до нуля.

Література:

•1.     Батлук  В. А. Основи екології: Підручник / Батлук В. А. - К. : Знання, 2007. - C. 51.

•2.     Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Підручник / Джигирей В. С. - К. : Знання, 2007. - C. 56

•3.     http://ru.wikipedia.org/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>