XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Білий М.М. Мотиваційні чинники формування обслуговуючих кооперативів в сільському господарстві

Білий М.М.
Прикарпатський національний університету ім. В.Стефаника, Україна

Мотиваційні чинники формування обслуговуючих кооперативів в сільському господарстві

В процесі розгляду поняття і сутності сільськогосподарської кооперації на сучасному етапі важливе значення має аналіз умов і передумов для її розвитку. Зазвичай дослідники виділяють три групи передумов: науково-технічні, соціально-економічні і організаційні. Водночас, в умовах формування ринкової системи господарювання, нестабільності економіки, відсутності активної політики держави до кооперативів, що є характерним для національних умов, виникає потреба у виділені четвертої групи факторів – соціально-психологічних. Основою виділення такої групи факторів є психологічна неготовність сільських мешканців на нинішньому етапі розвитку до об’єднання у структури самоорганізації громадянського суспільства, якими є кооперативи. Поряд з тим, соціально-психологічні фактори не відсувають на другий план економічні фактори – мотивацію потенційних членів до вступу в кооперативи різного роду.
Як засвідчує світовий досвід створення та функціонування обслуговуючих кооперативів [1], вони виникають насамперед в якості реакції на несприятливі ринкові умови. Таким чином, одним з ключових мотивів приєднання до кооперативу потенційного члена є його намагання уникнути впливу ризиків недосконалості ринку (чи його відсутності), що може проявлятися зокрема у існуванні ринкової монопсонії, ціновій мінливості, відсутності доступу до фінансових ресурсів та ін.
За результатами проведених досліджень, у числі економічних факторів, які мають вирішальне значення для створення обслуговуючих агрокооперативів у національних умовах, виділено:
1) можливості додаткового доходу від кооперативної діяльності:
а) за рахунок підвищення ефективності використання виробничих ресурсів при їх концентрації (ефект масштабності);
б) за рахунок доступу до доходів вищого рівня (участь у міжнародних економічних відносинах);
2) зниження індивідуальних витрат учасників за тим чи іншим видом діяльності, яка здійснюється через кооператив за рахунок:
а) використання сучасної техніки, технології і їх концентрації за допомогою кооперативу; б) за економії фінансових ресурсів через відповідні податкові та фінансово-кредитні механізми; в) користування послугами кваліфікованих працівників і професійних менеджерів.
2) мінімізація ризиків (колективне виживання на основі спільної діяльності) за рахунок:
а) одночасного вкладення індивідуального паю і користування капіталом інших учасників; б) координованих дій (концентрації ресурсів, що вивільняються, у найбільш відповідальних сферах діяльності).
3) забезпечення контролю за рухом створеної у власному господарстві продукції й одержання від цього зиску (отримання “влади” на ринку).
Отже, обслуговуючі кооперативи в сільському господарстві повинні забезпечувати виконання наступних чотирьох завдань [2]:
- збільшувати розміри отримуваних членом-виробником прибутків;
- скорочувати маркетингові та інші ринкові ризики своїх членів, пов’язані з виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції;
- збільшувати чи забезпечувати доступ членів-виробників до необхідних послуг щодо ведення сільськогосподарської діяльності;
- формувати чи посилювати “владу” своїх членів на аграрному ринку.
Література:
1. Helmberger P. Future Roles for Agricultural Cooperatives. Journal of Farm Economics. – 1966. - № 48 (5), р.1427-1435.
2. Молдаван Л.В. Основні закономірності розвитку обслуговуючих кооперативів в Україні / Л.В. Молдаван // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 2001. – № 5–6. – С. 16–17.

e-mail автора: biluy.m@i.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>