XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Білова С.В. КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Білова С.В.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

         Створення ефективної комунікаційної програми підтримки марочної стратегії підприємства можливо за умови їх інтегрованого використання та управління. Тільки узгоджений комунікаційний вплив здатен забезпечити стратегічне позиціонування марки.

         Компанії часто розглядали елементи комунікації як окремі види діяльності, в той час як сучасна концепція маркетингу наполягає на тому, що інтеграція абсолютно необхідна для досягнення успіху.

         Інтегровані маркетингові комунікації - концепція планування маркетингових комунікацій, що виходить із необхідності оцінки стратегічної ролі кожного з її елементів (реклами, стимулювання збуту, PR, особистого продажу тощо) у стратегії просування, пошуку їх оптимального сполучення для забезпечення чіткого й послідовного впливу комунікаційних програм компанії для просування конкретної марки.

         Інтегрування маркетингових комунікацій підвищує значимість комплексу просування. Це дозволяє зберегти єдине позиціонування в межах кожного цільового сегменту, інструменти комунікації підсилюють один одного і створюють ефект синергії. Синергізм проявляється в тому,що ефект комплексного застосування засобів комунікації (інтегрованих комунікацій) відрізняється від простого додавання ефектів від застосування кожного засобу окремо.

         Для досягнення ефекту синергії основним принципом під час прийняття рішення про використання декількох засобів комунікації є вибір одного засобу комунікації як основного і декількох - допоміжних. Основний засіб комунікації - має бути здатним самостійно і ефективно впливати на споживачів. Допоміжні - повинні заповнити можливі прогалини в охопленні цільової аудиторії. Вони можуть досягти окремих цілей комунікації з найменшими витратами або забезпечити додаткові переваги з точки зору впливу на споживача в місці продажу чи споживання товару.

         Компанія планує роль кожного засобу впливу й тривалість його дії. Вона складає список і розклад окремих заходів, відстежує ефект капіталовкладень у сам продукт, у засіб його просування, у підтримку стадії життєвого циклу товару з метою подальшого поліпшення комплексу стимулювання.

         При плануванні стратегії інтегрованих маркетингових комунікацій слід дотримуватись таких принципів:

- принцип послідовності, який вимагає узгодження всіх заходів та засобів просування;

- принцип зваженого підходу, який зумовлює дослідження та урахування зміни кон'юктури ринку, що може бути спричинена як змінами уставленні споживачів до марки, так і впливом зовнішнього ринкового середовища;

- принцип урахування витрат на комунікаційну програму, яка вимагає уточнення бюджету маркетингу та просування.

         Отже, управління і координація всім процесом комунікації потребує інтегрованого підходу, коли оцінюють стратегічні ролі різноманітних комунікаційних засобів і поєднують ці засоби з метою забезпечення зрозумілості, узгодженості й максимального ефекту.

Література:

1. Ф. Котлер, К.Л. Келлер Маркетинговий менеджмент: Підручник - К.: Видавництво «Хімджест», 2008. - 720 с.

2.  Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник - К.:  Видавничий дім «Професіонал», 209. - 320

3. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,62/id,283/

e-mail: unum@ukr.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>