XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Битько Л.М. УПРВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ МЕГАПОЛІСУ

Битько Л.М.

УПРВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ МЕГАПОЛІСУ

Вирішення теоретичних і практичних проблем управління є досить актуальним завданням, яким протягом багатьох років активно займаються провідні вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти.

Економічні системи більшістю вище дослідників [1, С. 183] розглядаються, перш за все, з точки зору управління (що потрібно зробити з системою, щоб направити її в потрібне русло „ефективного" функціонування). Теорія управління даними системами виникла порівняно недавно і основними в даний час є проблеми спостереження за поведінкою цієї системи і виявлення законів її функціонування. Разом з тим, проблема ефективного управління житлово-комунальним комплексом мегаполісу залишається до цього часу не достатньо дослідженою.

Формування нового економічного устрою в українському суспільстві вимагає підвищення вимог до ефективності капітальних вкладень у невиробничу сферу і до якості середовища проживання людини. Саме тому важливим є дослідження розвитку методології управління житлово-комунальним комплексом мегаполісу в умовах сучасних ринкових відношень.

В умовах, що склались в сучасному мегаполісі підвищується актуальність функціонування та розвитку дослідження економічного комплексу, оскільки його функціонування безпосередньо торкається інтересів кожного громадянина. У зв'язку з цим, існуючі проблеми і протиріччя в сфері реформування цього найбільшого сегменту дозволяють досить об'єктивно судити про реальну ситуацію, що склалася у всій системі економіки мегаполісу.

На думку Ю.П. Панібратова реалізація мобільності економічного будівельної науки можлива тільки за умови створення комплексного підходу до наукових досліджень, який повинен охоплювати концепції наукової діяльності, яка може бути реалізованою лише в межах певного співтовариства однодумців; практичне забезпечення наукової діяльності, реалізоване у виконанні госпдоговірних тем, участі студентів і аспірантів у діяльності різних учасників регіональних інвестиційно-будівельних комплексів, розвиток професійних національно-особистісних якостей персоналу, що займається інвестиційно-будівельною діяльністю, а також працівників вищої школи [2, С. 57].

Головними задачами державної участі в управлінні ЖКК будь-якої території має стати створення умов для підвищення рівня забезпеченості населення житлом шляхом збільшення обсягів житлового будівництва та розвитку фінансово-кредитних інститутів ринку житла; приведення житлового фонду і комунальної інфраструктури у відповідність до стандартів якості комфортних умов проживання; забезпечення доступності житла та ЖКП у відповідність із платоспроможним попитом громадян [3, С. 80]. Однак органи регулювання функціонування досліджуваного економічного комплексу, спираючись на принципи наукового управління, нерідко з об'єктивних причин (відсутність своєчасної та достовірної інформації, підготовлених кадрів тощо) або за суб'єктивними (безвідповідальність, некомпетентність, відставання наукових розробок від вимог реальної практики господарської діяльності і т.д.) не в змозі реалізувати їх повною мірою.

Література:

•1.     Савченко М.В., Рябовол И.В. Управление экономическим потенциалом в условиях транзитивной экономики: теоретический аспект и синергетический эффект // Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право. - №2-ІІ. - Донецк, 2002. - С.181-186.

•2.     Организация и управление в строительстве. Основные понятия и термины: Учеб. -справ. пособие / Афанасьев В.А., Варламов Н.В., Дроздов Г.Д., Пани-братов Ю.П. И др. - М.: Изд-во АСВ; СПб., СПбГАСУ. - 1998. - 316 с.

•3.     Осипенко И.Н. Реорганизация  управления и новые технологии жилищно-коммунального хозяйства Украины в рыночных условиях // Менеджер. - 1999. - № 4. - С. 78-83.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>