XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бобор Л.М. ТАРИФНА ТА ЛІЦЕНЗІЙНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ

Викладач Бобор Лариса Миколаївна

Чернігівський державний технологічний університет

ТАРИФНА ТА ЛІЦЕНЗІЙНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ

Тарифна політика в галузі повинна забезпечувати вирішення таких зав­дань:

- підвищення можливостей підприємств зв'язку щодо забезпечення потреб кори­стувачів у послугах зв'язку і залучення інвестицій на розвиток галузі та забезпечення стійкого економічного стану підприємств;

- оптимізація перехресних субсидій між прибутковими і збитковими службами;

- стимулювання конкуренції і появи нових операторів зв'язку;

- забезпечення стабільності, прозорості і прогнозованості тарифних тенденцій.

Має бути проведено зближення тарифів для населення та організацій і наукове обґрунтування рівня тарифів на послуги щодо усіх складових частин зв'язку. Загальна зміна тарифів повинна провадитись таким чином, щоб не знизити попит споживачів і забезпечити доступність послуг зв'язку та сприяти економічній підтримці вітчизняних виробників. Поступово має здійснюватися перехід в розрахунках між операторами зв'язку на міжнародні принципи у відповідності до положень GATT.

Ліцензійна політика у зв'язку визначає найважливіші параметри обслуговування споживачів, а також фінансові взаємовідносини між розпорядником засобів зв'язку та постачальником послуг. Її метою є: підтримка доступності до основних послуг зв'язку; залучення капіталовкладень; стимулювання запровадження нових послуг; підтримка економічної ефективності послуг, що надаються (їх оплата має бути близька до мінімальної собівартості); забезпечення необхідного рівня якості послуг зв'язку.

Підтримка доступності до основних послуг зв'язку має здійснюватися Ад­міністрацією зв'язку шляхом регулювання тарифів, що обумовлюються при наданні ліцензій. Підтримка доступності не повинна призвести до надмірного заниження та­рифів, тому що це може загальмувати залучення інвестицій і, як наслідок, знизить темпи розвитку мереж зв'язку.

Ліцензійна політика спрямовується на полегшення правового забезпечення діяль­ності операторів відносно надання послуг зв'язку. Має забезпечуватись режим макси­мального сприяння діяльності операторів щодо початку їх діяльності і подальшої роботи, без обмежень в наданні ліцензій, а в перспективі Україна повинна приєднатись до кон­цепції СЕРТ з цього питання, яка передбачає лібералізацію ліцензійного процесу і на взаємне признання ліцензій на надання послуг зв'язку.

Протягом найближчих років слід дотримуватись обмеження кількості ліцензій, які видаються на надання деяких послуг, і, насамперед, послуг первинної мережі і послуг міжнародного і міжміського зв'язку. Це положення має бути підтримано необхідними змінами в існуючому законодавстві, що дозволить полегшити проведення єдиної технічної політики при реконструкції існуючої мережі зв'язку і стимулювати інвестицій­ний процес за необхідними напрямками. В подальшому ліцензійна політика має бути направлена на підсилення конкуренції в області надання послуг.

При наявності декількох заявок на один і той же вид діяльності у випадку обме­женості природних ресурсів (частот) чи ємності ринку послуг зв'язку повинен провади­тися конкурс.

Література:

•1. Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи.- М.: Радио и связь, 1999.- 392 с.: ил.

•2. Економіка галузі зв'язку: У 2-х т./ За ред. В.М. Орлова, Ф.З. Мардаровського, Н.Ю. Потапової-Сінько. - 2-е вид., перероб. і доп. - Одеса: УДАЗ, 1999. Т.1: Управління, планування, ресурси/ В.М. Орлов, В.М. Гранатуров, Ф.З. Мардаровський та ін. - 238 с. Т.2: Проектування, ефективність, фінанси/ В.М. Орлов, В.М. Гранатуров, Ф.З. Мардаровський та ін. - 280 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>