XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Боброва Ю.Ю. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАСІННЯ СОНЯШНИКА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Боброва Юлія Юріївна
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАСІННЯ СОНЯШНИКА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

На сьогоднішній день насіння соняшника – єдина прибуткова культура в аграрному виробництві України, що має стійкий попит на світовому агро- ринку.
Наша держава займає перше місце у світі з продажу насіння соняшнику, освоївши ринки країн ЄС, Близького Сходу та Північної Африки.
Друга половина 90-х років характеризувалася докорінною зміною державної агропродовольчої політики. Дефіцит бюджету, роздержавлення і приватизація в переробній сфері АПК призвело до повного припинення державної підтримки цін і субсидування сільськогосподарського виробництва. У зв’язку з цим держава втратила контроль за експортом насіння соняшнику. Саме тому уряд був вимушений обмежити експорт сировини шляхом квотування та ліцензування.
Дія Закону України від 10 вересня 1999 р. „Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур” , яким встановлене 17-відсоткове експортне мито на насіння соняшнику та внесення змін до Закону України від 15 вересня 1995 р. „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” , якими було заборонено здійснювати переробку насіння соняшнику за кордоном на давальницьких умовах, дозволили забезпечити спрямування сировини для переробки на вітчизняні підприємства.
Важливим нормативним актом, регулюючим питання експорту насіння соняшника стала також постанова 2008 року Кабінету Міністрів України „Про затвердження обсягів квот на олію соняшникову та насіння соняшнику, експорт яких підлягає ліцензуванню до 1 липня 2008 року, та порядку видачі ліцензій” , наказ Міністерства аграрної політики України від 24 березня 2008 року відповідно до якого було вирішено утворити новий орган – комісію з питань розгляду заявок на видачу ліцензій на експорт олії соняшникової та насіння соняшнику і розподілу квот. Метою цього органу є митне оформлення насіння соняшника та соняшникової олії, пропорційний розподіл установлених обсягів квот, видача ліцензій на експорт.
За останні роки Україна значно збільшила обсяги виробництва насіння соняшнику, але на жаль не шляхом поліпшення технології вирощування соняшнику, підвищенням його врожайності та олійності, зменшенням собівартості продукції за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій та ефективного застосування хімічних препаратів, а шляхом збільшення посівних площ. Таким чином, ця економічно-приваблива культура „витіснила” з полів інші не менш важливі культури. Починаючи з 1993 року посівні площі під соняшником поступово збільшувалися і в 2001 році досягли 2,4 млн. га, тобто зросли на 66,7 відсотків. Частка соняшнику у загальній площі орних земель зросла за цей період з 6 до 10,6 відсотків.
Розширення посівних площ під культурою зумовило порушення сівозмін, а недостатня забезпеченість сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними і фінансовими ресурсами суттєво позначилася на продуктивності ґрунтів. Окрім того, держава мало уваги приділяє питанню родючості й забруднення орних земель. Саме тому можна спостерігати значне зниження врожайності насіння соняшнику за останні роки.
Однак на сьогодні держава не забезпечує ні на законодавчому, ні на організаційному рівні належних процесів вирощування та реалізації даної культури, хоча має орієнтуватися на світовий ринок готових продуктів, а не сировини, до чого прагнуть всі економічно міцні держави.
Для підвищення ефективності вирощування та реалізації насіння соняшника окрім втручання держави у регулювання експортно-імпортних операцій, також є необхідним вжиття ряду заходів і на господарському рівні. Зокрема, удосконалення регіонального розміщення посівів, з врахуванням біологічних особливостей, технологій вирощування, застосування відповідних засобів захисту, неухильне додержання вимог чергування посівів соняшнику в полях сівозміни, впровадження високоврожайних гібридів, залучення необхідних для розвитку галузі коштів та матеріальних ресурсів (техніки, добрив, посівного матеріалу, гербіцидів) шляхів пошуку потенційних інвесторів і кредиторів, інтегрування в агропромислові та кооперовані формування з метою вирішення проблем належного виробництва і раціонального використання урожаю.
Таким чином, було б доцільним законодавче врегулювання всіх вище перелічених питань в галузі вирощування, переробки та реалізації насіння соняшника шляхом прийняття Закону України „Про насіння соняшника та ринок соняшникової олії в Україні”.
Література:
1. Закону України „Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур” від 10 вересня 1999 р. №1033-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №44. – Ст.389.
2. Закону України „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 15 вересня 1995 р. №327/95-В // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №32. – Ст.255.
3. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження обсягів квот на олію соняшникову та насіння соняшнику, експорт яких підлягає ліцензуванню до 1 липня 2008 року, та порядку видачі ліцензій” від 12 березня 2008 р., №189 // Офіційний вісник України. – 2008. - №22. – Ст.631.
4. Наказ Міністерства аграрної політики України „Про затвердження складу комісії з питань розгляду заявок на видачу довідок про наявність обсягів олії та/або забезпеченості сировиною для її виробництва або обсягів насіння соняшнику, заявлених на експорт, обсягів поставок олії фасованої на внутрішній ринок та оприлюднення інформації” від 24 березня 2008 р., №177 // www.nau.kiev.ua.

e-mail: lawyer.08@mail.ru


Комментариев: 2 к “Боброва Ю.Ю. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАСІННЯ СОНЯШНИКА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

  1. Оксана:

    Дуже цікава стаття, з задоволенням почитала. Сумно, що коротка.....

  2. Денис:

    Чітко та зрозуміло.Але,дійсно дуже коротка


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>