XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Боднар М.С. МОТИВАЦІЙНО-ВОЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Студент VI курсу Боднар М.С.

МОТИВАЦІЙНО-ВОЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У будь-якій компанії, великій або маленькій, є людина, відповідальна за все,  і це, звичайно - керівник. І зрозуміло, що всі створювані в нас організації зацікавлені в грамотних, професійно підготовлених керівниках, здатних орієнтуватися в економічних, фінансових, юридичних, психологічних та інших питаннях при прийнятті управлінських рішень.

У будь-якій компанії, великій або маленькій, є людина, відповідальна за все,  і це, звичайно - керівник. І зрозуміло, що всі створювані в нас організації зацікавлені в грамотних, професійно підготовлених керівниках, здатних орієнтуватися в економічних, фінансових, юридичних, психологічних та інших питаннях при прийнятті управлінських рішень.Успішне формування професіоналізму особистості і діяльності фахівців базується на їхній готовності до  праці. Головною складової готовності до професійної діяльності є психологічна готовність, що розуміється вченими як комплексне психологічне утворення, як сплав функціональних, операціональних  й особистісних компонентів.

На думку М.І.Дьяченко і Л.А.Кандибович, психологічна готовність - це істотна передумова цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості й ефективності. Вона допомагає людині успішно виконувати свої обов'язки, правильно використовувати знання, досвід, особисті якості, зберігати самоконтроль і перебудовувати свою діяльність із появою непередбачених перешкод[1].

Залежно від визначення психологічної готовності до діяльності, різними авторами виділяються її структура, головні складові:  мотиваційні, пізнавальні, емоційні, вольові, когнітивні.

На нашу думку, мотиваційно-вольовий компонент психологічної готовності є основним у процесі формування готовності до здійснення управлінської діяльності. Якщо провідні життєві цілі і мотиви поведінки керівника не перебувають у руслі його діяльності, то в нього слабка готовність до неї, і це накладає негативний відбиток на процес керівництва.

Т.С. Кабаченко у своїй роботі виділила основні причини, які можуть перешкоджати ефективному керуванню. Відзначимо ті з них, які можна віднести на рахунок недостатньої сформованості мотиваційно-вольового  компонента готовності до управлінської діяльності.

При реалізації функції планування установка на тверді плани, а не на гнучкість планування, лежить в основі зниження мотивації планування і переваги короткострокових планів над довгостроковими, формального планування, що особливо несприятливо позначається у високо динамічних ситуаціях.

При реалізації функції організації важливо, щоб конфліктна активність не заважала адекватній реалізації управлінських функцій, тому що при перевазі такого мотиву можуть прийматися економічно та організаційно недоцільні рішення.

При реалізації функції контролю неадекватна мотивація часто лежить в основі того, що як критерії ефективності виступають не показники стану системи в контексті основних цілей і завдань, які перед нею стоять, а на перший план висуваються вузькі групові і індивідуальні цілі, що особливо ускладнює діяльність у важкій і кризисній ситуації.

Підсумовуючи вище сказане, мотиваційно-вольова складова готовності керівників до діяльності включає професійні мотиви, що склалися в суб'єкта діяльності, вона характеризується силою цих мотивів, здатністю їх впливати на діяльність. Цей компонент є системоутворюючим елементом психологічної готовності, що робить визначальний вплив на її формування і забезпечую її реалізацію на практиці.

  Література:

•1.     Дьяченко М.И. Психология высшей школы: Учеб.пособие/ - Мн.: Тесей, 2003. - 352 с.

•2.     Кабаченко Т.С. Психологія управління.: М. -1996, - 146 с.

•3.     Мангутов И.С.,Уманский Л.И. Организатор и организаторская деятельность. - Л.: Изд-во Ленинград, ун-та, 1975. - 312 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>