XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Боднар О.В. ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Боднар О.В.

Відокремлений підрозділ  національного університету біоресурсів

і природокористування України

«Бережанський  агротехнічний інститут»,

м. Бережани, Україна

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Протягом останніх років істотно проявилась вразливість фінансового сектору України. Це явище зумовлене впливом світової економічної кризи на Україну дією низки зовнішніх і внутрішніх факторів, до яких економіка нашої країни виявилась не готовою. В зв'язку з вузькістю внутрішнього ринку, сильною залежністю від зовнішньої конюктури, низьким рівнем економічного суверенітету в умовах прискорення темпів монетизації, а також випереджальним зростанням фінансового сектору у відриві від реального, відсталою структурою економіки та її надмірною енергоємністю, швидко почав зростати валовий зовнішній борг, який переважно спрямовувався не на зміцнення експортного потенціалу, а на збільшення споживчого кредитування.

На сьогоднішній день багато вчених досліджують особливості й умови посткризового розвитку фінансового сектору України, зокрема О.І. Барановський, В.М. Гейць, А.А. Гриценко, В.В. Крилов, В.М. Опарін, Т.С. Смовженко, О.Л. Яременко та ін. Проте, питання щодо посткризового розвитку фінансовго сектору та запобігання негативного впливу можливих потрясінь розроблені недостатньо і потребують подальшого дослідження.

Метою статті є аналіз особливостей розвитку економіки України в після кризовий період та окреслення можливих шляхів виходу з неї.

Світова економічна криза зачепила Україну за декількома напрямками. По-перше, восени 2008 року відбулося стрімке падіння зовнішнього попиту на товари, які експортувалися, що призвело до зниження цін на світових ринках. По-друге, різко скоротилося зовнішнє фінансування, припинився приплив дешевих іноземних запозичень. По-третє, зменшився внутрішній попит через скорочення обсягів споживчого кредитування та уповільнення надходження інвестицій в основний капітал. По-четверте, збільшилось навантаження на бюджетну систему, що вимагало від влади своєчасного маневру для збереження основ стабільності державних фінансів [1].

Фінансова криза також показала, що інститути і ринки неспроможні адекватно оцінювати сукупність фінансових ризиків, а системні ризики ними повністю ігноруються.

Якщо розглядати кризу з декількох позицій, то можна сказати, що з одного боку вона стала своєрідною «перевіркою на міцність» фінансового сектору України, а з іншого - загострила його проблеми, яким і за умов економічного зростання не приділялося достатньо уваги [2].

Потрібно зауважити, що важливу роль у запобіганні краху фінансового сектору відіграли заходи, вжиті всіма регуляторами фінансового сектору: Національним банком, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Проте, на сьогоднішній день є потреба в розробці стратегій і тактик посткризового розвитку фінансового сектору України, що передбачає вжиття відповідних заходів із боку органів регулювання й нагляду за фінансовим сектором України та подальшу координацію їхніх зусиль [3].

Отже, країні потрібні комплексна антикризова програма і стратегія подальшого економічного зростання. Адже в Україні переважно всі антикризові заходи були спрямовані на недопущення подальшого розвитку кризової ситуації на підтримку макроекономічної стабільності. Проте, відсутня основа - обґрунтована стратегія розвитку національної економіки у нових після кризових умовах, яка б відповідала інноваційно-інвестиційній моделі розбудови економіки.

Література:

•1.  Буковинський С.А. Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації. // Фінанси України. - 2010. -  № 11. - с. 10-30.

•2.  Міщенко В.І. Особливості посткризового реформування фінансового сектору України. // Фінанси України. - 2010. - № 10. - с. 3-14.

•3.  Богдан Т. П. Глобальна фінансова криза та виклики для економічної політики в посткризовий період. // Фінанси України. - 2010. - № 6. - с. 3-14.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>