XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Боднарюк І.В. ЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗІВ ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІШНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Боднарюк Ірина Володимирівна
Студентка 4-курсу
Чернівецький торгівельно-економічний інститут КНТУ

ЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗІВ ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІШНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Більшість вітчизняних підприємств, які за різними обставинами не займаються фінансовим плануванням, здійснюють власну операційну діяльність, не звертаючи увагу на можливі джерела додаткового фінансування. Важливим етапом досягнення успіху діяльності таких підприємств є вчасний прогноз відносно майбутнього стану продажу. Проте важливе питання полягає в тому, як саме повинен виглядати прогноз продажу фірми. Загальноприйнятою проблемою в цій області є формування тільки одного можливого варіанта майбутнього продажу. В цьому випадку часто буває, що фірма націлюється на досягнення встановленого єдино можливого прогнозу, а коли досягти його не вдається, менеджери фірми починають розчаровуватися в самому процесі планування.
Розглядом цього питання займалися відомі вчені Акімова І.М., Вовчак А.В., Колісник М. В їхніх працях просліджувалися різні підходи до даної проблеми. Метою даної роботи є висвітлення певних особливостей для успішного прогнозування продажу фірми, для успішного фінансового планування, з чого випливає і зростання прибутку. Зокрема, Акімова І.М. пропонує свою версію покращення продажу: «Прогнози слід розробляти окремо для кожної товарної групи, якою займається компанія, оскільки умови зростання продажу різноманітних брендів компанії можуть суттєво відрізнятися»[1, c.26]. Колісник М. доповнює цю думку: «Прогнози варто розробляти не тільки окремо для кожного бренда фірми, але і окремо для кожного ринку чи його сегмента, де відбувається продаж даного продукту.»[2, с.138] З такою думкою неможливо не погодитися, адже в наш час актуальним стало поширення гіпермаркетів. Одні призначені для роздрібної торгівлі безпосередньо споживачам, інші – передбачають дрібнооптовий продаж. Тому необхідно враховувати умови реалізації продукції на кожному окремому ринку чи у гіпермаркеті, наявність та рівень розвитку дилерської мережі, акції по просуванню товарів, рекламні кампанії та інше.
На нашу думку, важливим моментом є облік впливу інфляції на ціну продукту, оскільки у випадку різного інфляційного впливу на структуру затрат фірми і ціни готової продукції у структуру фінансового плану варто внести необхідні корегуючі розрахунки.
Таким чином, прогнози розробляються окремо для кожного ринку і товару, а потім сумуються. Отриманий результат необхідно порівняти з окремо розробленим сукупним прогнозом розвитку об’єму продажу товарів фірми в цілому. На його основі визначається кінцеві цифри прогнозованого об’єму продажу, які повинні будуть закладені безпосередньо у фінансовий план.
Варто враховувати також час на розгляд даного фінансового плану. На випадок доробки такого плану необхідно передбачити додатковий запас часу. Коли же потрібен готовий прогноз? Якщо припустити, що наш фінансовий план починається з 1-го січня наступного року, то для того, щоб мати достатньо часу на його складання, прогнози продажу фірми повинні бути готові не пізніше середини вересня цього року. Справа в тому, що значна частина часу, потрібного для складання такого плану, буде затрачена на певні потреби різних підрозділів нашої фірми.
Отже, методологічно правильною варто рахувати ситуацію, коли прогноз містить значення, виходячи з оптимістичного та найбільш вірогідного результату. Важливим атрибутом такого прогнозу являється присутність припущень кожного з можливих варіантів розвитку подій. Найбільш точну відповідь відносно перспектив об’єму реалізації фірми можуть дати маркетингові служби підприємства. В їх компетенцію входить вивчення текучої ситуації на ринку та дослідження прогнозів відносно майбутнього стану продаж фірми.
Література:
1. Акимова И.М. Промышленный маркетинг.-К.:”Знання”,КОО, 2005.-294с.
2. Колісник М.Фінанси «Стратегії, з якими перемагають», Київ,-2006.-330с.
3. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент.-К.:КНЕУ,2005.-268с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>