XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Богуцька А.В. ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Богуцька А. В.

Національна юридична академія України  ім. Ярослава Мудрого

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

       Важливу роль в державному механізмі нашої держави відіграють органи прокуратури. Чинна Конституція України присвячує прокуратурі спеціальний розділ, де встановлює, що вона становить єдину систему. Із цього припису можна зробити висновок, що це є централізована система із підпорядковуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокурору України.

     Місце прокуратури в державному механізмі України знаходить своє предметне втілення в її функціях.

     Відповідно до ст.121 Конституції України на прокуратуру України покладаються:

•1)     підтримання державного обвинувачення в суді;

•2)     представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

•3)     нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

•4)     нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

     Відповідно до ст.4 чинного Закону України  «Про прокуратуру» діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань: закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень; гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політологічних, особистих прав і свобод людини і громадянина; основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення.

      Реалізуючі завдання і функції органи прокуратури виступають важливим елементом в механізмі захисту Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Метою діяльності органів прокуратури повинно бути забезпечення верховенства Конституції України в нормотворчій і правозастосовчої діяльності, а завданням - практична діяльність, спрямована на досягнення цієї мети.

     Практика свідчить, що прокурори, обґрунтовуючи свої вимоги, дедалі частіше посилаються на ті чи інші статті Конституції або як на норми прямої дії, або перед посиланням на положення поточного законодавства, які конкретизують норми Основного Закону.

     На наш погляд, прокуратура України виступає передусім як система органів, які здійснюють конституційний нагляд. Проте, на відміну від конституційного контролю, здійснюваного Конституційним Судом України, цей нагляд має місце переважно у сфері не правотворчої, а правозастосовчої діяльності, не зважаючи на те, що прокуратура досить часто реагує і на видання різними державними органами, аж до Кабінету Міністрів України, неконституційних актів нормативного характеру.

     Місце прокуратури в системі органів державної влади в Основному  Законі не визначено, а повноваження, що виписані в VII розділі, тісно переплітаються з повноваженнями судової, законодавчої та виконавчої гілок влади, що створює загрозу порушенню розподілу повноважень, не сприяє ефективному захисту Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

     З метою необхідності закріплення конституційного статусу прокуратури відповідно до міжнародних принципів і стандартів щодо ролі та місця прокуратури у демократичному суспільстві, зважаючи на історичні традиції, релігійний стан державного та суспільного розвитку України вважаємо за доцільне включити прокурорську систему до судової влади (судової системи). Це дозволило б:

  - домогтися зближення судової і прокурорської системи на основі спільних корпоративних інтересів; діяльність органів прокуратури є об'єктом процесуального судового контролю;

  - інтеграція прокуратури до судової влади має переслідувати поступове наближення правового становища прокурорів до правового становища суддів за різними параметрами у частині професійних вимог, порядку призначення і звільнення, гарантій незалежності при виконанні професійних обов'язків, імунітету від юридичної відповідальності, матеріального і соціально-побутового забезпечення тощо.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>