XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Борейко І.П. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Борейко Ірина Петрівна, аспірант
Уманський державний аграрний університет

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Покращення інвестиційної діяльності аграрно-промислового підприємства і прискорення темпів її активізації дасть змогу істотно підвищити продуктивність галузі, прискорити темпи зростання аграрного виробництва, що сприятиме його швидкому виходу з кризового стану. Як відомо, вкладення капіталу в лише сільськогосподарське виробництво є значно ризикованішим, ніж в інтегроване, що містить, окрім сільськогосподарського виробництва, переробку і торгівлю кінцевим продуктом, оскільки за наявності тісних взаємозв’язків в єдиному технологічному ланцюгу досягається найвища ефективність агропромислового виробництва. Тим паче, аграрно-промислові підприємства, що являються новою формою організації сільськогосподарського виробництва, є більш інвестиційно привабливі для іноземних інвесторів через вищу рентабельність порівняно із суто аграрними.
Необхідність залучення інвестиційних коштів в аграрно-промислові підприємства зумовлена безпосередньо особливостями самого агропромислового виробництва, потребою в оновленні матеріально-технічної бази, удосконаленні технологічних процесів виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, а також розширенням і покращенням виробничих процесів. Тому активізація інвестиційної діяльності в таких підприємствах має на меті усунути диспаритет цін за рахунок виробництва більш конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції чи продукції харчової промисловості та врегулювати ціни як на сировину, так і на продукти переробки.
Аграрно-промисловим підприємством, що здійснює активну інвестиційну діяльність, є консервний завод ВАТ «Адамс» Кам’янець-Подільського району Хмельницької області [1]. Жорстка конкуренція в умовах ринку, яка витісняє слабкі аграрні підприємства, що постачали заводу сировину, сприяє тому, що підприємство зацікавлене у власній якісній і дешевшій сировинній базі. Тому ВАТ «Адамс» інвестує кошти у створення на базі промислового підприємства певних агроцехів, що спеціалізуються на вирощуванні сировини для наступної переробки і реалізації у готовому вигляді.
В аграрно-промисловому підприємстві «Маяк» Золотоніського району Черкаської області за рахунок розширення інвестиційної діяльності протягом останніх років значно збільшено виробництво молока і організовано цех по переробці і випуску молочної продукції. У господарстві кошти інвестовано у закупівлю новітньої техніки, переобладнання сучасного молочного виробництва і переробки за досягненнями новітньої технології. Отже, інтеграційні процеси в таких господарствах дали змогу істотно здешевити і покращити процес виробництва.
Прикладом аграрно-промислового підприємства, що здійснює активну інвестиційну діяльність, є ДП «Ілліч-Агро Умань» Черкаської області. Інвестування господарської діяльності здійснюється за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел. Головним інвестором підприємства є Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, який у 2006 році реалізував інвестиційний проект у господарстві на суму 25 млн. грн., а вже у 2007 році – на 7,8 млн. грн. [2]. Завдяки вкладеним коштам підприємство мало змогу повністю відновити беззбиткову господарську діяльність: закупити нову сільськогосподарську техніку, збільшити поголів’я тварин у господарстві, застосувати новітню технологію виробництва і переробки продукції. Це дало змогу ДП «Ілліч-Агро Умань» протягом останніх років підвищити продуктивність, отримати високі показники економічного розвитку та зміцнити власну позицію на ринку сільськогосподарської продукції.
Аграрно-промисловим підприємством з іноземними інвестиціями є українсько-австрійсько-німецьке СП «Укрінтерцукор», що має у своєму складі власні бурякосійні аграрні підприємства у 14 областях країни та 72 цукрові переробні заводи. Сума кредитних коштів, що надані німецькою стороною протягом років співпраці, складала 147,7 млн. марок. Наведені приклади доводять, що використання нових форм інтеграційних об’єднань, які ґрунтуються на поєднанні сільського господарства і переробки, в значній мірі сприяє покращенню їх інвестиційної діяльності, а, як наслідок, розширенню їх можливостей.
Активізації інвестиційної діяльності аграрно-промислових підприємств сприяє підвищення інвестиційної привабливості агропромислового виробництва і галузі в цілому за рахунок прибутковості. Доцільним у даному напрямку є державна підтримка аграріїв, що реалізується через створення і застосування іпотечних механізмів, а також механізмів державної кредитної підтримки довгострокових інвестиційних проектів не лише у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, а й, насамперед, у сфері переробки. Важливим напрямом державної підтримки у сфері інвестування аграрно-промислового виробництва має стати підтримка інноваційного розвитку аграрної сфери на рівні держави та окремих регіонів. Позитивним у практиці інвестування аграрно-промислових підприємств з боку держави є науково обґрунтовані регіональні інвестиційні програми, що мають на меті підтримку розвитку певних великомасштабних аграрно-промислових підприємств, що у перспективі можуть стати основою для задоволення продовольчих потреб країни.
Таким чином для активізації інвестиційної діяльності важливе значення має розвиток інтеграційних процесів у сфері агропромислового виробництва. Створення аграрно-промислових підприємств, характерною особливістю яких є замкнуте коло виробничого процесу, що органічно поєднує виробництво, переробку, зберігання і реалізацію готового продукту, значно прискорює вкладення капіталу для примноження прибутку, отримання вищих показників господарської діяльності та досягнення соціального ефекту на селі.
Література:
1. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку: Монографія. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 216 с. 2. Жарун О.В. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Черкащини // Економіка АПК. – 2008. – №3. – с. 111-116


Один комментарий к “Борейко І.П. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА”

  1. Саша:

    Гарна робота


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>