XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бородіна Н.З. ПЕРЕВАГИ ТРИРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Бородіна Надія Зорянівна, аспірант

Львівська державна фінансова академія м.Львів

ПЕРЕВАГИ ТРИРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Однорівнева пенсійна система України є недосконалою та такою, що не забезпечує достатнього матеріального захисту громадян. Необхідність запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення визначається: недосконалістю старої пенсійної системи, погіршення демографічної ситуації, високе податкове навантаження на працівників та роботодавців. Вагомий внесок у вирішення проблем пенсійного забезпечення зробили С. Горянська, Г. Волощук, Е. Лібанова, О. Палій, Б. Сташків, П. Шевчук  та ін.

Метою реформування пенсійної системи є забезпечення належного рівня життя людей похилого віку на засадах соціальної справедливості, гармонізація відносин між поколіннями та сприяння економічному зростанню. Переваги трирівневої пенсійної системи опишемо у вигляді табл. 1.

Таблиця 1

Переваги трирівневої системи  пенсійного забезпечення [2,c.237]

Діюча пенсійна система: вчора і сьогодні Нова пенсійна система: завтра
Який рівень середньої трудової пенсії по відношенню до середньої заробітної плати?
Не більше 30-35% 50-60%
Чи є обмеження розміру трудових пенсій?
Так Немає
Чи залежить пенсія від трудового стажу і сплачених пенсійних внесків?
Практично не залежить Так, залежить. Чим більше пенсійних внесків сплатив працівник за час трудової діяльності, тим більшу пенсію одержуватиме
Які можливі джерела отримання пенсії?
Тільки із солідарної системи Виплати пенсій здійснюватиметься з трьох джерел: 

із солідарної системи

із обов'язкової накопичувальної системи

за рахунок добровільних пенсійних заощаджень

Чи має громадянин право власності на пенсійні внески та їх успадкування?
Не має Так, кошти на накопичувальних пенсійних рахунках є власністю особи і успадковуються його спадкоємцями
Які гарантії повноти сплати пенсійних внесків?
Гарантії немає, оскільки розмір пенсії не залежить від сплачених внесків 

 

Гарантії є, оскільки розмір пенсії безпосередньо залежить від розміру сплачених внесків 

 

Чи спроможна у майбутньому пенсійна система виплачувати пенсії у зв'язку з постійним зростанням числа пенсіонерів?
Неспроможна, оскільки із зміною демографічної ситуації, яка обумовлює зростання числа пенсіонерів, необхідно буде або виплачувати низькі пенсії, або підвищити віковий ценз виходу громадян на пенсію, або збільшити відрахування до Пенсійного фонду, що створить надмірне навантаження на економіку Спроможна, оскільки додатково до виплати із солідарної системи пенсії виплачуватимуться із накопичувальної системи, надходження до якої не залежать від демографічної ситуації
Які можливості використання пенсійних коштів в економіці та які вигоди від цього пенсіонерам?
Таких можливостей немає. Всі кошти спрямовуються тільки на виплату поточних пенсій Такі можливості є. Накопичені пенсійні кошти будуть залучені у інвестування та кредитування економіки, а одержані від цього доходи спрямовуватись на персоніфіковані пенсійні рахунки громадян і збільшення їх майбутніх пенсій

Переваги трирівневої системи пенсійного забезпечення для пенсіонерів:

1. Поступове відновлення диференціації розміру пенсії з урахуванням трудового внеску.

2. Здійснення коригування заробітку до 1992 року, з якого обчислена пенсія.

3. Як результат - збільшення розміру отримуваної пенсії. Ці заходи можуть бути профінансовані з урахуванням:

а) збільшення надходжень до Пенсійного фонду України у зв'язку із запровадженням системи персоніфікованого обліку і врахуванням даних цього обліку при призначенні пенсій новим пенсіонерам;

б) подальшого розмежування джерел фінансування виплати пенсій, призначеними за різними пенсійними програмами (передбачається відповідне фінансування бюджету на 2002 рік у розмірі - 1,9 млрд. грн., на 2003 рік - 2,4 млрд. грн.);

в) відновлення сплати внесків до Пенсійного фонду України за усі категорії найманих працівників на даний час потреба у фінансуванні виплати пенсій сільським пенсіонерам становить 4 млрд. грн. на рік, а надходження від фіксованого сільськогосподарського податку до Пенсійного фонду становлять лише 3,5% річної потреби) [4,c.215]. Переваги трирівневої системи пенсійного забезпечення для працюючих громадян середнього віку:

1. Можливість одержувати пенсію з урахуванням трудового внеску з двох джерел: із солідарної системи та частково з персонального накопичувального рахунку (з накопичувального фонду).

2. Можливість мати відповідні додаткові пенсійні заощадження в системі недержавних пенсійних фондів. Законопроектами з пенсійної реформи передбачається можливість залучення до цього процесу коштів роботодавців.

3. Проведення пенсійної реформи сприятиме процесу детінізації економіки, що в свою чергу вплине на підвищення заробітної плати.

4. Передбачене законопроектом поступове підвищення максимального розміру пенсії дасть змогу таким особам отримувати більші пенсійні виплати із солідарної системи. Як результат - значно вищий від існуючого рівень пенсійного забезпечення. Можливість реалізовувати право на участь в управління коштами пенсійного страхування [1].

Переваги трирівневої системи пенсійного забезпечення для молоді:

1. Можливість отримувати пенсію, розмір якої буде залежати від величини заробітку, з якого сплачено страхові внески та страхового стажу.

2. Можливість скористатися повною мірою перевагами отримання пенсії з персональних накопичувальних рахунків (з накопичувального фонду).

3. Можливість забезпечити належний рівень накопичень у системі недержавного пенсійного забезпечення.

4. Проведення пенсійної реформи позитивно позначиться на зростанні розміру заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески.

5. Можливість реалізувати право на участь в управлінні коштами пенсійного страхування (через своїх представників у наглядовій раді накопичувального фонду та у раді недержавного пенсійного фонду, а також шляхом вибору недержавного пенсійного фонду).

6. Як результат - значно вищий від існуючого рівень пенсійного забезпечення [3,c.69-71].

Отже, запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення є ефективним для всіх працюючих та непрацюючих верств населення України.

Література:

•1.  Зайчук Б.О. Пенсійна реформа для людей.//Урядовий кур'єр. 18.02.2000.-с. 4.

•2.  Ріппа М.Б. Реформування системи пенсійного забезпечення як інвестиційний фактор економічного зростання в Україні // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал ТАНГ: Випуск 2. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С.236-240.

•3.  Соломка О.Н. Реформирование системы пенсионного обеспечения в условиях рыночной трансформации // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія. - Харків. - 2005. - № 668. - С. 69-72.

•4.  Ткач В.О. Реформування пенсійної системи України // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя. - 2005. - № 3. - С.214-220.                             


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>