XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Боровик П.М., Кондратишина І.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ

Асистент кафедри фінансів і кредиту Боровик П.М.,
студентка V курсу факультету економіки і підприємництва Кондратишина І.В.,
Уманський державний аграрний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ

Як відомо, нині в сільськогосподарській галузі функціонують спеціальні податкові режими справляння податку на додану вартість, які передбачають, що різниця між сумами ПДВ від реалізації продукції власного виробництва згідно з вимогами Постанов Кабміну № 271 та №805 [1, 2] перераховується платником самостійно на спеціальні рахунки, відкриті ним в установах банку, та використовується виключно на фінансування потреб галузей рослинництва і тваринництва. На перший погляд, це сприяє розвитку аграрних товаровиробників, адже навіть у разі, якщо їх фінансовий стан далекий від задовільного, вони зобов’язані хоча б частково фінансувати потреби відповідних галузей.
Проте, відповідно до вимог іншої Постанови Кабінету міністрів України №233, в разі, якщо аграрний товаровиробник не відкриє передбачені законодавством спеціальні рахунки в установах банків [1, 2], або ж не перерахує на них різницю між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом з ПДВ від реалізації продукції власного виробництва, то такі суми податку вважаються використаними не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до бюджету в безспірному порядку [3].
Аналіз результатів контрольно-перевірочної роботи управління податкового аудиту Бершадської міжрайонної державної податкової інспекції Вінницької області показав, що факти недотримання порядку нарахування та перерахування на спеціальні рахунки сум податку на додану вартість від реалізації власної продукції виявляються переважною більшістю перевірок сільськогосподарських підприємств (табл. 1).
Зокрема, не дивлячись на те, що протягом досліджуваного періоду в Бершадській МДПІ зменшилась кількість перевірок сільськогосподарських підприємств, суми ПДВ, використані не за цільовим призначенням, та виявлені в ході
1. Результати перевірок сільгосппідприємств, що зареєстровані
як платники ПДВ в Бершадській МДПІ Вінницької області*

Показник

2006 р.

2007 р.

2008 р.

 • Всього перевірок

  сільськогосподарських підприємств

  17

  15

  12

  з них ті, якими виявлено порушення

  вимог Постанов Кабміну №271 та №805

  16

  15

  12

  Стягнуто до бюджету ПДВ від реалізації власної продукції, використаного не за

  цільовим призначенням, тис. грн.

  1413,2

  1621,3

  1715,9

  * За даними управління податкового аудиту Бершадської МДПІ Вінницької області.

 • Попередні дані оперативної звітності Бершадської МДПІ.

  перевірок за цей період зросли більш, ніж на 20%. Крім того, за даними Бершадської МДПІ, 6 сільськогосподарських підприємств, в яких під час перевірок були виявлені порушення вимог Постанов Кабміну №271 та №805 протягом 2006-2008 років за клопотанням податкової інспекції в судовому порядку були визнані банкротами.
  Враховуючи викладене, справжнім завданням для спеціальних режимів непрямого оподаткування сільськогосподарських підприємств є не підтримка вітчизняних аграрних товаровиробників, яка нібито здійснюється через механізм їх функціонування, а наповнення зі їх рахунок бюджету.
  До значних проблем, пов’язаних з нарахуванням агроформуваннями сум ПДВ, призводить необхідність виписування продавцем товарів податкових накладних, які є підставою для включення сум податку до податкового кредиту, адже вони мусять при цьому витрачати значні кошти на придбання чи друк бланків цих документів. Тому, на нашу думку, податкову накладну необхідно відмінити та при цьому забезпечити виконання її функцій товарною накладною, а також іншими документами на придбання та продаж товарів, робіт чи послуг, в бланках яких необхідно передбачити стрічку, яка б дозволяла обраховувати суму ПДВ, що включається продавцем до податкових зобов’язань.
  Що ж до спеціальних режимів непрямого оподаткування підприємств галузі, то їх дію, як свідчать результати дослідження, продовжувати недоцільно. Крім того, на наше переконання, слід взагалі звільнити сільськогосподарських товаровиробників від сплати ПДВ, що є цілком виправданим кроком в перші роки членства України в СОТ.
  Література:
  1. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками - платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини” від 26 лютого 1999 року №271. [Електронний ресурс]. Режим доступу: htpp // Ліга: еліт Закон Соруright: ІАЦ „Ліга”. – 2009;
  2. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі” від 12 травня 1999 року №805. [Електронний ресурс]. Режим доступу: htpp // Ліга: еліт Закон Соруright: ІАЦ „Ліга”. – 2009;
  3. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку визначення критерію, за яким на сільськогосподарських товаровиробників поширюється спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість та фіксованим сільськогосподарським податком” від 01. 03. 2002 року №233. [Електронний ресурс]. Режим доступу: htpp // Ліга: еліт Закон Соруright: ІАЦ „Ліга”. – 2009.

  e-mail: borovik@mediat.com.ua.


  Залиште коментар!

  Дозволено використання тегів:
  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>