XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Боровик П.М., Козаченко О.С. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Боровик П.М., Козаченко О.С.

Уманський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ  ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Однією з найвагоміших за своїм фіскальним потенціалом складових податкової системи України, необхідність існування якої зумовлена невідворотністю процесу європейської інтеграції нашої держави, є податок на додану вартість. Проте, до суттєвих проблем, пов'язаних з  нарахуванням цього платежу призвів чинний порядок ведення податкового обліку з податкових зобов'язань та податкового кредиту.

Враховуючи викладене, закономірним явищем в сучасній фінансовій науці є наукові доробки, присвячені проблемам справляння податку на додану вартість. Зокрема зазначеній проблематиці присвячено праці провідних вітчизняних науковців, серед яких варто відмітити дослідження  М. Дем'яненка [1], Т. Єфименко, І. Луніної та А. Соколовської [2], а також безлічі інших науковців. Проте, на нашу думку, в їх працях не запропоновано реальні шляхи остаточного вирішення проблемних аспектів справляння ПДВ, пов'язаних з обліком сум цього податку З перелічених причин, зазначений напрям дослідження потребує подальших наукових пошуків.

Як відомо, документом первинного обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість, що є підставою для включення сум ПДВ до реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, нині в Україні є належним чином оформлена податкова накладна [3].

На нашу думку, застосування податкових накладних в якості підстави для включення сум податку до податкового кредиту є явищем незручним та невигідним для платників ПДВ, адже вони мусять витрачати кошти на придбання чи друк бланків цього документу а також витрачати час облікових працівників на оформлення цього обов'язкового атрибуту будь-якої операції з продажу товарів, робіт та послуг. Тому, на нашу думку, податкова накладна повинна бути відмінена і її функції повинна виконувати товарна накладна, в бланку якої просто слід передбачити стрічку, в якій би обраховувалась сума ПДВ, що  включена продавцем до податкових зобов'язань.

Аналогічну правку слід внести також до рахунків-фактур, актів виконаних робіт та інших документів на придбання та продаж товарів, робіт чи послуг.

Крім того, чинний порядок нарахування та сплати ПДВ аграрними товаровиробниками значно ускладнений тим, що вони зобов'язані вести окремо податковий облік по трьох деклараціях з податку на додану вартість. В той же час, чинним законодавством передбачено, що по спеціальних деклараціях суми податку, нараховані платниками перераховуються не до бюджету, а на спеціальні рахунки в банках, з яких потім використовуються на потреби розвитку галузей рослинництва чи тваринництва [4, 5].

На нашу думку, такий порядок нарахування та сплати податку не є прийнятним, адже, у разі, якщо сільськогосподарські підприємства відповідно до вимог Постанов Кабміну №271 та №805 не сплачують ПДВ до бюджету, то їх доцільно було б просто звільнити від сплати цього податку, дозволивши при цьому не вести облік з ПДВ від реалізації товарів, робіт та послуг власного виробництва. Слід зазначити, що цей крок значною мірою вирішив би також проблему бюджетного відшкодування ПДВ, що є результатом проведення операцій з реалізації сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва за межі митного кордону України.

Висновок. Таким чином, з метою вирішення окремих проблем, пов'язаних з нарахуванням податку на додану вартість необхідно відмінити чинний порядок виписування податкових накладних, та внести при цьому зміни до товарних документів, що виписуються нині платниками ПДВ при реалізації товарів, робіт та послуг, які дозволять нарахувати податок безпосередньо в цих документах. Крім того, з метою спрощення порядку нарахування та сплати ПДВ сільськогосподарськими підприємствами слід повністю звільнити аграрних товаровиробників, які нині мають право на спеціальний режим непрямого оподаткування, від нарахування та сплати ПДВ з реалізації продукції власного виробництва.

Література:

•1.     Дем¢яненко М.Я. Проблеми ПДВ в агропромисловому виробництві / М.Я. Дем'яненко // Фінанси України. - 2000. - № 10. - С. 3-8.

•2.     Єфименко Т.І., Луніна І.О., Соколовська А.М. Аналіз деяких наслідків надання деяких пільг з ПДВ / Т.І. Єфименко, І.О. Луніна, А.М. Соколовська // Фінанси України. - 2005. - № 10. - С. 6 -13.

•3.     Закон України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 3 квітня 1997р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: htpp // Ліга: еліт Закон Соруright: ІАЦ „Ліга". - 2009;

•4.     Постанова Кабінету Міністрів України „Про Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками - платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини"  від 26 лютого 1999 року №271. [Електронний ресурс]. Режим доступу: htpp // Ліга: еліт Закон Соруright: ІАЦ „Ліга". - 2009;

•5.     Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок  нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі"  від 12 травня 1999 року №805. [Електронний ресурс]. Режим доступу: htpp // Ліга: еліт Закон Соруright: ІАЦ „Ліга". - 2009;

e-mail: borovik@mediat.com.ua.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>