XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Босенко М.О. РІЗНІ ПІДХОДИ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

Босенко Майя Олегівна

ад'юнкт кафедри теорії держави та права  

Київського Національного університету  внутрішніх справ, лейтенант міліції

РІЗНІ ПІДХОДИ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

Закон - це головний нормативно-правовий акт сучасної держави. Він містить норми, які регламентують найбільш суттєві та важливі сторони суспільного та державного життя країни. Визначення закону можна трактувати наступним чином:  це нормативно-правовий акт, що приймається вищим представницьким органом держави в особливому законодавчому порядку, має велику юридичну силу та регулює  найбільш важливі відносини з точки зору інтересів та потреб населення країни.

Існує два офіційних способи встановлення класифікації законів  у вітчизняній та зарубіжній юридичній науці. Перший з них називається конституційним, коли в конституціях закріплюється перелік основних нормативно-правових актів. Як, наприклад, ми це можемо спостерігати в Конституції Молдови ст. 72 та у розділі 7 «Законодавство Федерації» Конституції Федеративної Республіки Німеччина.

Наступний офіційний спосіб встановлення класифікації законів полягає у виданні спеціального закону про нормативно-правові акти, який містить їх перелік і нормативні характеристики,статус у системі права. У Болгарії, наприклад, діє закон «Про нормативно-правові акти», датований 1973 роком. Цікавим є той факт, що в Росії швидше федерального був прийнятий закон про нормативно-правові акти в Якутії.

Що стосується нашої держави, то проблема класифікації нормативно-правових актів взагалі та законів зокрема, розглядається поки що тільки на доктринальному рівні. Та, використовуючи певну систему критеріїв, можна побудувати класифікацію законів.

Перший критерій полягає в обсязі регулювання, за яким закони поділяються на загальні та спеціальні. Загальні закони в свою чергу можуть бути поточними та кодифікованими. До поточних законів ми можемо віднести, наприклад, Закон України «Про нотаріат», а до кодифікованих - Цивільний Кодекс України. Спеціальні закони регламентують обмежену сферу суспільних відносин і можуть поширюватись тільки на визначене коло осіб або частину населення (наприклад, Закон України «Про міліцію»).    

Наступний критерій класифікації законів поділяє їх за терміном дії на постійні, тимчасові та надзвичайні. Постійні закони діють без обмеження терміну, тимчасові - діють з обмеженням терміну (наприклад, Закон України «Про бюджет на 2002 рік»), а надзвичайні закони приймаються в певних, передбачених Конституцією, ситуаціях і діють на період надзвичайного стану в країні.

За суб'єктами законотворчості закони можуть прийматися народом у результаті референдуму та шляхом прийняття їх законодавчим органом держави.  За структурною формою закони можуть бути кодифікованими та не кодифікованими. За галузевою ознакою їх поділяють на конституційно-правові, адміністративно-правові, цивільно-правові тощо. 

Закони також можуть бути класифіковані за таким критерієм як за сферами суспільного життя, наприклад, в сфері регулювання економіки, політики, соціальної сфери.

Залежно від форми державного устрою у федеративних державах, закони поділяють на федеральні та закони суб'єктів федерації. За формою закони діляться на основи законодавства та кодекси. Але потрібно зазначити, що А.Г. Гузнов виділяє ще й третю групу законів. Так званий модельний закон. Він вважає, що це федеральний закон. Який містить рекомендації для розвитку системи правового регулювання в суб'єктів федерації.       

Згідно з Алексеевим С.С. існують такі види законів: Конституція, конституційні та органічні закони, звичайні закони, кодекси, міжнародні договори та закони, прийняті на референдумі. Органічним називають закон, що приймається для виконання банкетних норм основного закону. 

Можна зробити висновок, що категорія «закон» в сучасній юридичній науці є дійсно дуже ємкою, про що, наприклад, свідчить велика кількість критеріїв щодо класифікації законів України.  Серед всіх нормативно-правових актів закон займає провідне місце та має вищу юридичну силу. 

Література:

•1.     Конституція Молдови // Конституції нових держав Європи та Азії // Упоряд. С. Головатий . - К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во «Право», 1996. - с.210

•2.     Основной Закон Федеративной Республики Германии 1949 года./  Конституции буржуазных государств. - М.: БЕК, 1996. - с.180-189

•3.     Гузнов А.Г. Современный законодательный процес. - Смоленск, 1995. - стр.54

•4.     Алексеев С.С. Общая теория права. - Т.2 - М.: Юрид. лит., 1982. - стр.185.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>