XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бойко М.В. ІНТЕГРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТНО-ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Рубрика: Економіка

Бойко Марія Володимирівна

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.М.І.Туган-Барановського

Інтеграційна Стратегія розвитку транзитно-транспортної системи України на сучасному етапі

На сучасному етапі світова економіка характеризується поглибленням інтеграційних процесів, що зумовлює необхідність переорієнтації для національної економіки  на сучасні процеси у світовому господарстві, вишукуючи додаткові вигоди в поглибленні міжнародного поділу праці. Особливого значення для України набули економічні процеси у європейському просторі. З огляду на вигідне розміщення України на шляху основних транспортних потоків між Європою та Азією, наявність потужного транзитного потенціалу, актуальним є питання розвитку національної транспортної системи у контексті її інтеграції у європейський транспортний простір.

Особливостям розвитку та вдосконаленню транспортної системи України та її складових приділяли увагу Л.Харсун [1], К.Коценко, Ю.Давиденко, Ю.Пащенко, П.Підлісний, Е.Ємельянов, Ю.Макогон, А.Хахлюк, Ю.Цвєтов та ін. Питання розвитку транзитного потенціалу України широко розглядається в роботі С.Пірожкова, Д.Прейгера та І. Малярчука [2].

Інтеграційні зв'язки потребують інтенсивного розвитку послуг транспорту, міжнародних пасажирських перевезень зокрема. Однак майже недослідженою залишається роль транспортної складової в забезпеченні міжнародної інтеграційної взаємодії. Посилення інтеграційного співробітництва через отримання високоякісних транспортних послуг від іноземних постачальників і проникнення на зовнішні ринки перевезень є важливим елементом національного розвитку.

Мета дослідження полягає у розгляді теоретичних аспектів функціонування   транспортної     системи    України   у   контексті  інтеграції  її транзитної системи у європейський простір.

В ході дослідження встановлено фактори, що стримують розвиток транзитно-транспортної системи України: слабкість розвитку матеріально-технічної бази всіх видів транспорту, недосконалість системи управління внутрішніми і зовнішніми перевезеннями, невідповідність правової бази міжнародним нормам і стандартам.

Загальними пріоритетними напрямами розвитку транзитно-транспортної системи мають бути: розвиток міждержавних транспортних зв'язків; інтеграція транспорту України у міжнародну транспортну систему на основі створення національної нормативної бази галузі, приведеної у відповідність з міжнародними документами; впровадження нової техніки та сучасних технологій організації перевезень; розвиток ринкового конкурентного середовища в галузі на основі сприяння створенню підприємств різних форм власності із залученням як вітчизняних, так і іноземних інвесторів та ін.[3].

Таким чином, розвиток української транзитно-транспортної системи за визначеними пріоритетними напрямками буде сприяти: підвищенню рівня економічної незалежності й національної безпеки України; збільшенню валютних надходжень до бюджету за надані транспортні послуги під час транзитних перевезень вантажів і пасажирів; можливості за допомогою міжнародних фінансових коштів реконструювати національну транспортну мережу; новим можливостям для регіонального підприємництва; значному збільшенню зовнішньоторговельних зв'язків за рахунок сучасного транспортно-технологічного комплексу.

Необхідно відзначити, що комплексно поставити проблеми, пов'язані з розвитком транспортної системи, визначити завдання і шляхи їх розв'язання, дати їм належне забезпечення (фінансове, матеріально-технічне, ресурсне, організаційне, правове тощо), організувати і здійснити процес виконання завдань і заходів можна лише за умови розробки та реалізації Державної стратегії розвитку транзитно-транспортної системи України, при формуванні якої доцільно враховувати й пріоритети суміжних програм, насамперед, соціально-економічного розвитку окремих регіонів.

Література.

•1.     Л.Г. Харсун / Інтеграція України в європейську транспортну систему // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. - 2004. - № 72. - С.50-52

•2.     С.Пирожков, Д.Прейгер, И.Малярчук / Проблемы реализации транзитного потенциала Украины в контексте расширения ЕС и формирования ЕЭП // Экономика Украины. - 2005г. - № 3. - С.4-19

•3.     http://mtu.gov.ua/mintrans/control/uk/publish/article?art_id=47911&cat_id=40482

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>