XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Божек Т., Сивачук С. СВІТОВИЙ ДОСВІД АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Божек Т., Сивачук С.

Чернівецький торговельно - економічний інститут

Київського торговельно - економічного університету

м. Чернівці

СВІТОВИЙ ДОСВІД АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У зв'язку із бурхливим процесом виникнення і розвитку монополій і завзятим використанням ними монопольної влади виникло антимонопольне законодавство. Якщо ще у XIX ст. для врегулювання монопольних випадків використовувались окремі норми господарського права, або й окремі пункти у статтях про господарську відповідальність, то наприкінці XIX ст. у США був прийнятий перший антимонопольний закон - Закон Шермана. З цього часу і почався розвиток антимонопольного законодавства у багатьох країнах світу.

Причиною виникнення антимонопольного законодавства стали глибокі економічні дослідження. Саме вони довели, що монополія частіше всього шкідлива для суспільства, оскільки спричиняє збільшення суспільних витрат. Монополії, на противагу конкурентним фірмам, мають значний вплив на ціну шляхом регулювання обсягу випуску продукції, завдяки чому монополія може без зайвих проблем встановлювати оптимальний рівень випуску, виштовхувати конкурентів з ринку.

Державний контроль за дотриманням законодавства про конкуренцію та монополізм в європейських країнах організований за двома схемами. В одних країнах передбачаються обов'язки суб'єктів господарської діяльності повідомляти відповідні державні органи про всі угоди, що містять обмеження конкуренції (нотифікації), а в окремих випадках і реєструвати їх у спеціальних реєстрах, щоб споживачі та конкуренти за необхідності мали змогу з ними ознайомитися. Це Німеччина, Голландія, Австрія, Англія, Швеція та деякі інші. В інших країнах (Франція, Бельгія, Швейцарія) законодавство передбачає обов'язкове сповіщення про угоди, що містять обмежувальну практику лишень у випадках, коли справа торкається зацікавленої сторони або безпосередньо державного органу, який здійснює контроль за дотриманням законодавства про конкуренцію та монополізм [1, c. 142].

У всіх європейський країнах діють спеціальні державні органи, завданням яких є забезпечення контролю за дотриманням законодавства у галузі конкуренції та монополізму. Наприклад, в Англії - це Відомство генерального директора з питань сумлінної торгівлі, у Франції - Міністерство у справах споживачів та Рада з конкуренції, в Австрії - Федеральна економічна палата.

Державна політика у сфері обмеження монополізму в підприємницькій діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки підприємців, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюються уповноваженими на це органами влади і управління. З метою забезпечення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, захисту інтересів підприємців та споживачів від його порушень утворено спеціальний державний орган - Антимонопольний комітет України. Основними завданнями.

Антимонопольного комітету України є:

- здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства;

- захист законних інтересів підприємців та споживачів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень антимонопольного законодавства, накладання стягнень за порушення антимонопольного законодавства в межах своїх повноважень;

- сприяння розвитку добросовісної конкуренції в усіх сферах економіки [2].

Отже, антимонопольне законодавство посідає значне місце в економіці та господарському праві як один із способів державного регулювання економіки, а саме як обмеження утворення монополій, використання ними монопольної влади, а також недопущення незаконних дій у конкурентній боротьбі.

Виходячи із досвіду зарубіжних країн слід зазначити, що в світі спостерігається загальна тенденція щодо врегулювання монополій, а також, що багато норм антимонопольного законодавства країни запозичують одна у іншої [3, c. 186].

Література:

1. Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарське право зарубіжних країн : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів  - Київ: Ділова Україна, 2006. -  352 с.

 2. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" // Закон вiд 26.11.1993 № 3659-XII.

3. Гражданское и торговое право капиталистических государств: навчальний підручник - М., 2008. -  243 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>