XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бринзя Л..Й., Соколовська В.В. ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЦІЛЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРІВ, ЩО НА НИХ ВПЛИВАЮТЬ.

Рубрика: Економіка

Бринзя Л..Й.

Науковий керівник - асистент Соколовська В.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЦІЛЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРІВ, ЩО НА НИХ ВПЛИВАЮТЬ

В сучасних умовах господарювання в середовищі жорсткої конкуренції висока результативність управлінських рішень та раціональність побудови стратегії функціонування підприємства неможливі без реальної оцінки ефективності діяльності та діагностики потенціалу компанії. Керівництву необхідно володіти великим обсягом аналітичних даних та чітко уявляти стратегічні цілi діяльності компанії з метою своєчасного виявлення негативних тенденцій діяльності підприємства та реалізації потрібних заходів по їх ліквідації. Якщо в результаті оцінки економічних показників ефективності діяльності виявлено невідповідність фактичних даних бажаним (наприклад, рівень рентабельності значно знизився порівняно з плановим чи показником минулого періоду), постає необхідність узгодження цілей розвитку підприємства та факторів, що їх визначають.

Так, якщо метою є забезпечення потреби в накопиченнях на виробничий розвиток, тоді найважливішими факторами виступають структура реалізації товарів та послуг, рівень надбавок, ціни реалізації, обсяг, структура ефективність використання ресурсного потенціалу, розмір прибутку.

Якщо ціль - забезпечення стійкого становища підприємства, то вона досягається на основі забезпечення стабільних відносин з постачальниками, банками та іншими контрагентами і достатнього розміру прибутку.

Якщо метою є задоволення інтересів власника майна, найважливішими факторами, що забезпечують її досягнення виступають розмір прибутку, обсяг власних та залучених обігових коштів і ефективність їх використання.

Якщо підприємства в якості першочергової мети визначають забезпечення соціального споживання і соціального розвитку колективу, то основними факторами, які повинні бути використані для її досягнення виступають витрати обігу, чисельність і склад трудових ресурсів, заходи державного регулювання, розмір прибутку.

Як бачимо, навіть різні за своєю спрямованістю цілі та можливість їх реалізації залежать, в кінцевому рахунку, від розміру прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства і може бути використаний в різних напрямках для виконання конкретних завдань. Проте, керівництву підприємств необхідно розглядати прибуток не як пасивно отримані доходи, а як результат завоювання. Прибуток, отриманий завдяки ініціативі, являється результатом інновацій, відсутності страху перед ризиком, раціонального використання ресурсів, далекоглядної політики у відношенні заборгованості.

Інноваційні витрати бувають різними. Це вкладення в будинки, споруди, обладнання, товарні запаси та інші проекти, які дозволяють досягти розширення і покращення даного виду діяльності, освоєння нового ринку чи іншого виду діяльності. Інвестування в основному розраховане на довготривалий період, більше ніж на рік. Короткостроковий прибуток зазвичай невеликий, оскільки на початку діяльності підприємство стикається з труднощами завоювання ринку, нарощування обсягів реалізації і т.п. Однак нехтувати короткостроковим прибутком не потрібно.

Підприємці, які прагнуть отримати все більший прибуток, повинні використати можливість його отримання при сприятливих умовах. Такі ситуації можуть виникнути в результаті дії різних факторів зовнішнього характеру або виникнення „нерівноваг", які також породжені зовнішніми обставинами. Дані обставини можна поділити на наступні групи: породжені характером виробничої діяльності; такі, що виникають через існуючі структури ринку; пов'язані із загальногосподарською кон'юнктурою; виникаючі, завдяки впливу інфляції.

Вигідність того чи іншого виду діяльності визначається фондоозброєністю підприємства, рівнем витрат, динамікою попиту, структурою ринку.

Таким чином, можливість підприємства реалізувати свої завдання та досягти намічених цілей залежить від багатьох факторів, зокрема від розміру прибутку, що визначає ефективність господарсько-фінансової діяльності та створює передумови для його успішного функціонування надалі.

Література:

•1.     Бланк И.А. „Управление прибылью". - К.: Ника Центр, 2002

•2.     Кругла Н.М. „Особливості визначення та обґрунтування оцінки економічних результатів діяльності підприємств"// Актуальні проблеми економіки. - 2004. -№5

•3.     Махмудов А.Г., Найденов В.С. „Проектирование эффективной деятельности"// Актуальні проблеми економіки. - 2005. -№12


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>