XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Британська Н.Н., Ємець В.В. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Науковий керівник Британська Н.Н., студентка Ємець В.В.

Вінницький торговельно - економічний інститут КНТЕУ

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Останнім часом проблеми розвитку міжнародних зв'язків України з іншими країнами набувають все більшого розвитку і переходять на новий економічний рівень. Це пояснюється різними причинами. Саме у сучасних умовах міжнародні економічні відносини формується як цілісне, систематичне утворення.

Європейський вибір України, який був визначений у початковий період формування основ її зовнішньої політики, став природним наслідком здобуття країною державної незалежності. Він відображає життєво важливі інтереси України, викристалізувався з усієї попередньої історії українського народу, його ментальності та глибоких демократичних традицій, ґрунтується на законному прагненні громадян України бачити свою державу невід'ємною частиною єдиної Європи.

З усіх можливих альтернатив лише євроінтеграційний курс здатний забезпечити нашій державі гідне місце в сім'ї європейських народів. Для України інтеграція в Євросоюз - це рух країни до стандартів реальної, діючої демократії та цивілізованого, соціально орієнтованого ринкового господарства. Саме тому це є стратегічною метою державної політики України[3,с.245-247].

Після здобуття незалежності Україна відразу стала помітним державним утворенням у європейському розкладі сил. В Європі вона посідає друге місце за площею, поступаючись лише Росії, та шосте місце за населенням, знаходячись в самому центрі європейського континенту на перехресті торговельних, фінансових, енергетичних шляхів та інформаційних потоків[1, с.167-178].

На сьогодні увага світу прикута до України. Відомий політолог З.Бжезинський у „Великій шахівниці" визначив їй роль стратегічного геополітичного фактора на сучасному європейському просторі, а американський дипломат С.Телбот справедливо охарактеризував незалежну Україну як ключовий момент в новій Європі після холодної війни, зважуючи на її геополітичне становище. У зв'язку з цим „зовнішня політика України, її європейський вибір, повинна будуватися як на реаліях сьогодення, так і на історичних традиціях".

ЄС є членом світового співтовариства і його роль в міжнародних відносинах виходить далеко за межі позицій та дій щодо Спільної зовнішньої політики та політики безпеки. ЄС - це також і найбільший суб'єкт світової торгівлі. Крім того, він є найбільшим фінансовим донором для країн, що розвиваються, та одним з найбільших - для Близького Сходу.

Україна стала першою серед країн СНД, що уклала угоду про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом, де було визначено правовий механізм взаємодії між двома сторонами. Вона була підписана 14 червня 1994 р. у Люксембурзі та 10 листопада 1994 р. ратифікована Верховною Радою України[2, с.214-223].

Ще однією важливою віхою 1998 р. у розвитку двосторонніх стосунків України з ЄС стало ухвалення Указом Президента України „Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу".

Організація безпеки під час проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 - є одним з перспективних напрямів співпраці України з НАТО. Про це під час прес-конференції сказав помічник заступника Генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Джеймс Апатурай. Якщо уряд України захоче мати підтримку НАТО, то організація її надасть. Є конкретні сфери, у яких НАТО має досвід допомоги іншим країнам. НАТО готові  поділитися своїми технічними можливостями та досвідом, якого може бракувати Україні в конкретних питаннях.

Міжнародний валютний фонд здійснює свою політику щодо регулювання,фінансування, нагляду та консультування держав - членів у сфері валютно -фінансових відносин. Україна вступивши у зв'язки з МВФ розширила свої можливоті та отримала підтримку у вигляді фінансування державного бюджету. Ставши членом МВФ Україна водночас увійшла до структури міжнародного банку, її виділено квоту 10 678 акцій на загальну суму в 1,3 мільярди доларів США. Валютну готівку за членство України в банку на суму 7,9 мільярдів доларів США внесли Нідерланди, що є країною - опікуном нашої держави у цій банківській структурі[4].

Україна як держава з перехідним типом економіки прямує до співпраці з такими міжнародними організаціями як Європейський союз, НАТО, Міжнародний валютний фонд. Співпраця з такими світовими велетнями та вступ до них дасть змогу Україні розширити свої економічні та політичні відносини з іншими державами.

Література:

1. Рибачук О. Реалізація плану дій Україна-ЄС: проблеми і перспективи // Національна безпека і оборона. - 2008.

2. Рудяков П. Європейський Союз - Україна: еволюція підходів // Політична думка. - 2009.

3. Устинов И. Н. Мировая торговля: статистически-аналитический справочник. - М., 2010.

http://comeuroint.rada.gov.ua/.

 

e-mail: Valya19933@rambler.ru

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>