XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Британська Н.Н., Мережко А.В. МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ FOREX

Науковий керівник: Британська Наталія  Натанівна

Мережко Анжела Валеріївна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ FOREX

FOREX (FOReing EXchange market) - міжнародний валютний ринок, на якому вільно продаються і купуються гроші. У сучасному вигляді склався у 1970-х роках, коли  було введено вільні курси валют, при цьому ціна однієї валюти щодо іншої визначається з попиту й пропозиції.

У плані свободи від зовнішнього контролю і наявності вільної конкуренції FOREX - найдосконаліший ринок. Він також є найбільшим і найбільш ліквідним фінансовим ринком. За різними оцінками обсяги на ньому становлять від 1 до 1,5 трлн. дол.. за день (єдиного торговельного майданчика не існує, і тому назвати абсолютну цифру неможливо). Торгові операції ведуться по всьому світі через телекомунікації системи цілодобово з 00:00 (GTM) понеділка до 22:00 (GTM) п'ятниці. Практично в кожному з годинних поясів (тобто у Франкфурті, Лондоні, Нью-Йорку, Токіо, Гонконгу і т. д.) [1]

Тому дослідження питань розвитку і основних принципів торгівлі є важливим і актуальним на сьогоднішній день.

Значний внесок у розвиток теорії аналізу та прогнозування ринку FOREX внесли Дж. Мерфі, Дж. Швагер, Е. Найман, Р. Фішер, Л. Вільямс, Б. Вільямс, Р. Елліот, С. Акеліс, М. Бретт, В. Ліховідов, К. Царіхін, А. Кіяніца та інші.

         Відмінність від валютних операцій із реальним обміном валюти, учасники FOREX використовують торгівлю зі страховим депозитом - маржинальну або важільну торгівлю. При маржинальній торгівлі кожна операція обов'язково має два етапи (які можуть бути розділені проміжком часу будь-якої тривалості): купівля (продаж) валюти за однією ціною, а потім продаж (покупка) її за іншою (або за тією самою) ціною. Перша дія називається відкриттям позиції, а друга - закриттям позиції.

         Під час відкриття позиції трейдер вносить заставну суму, яка становить від 0,5 до 4% від кредитної лінії, наданої для угоди. Тож, щоб купити або продати 100 тис. дол. за японські ієни, потрібна не вся сума, а лише від 500 до

4 тис. дол. (залежно від вашої політики керування ризиками). Після закриття позиції заставна сума повертається, і відбувається розрахунок прибутку або втрат, при цьому весь прибуток або збитки, що виникли від зміни валютних курсів, записуються на ваш рахунок. [4]

         Розглянемо тепер конкретний приклад отримання прибутку при зміні курсу загальноєвропейської валюти євро з 0,9162 до 0,9292. Якщо ви на основі технічного або фундаментального аналізу спрогнозували цю зміну, то можна купити більш дешеві євро за долари, а потім продати за вищою ціною. Припустімо, ви обираєте кредитне плече 1:100, тоді 1 тис. дол. дається ще

99 тис. дол. кредитної лінії, яку надає дилінговий центр, і ви купуєте євро за ціною 0,9162. У результаті операції одержуємо: $100.00/0,9162=109.146,47 євро.  Після зміни курсу (а середня денна зміна євро становить приблизно 70-100 пунктів), закриваєте позицію і продаєте євро за долари, але за курсом 0,9292. Отримуєте 109.146,47*0,9292=101.418,89 дол. ваш прибуток - 1.418,89 дол. Якби ви здійснювали цю ж операцію при кредитному плечі 1:200 то ваш прибуток дорівнював би 2.837,78 дол., при плечі 1:50 - 709,45, а при плечі 1:25 - 354,72. [2]

          Ще раз нагадаємо вам, що чим більше кредитне плече, тим вищий прибуток при правильному прогнозуванні коливання курсів валют, але тим більшими будуть ваші збитки у разі, якщо ваші припущення виявилися не вірними.

         Почуватися впевнено на ринку FOREХ неможливо без досконалого знання термінів, які застосовуються тут.

         Котируваннями валют - називають відносини валют одна до одної. 

••        USDCHF - вартість 1 дол. у швейцарських франках.

••        USDJPY - вартість 1 дол. у японських ієнах.

••        EURUSD - вартість 1 євро в доларах США.

••        GBPUSD - вартість 1 фунта стерлінгів  у доларах США.

Тобто котирування виражаються в одиницях другої валюти за одиницю першої. Наприклад, котирування USDJPY 108,91 показує, що один долар коштує 108,91 японської ціни. А котирування EURUSD 0,9561 говорить про те, що один євро коштує 0,9561 американського долара. [4]

Остання цифра в котирування називається пунктом. Для кожної валюти вартість пункту різна і залежить від кредитного плеча і поточного котирування.

Формула розрахунку вартості 1-го пункту:

100,000*К

поточне котирування без ком,

де К = 1 при плечі 1:100,

К = 2 при плечі 1:200,

К = 0,5 при плечі 1:50,

К = 0,25 при плечі 1:25.

Приклади:

USDJPY = 108,91 плече 1:100 100.000/ 108,91 х 1 = 9,18 USD

EURUSD = 0,9561 плече 1:200

100.000/ 0,9561 х 2 =20,92 USD

GBPUSD і EURUSD є прямими котируваннями. [5]

На прямих котируваннях покупка відбувається по ASK, а продаж по BID. У випадку зі зворотними котируваннями - навпаки.

Торгівля на ринку FOREX здійснюється лотами. При відкритті позиції ви можете вибрати бажану кількість лотів від 1 до 10. Один лот дорівнює 100 тис. доларів. Заставна сума для одного лота буде різною від 500 до 2 тис. дол., залежно від обраного вами кредитного плеча. Кредитне плече (leverage) - це фінансовий механізм, що дозволяє кредитувати спекулятивні операції під невелику заставну суму. Деякі дилінгові центри дають можливість вибору кредитного плеча в діапазоні від 1: 200 до 1:25. [5]

У ході торгівлі надається можливість фіксації прибутку або відрізання втрат по ваших, заздалегідь установлених наказах LIMIT і STOP.

LIMIT виставляється вище від поточного значення ціни.

STOP виставляється нижче від поточного значення ціни.

При цих наказах позиція закривається без додаткових вказівок стосовно досягнення ціною обговореного рівня.

У процесі торгівлі ви можете створювати відкладені позиції, що будуть активізовані за досягнення ціною заявленого рівня (open price). При створенні і закритті ордерів існує тимчасова затримка, що становить приблизно 30-40 секунд. При реагуванні на запит вам дається реальна ринкова ціна, що відповідає моменту пропозиції, а не запиту. [3]

Форекс є позабіржовим ринком. Він являє собою неформальну мережу торговельних відносин між учасниками ринку по усьому світу, включаючи центральні, комерційні, інвестиційні банки, пенсійні фонди, брокерів і дилерів, страхові компанії, транснаціональні корпорації і приватних осіб. На даному ринку проходять торговельні операції по всіх основних валютах.

Слід зазначити, що валютні операції є важливим елементом ринкової системи ефективного просторового та часового розподілу ресурсів, а з урахуванням сучасних тенденцій розвитку світового ринку можна підкреслити їх значну роль в ефективному розподілі ресурсів за ризиками, за інструментами і за строками дії цих інструментів.

Література:

1. Світовий валютний ринок: стан та динаміка/О. Боришкевич//Вісник Національного Банку України. - 2011. -№3- с.25-29.

2. FOREX: валютний ринок, де вільно продають і купують гроші/Н. Юсеф//Персонал. - 2006. - №9. с. 52-58

3. Фундаментальный анализ финансовых рынков/ Под ред. А.С. Кияница. - СПб.:  Питер, 2005. - 234 с.

4. Швагер Д. Технический анализ. Полный курс/ Джек Швагер. - 6-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 804 с.

5. http://realtrader.org/ua/page/?id=42   

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>