XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Брижак О.В. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Брижак О.В.

Буковинська державна фінансова академія

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Поняття „механізм" в економічній теорії визначене недостатньо чітко. Застосування контролю та аналізу диверсифікації діяльності суб'єктів господарювання як складових економічного механізму є недослідженим і потребує нових підходів до визначення цього поняття.

Розробки вчених-економістів І.Ансоффа, І.А. Белобжецького, В.Я. Іонова,

В.Н. Кашина, Т. Левітт, О. Маркушевича  присвячені різним напрямкам використання поняття „механізм". Застосування цього поняття у визначенні економічного механізму диверсифікації діяльності суб'єктів господарювання потребує більш детального дослідження та висвітлення [2].

Метою дослідження є розгляд теоретичного аспекту диверсифікації діяльності суб'єктів господарювання у розрізі економічного механізму.

У сучасних умовах розвитку виробничих відносин для підвищення конкурентного статусу, підтримки прийнятого рівня ефективної діяльності вітчизняний виробник використовує різноманітні управлінські інструменти, значне місце серед яких посідає механізм диверсифікаційних процесів.

Цільовою функцією економічного механізму підприємства є отримання прибутку шляхом випуску та реалізації конкурентоспроможної продукції високого рівня рентабельності [2].

Диверсифікація у розрізі економічного механізму є інструментом використання переваг комбінування, проникнення у нові високорентабельні галузі забезпечує компенсацію зниження прибутку на ринку одних товарів за рахунок високих прибутків на інших ринках. Тому диверсифіковані підприємства мають вищу ринкову стійкість і конкурентоспроможність, ніж вузькоспеціалізовані, оскільки вони мають змогу переливати капітал у найприбутковіші галузі [1].

Принципи диверсифікації діяльності суб'єктів господарювання:

1) визначення мети процесу диверсифікації, що не вступає у суперечність з глобальною метою підприємства;

2) необхідність передусім захищати вже отриманий і сформований капітал, а лише потім розробляти шляхи його збільшення і розвитку;

3) врахування міжелементних зв'язків системи, їхніх особливостей і взаємодії;

4) узгодження напряму диверсифікації з потребами ринку;

5) доцільність технологічної сумісності та спадкоємності;

6)максимальне використання наявних трудових ресурсів на виробництві [2].

Диверсифікацію діяльності суб'єктів господарювання застосовують для того, щоб:

•·        досягти збільшення фінансової синергії;

•·        стабілізувати доходи;

•·        зменшити оперативний ризик;

•·        збільшити кредитні можливості;

•·        забезпечити зростання;

•·        змінити профіль підприємства [1].

Отже, диверсифіковані підприємства мають високу ринкову стійкість і конкурентоспроможність, вони мають змогу переливати капітал у найприбутковіші галузі. Диверсифікація у розрізі економічного механізму забезпечує проникнення у нові високорентабельні галузі, компенсацію зниження прибутку .

Література:

1. З.Є. Шершньова. Стратегічне управління: Підруч.-2-ге вид., перероб. і доп.-К.: КНЕУ, 2004.-699 с.

2. М.Д. Корінько. Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності суб'єктів господарювання. // Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 6.- с. 134-142.

           


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>