XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Броварник В.В., Поляков В.В., Распопов В.Б. ІНФОРМАТИКА ТА INTERNET-ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Броварник В.В., Поляков В.В., Распопов В.Б.
Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України

ІНФОРМАТИКА ТА INTERNET-ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Саме так називається навчальна програма, за якою в Науково-навчальному центрі НАН України (НУЦ ПІ НАНУ) проходять підготовку аспіранти і підвищують кваліфікацію науковці установ і організацій Національної академії наук. Навчальна програма складається з базового і спеціалізованих модулів, кожний з яких розрахований на 72 години і охоплює наступні розділи.

Базові знання. Цей рівень викладання гармонізований міжнародним стандартом ECDL/ICDL. European Computer Driving License ( ECDL ) - єдині «права з інформатики», які визнаються не тільки в країнах Європи, і які гарантують роботодавцю, що їх власник має певні стандартні навички користування комп'ютером і сучасним стандартним програмним забезпеченням, та має певний рівень знань в сфері інформаційних технологій. Приєднання України до європейського освітнього простору, поширення наукових контактів, міжнародні відрядження науковців, участь українських науковців у роботі міжнародних наукових колективів тощо гостро актуалізує необхідність запровадження згаданої сертифікації.

Зусилля викладачів НУЦ ПІ НАНУ нині спрямовані на досягнення відповідності знань, умінь і навичок осіб, які навчаються у Центрі, міжнародному стандарту ECDL/ICDL. Нажаль, обмежене бюджетне фінансування НУЦ ПІ НАНУ не дозволяє завершувати цикл навчання слухачів їх офіційною сертифікацією (офіційна процедера сертифікації є ліцензованою, здійснюється у вигляді тестування лише в офіційних сертифікаційних центрах  з ECDL/ICDL, які до речі, вже зареєстровані і діють в Україні, але коштує таке тестування для «бюджетників» не дешево - десь в межах $$ 500 ). Тому викладачами НУЦ ПІ НАНУ було прийняте рішення: навчання проводити на міжнародно визнаному високому рівні, забезпечуючи тим самим кожному, хто завершить підготовку в Центрі, можливість  самостійно, власним коштом, впевнено пройти незалежне тестування з ECDL/ICDL в сертифікаційному центрі і отримати відповідний документ - СЕРТИФІКАТ ECDL/ICDL, якщо у українського науковця дійсно виникне потреба в такому документі під час його закордонного відрядження.

Рівень знань, який необхідно мати для успіху незалежної сертифікації.

Базові знання з інформаційних технологій. (Загальні знання з інформаційних технологій і застосування ПК в сучасному житті. Знання складових ПК - аппарате забезпечення,  програмне забезпечення, пристрої для зберігання даних. Загальні знання сучасних комунікацій, мережевих додатків, програмного забезпечення, питань забезпечення охорони здоров'я під час роботи з комп'ютером, питань безпеки і захисту даних, а також законодавчого забезпечення використання ПК.)

Використання комп'ютера і робота з операційними системами. (Навички володіння комп'ютером і операційними системами. Знання з налаштувань комп'ютера, використання «Допомоги», перезавантаження ПК після "зависання" або збою у функціонуванні ПК, робота з Робочим столом, організація файлової структури. Компресія даних, захист від вірусів.)

Текстові редактори. (Використання текстового редактора в повсякденному житті, створення, форматування і збереження текстових документів. Копіювання і переміщення текстів, робота з таблицями, малюнками і графічними об'єктами, пересилка текстів по електронній пошті.)

Електронні таблиці. (Використання програмних додатків для роботи з електронними таблицями. Створення, форматування, модифікація електронних таблиць, розуміння концепції роботи з електронними таблицями. Створення і використання формул, графічних об'єктів і діаграм.)

Бази даних. (Використання додатків для створення баз даних і розуміння концепцій роботи з базами даних. Створення і зміна таблиць, запитів, форм і звітів, роздруковка документів. Реалізація запитів і сортування даних.)

Презентації. (Використання програм для створення електронних презентацій. Створення, форматування, модифікація слайдів, робота з їх дизайном. Переміщення об'єктів, створення графіків і схем. Робота з текстом, малюнками і графічними об'єктами, додавання анімації.)

Інформація та комунікація. (Використання Інтернету, захист інформації. Використання пошукових серверів для роботи з ресурсами мережі і отримання необхідної інформації. Заповнення мережевих анкет, роздрук веб-сторінок. Робота з електронною поштою, розуміння концепцій електронного документообміну, інформаційної безпеки. Створення, відсилання, отримання повідомлень, написання відповідей, переадресація повідомлень, робота з вкладеннями, організація файлової структури в додатку для роботи з електронною поштою.)

Спеціалізовані модулі дають поглиблене знання з використання сучасних інформаційних технологій саме науковцями, вони розраховані на фахівців, які спеціалізуються у гуманітарних або у природничих дослідженнях.

Перший з спеціалізованих модулів навчає роботі з різними електронними словниками, електронними перекладачами, електронними енциклопедіями, графічними редакторами, дає практичні навички сканування тексту і зображень, запису інформації на оптичні носії тощо, навчає сайтобудуванню і розміщенню сайтів в мережі INTERNET.

Другий модуль розрахований на дослідників-експериментаторів і враховує їх потребу в кваліфікованому використанні ПК для обробки експериментальних даних, побудови графіків, математичному моделюванні. Поглиблено вивчаються  спеціалізовані додатки MS Excel, а також програми  для науковців Origin і Maple.

Можливості програми  Origin : робоче середовище; навігатор проектів; управління даними; імпорт даних; фільтри імпорта; робота з даними у форматі Excel в оболонці Origin; основні маціпуляції з даними; створення і модифікація графіків; користувацькі шаблони і теми для графіків; підготовка графіків до публікації; основи математичного аналіза даних тощо.

Можливості програми Maple :  числові обчислення; робота із довідковою системою; 2-D графіка; 3-D графіка; числовий і аналітичний розв'язок певних класів математичних задач (на прикладі задач з математичного аналізу, векторного аналізу, диференційних рівнянь, лінійної алгебри тощо); елементи програмування алгоритмів в інструментальному середовищі Maple.

Навчанні аспірантів і науковців НАН України в Центрі здійснюється «без відриву від основної роботи», двічі на тиждень, по 6 академічних годин. Заняття проводяться в сучасному дисплейному класі, є мультимедійний проектор, забезпечений доступ до швидкісного інтернету. При необхідності організуються вузько спеціалізовані навчальні заняття з застосування сучасних інформаційних технологій в наукових дослідженнях, наприклад, з сучасних мов програмування.

Зазначимо, що програма занять, яка означена вище, періодично переглядається, оновлюється, у відповідності з рівнем технічних і фінансових можливостей наукових установ і безперервним оновленням програмного забезпечення. НУЦ ПІ НАН Україні був створений у 1987 році Президією НАН України як спеціалізований науково-навчальний Центр, з метою неперервного підвищення кваліфікації науковців з ефективного використання досягнень інформатики в наукових дослідженнях. За час, що минув, декілька разів повністю оновилися парк обчислювальної техніки - від громіздких ЕОМ ЕС колективного користування до сучасних багатопроцесорних ПК, базове програмне забезпечення - від ОC EOM EC колективного користування до сучасних версій WINDOWS, UNIX, LINUX, прикладне програмне забезпечення - від вузько спеціалізованих програм до означених вище типових офісних і наукових прикладних програм і INTERNET,  інструментальне програмне забезпечення - від мов програмування FORTRAN EC, NEDIS, LISP, ВASIC тощо до сучасних мов С++, Delphi, Java, PHP тощо і об'ектно-орієнтованих технологій програмування. НУЦ ПІ НАН України допомагає науковцям (за час існування Центру підвищили кваліфікацію  майже десять тисяч осіб) користуватися сучасними досягненнями інформатики та застосовувати їх в наукових дослідженнях, якими б вузько спеціалізованими їх дослідження не були - гуманітарні чи  природничі. Тому що інформатика, і це визначено відповідними постановами Уряду України, відноситься до пріорітетних напрямків розвитку сучасного суспільства. Нині в Україні діє державна  цільова програма «Нові комп'ютерні засоби і технології інформатизації суспільства».

Невідємною складовою діяльності  НУЦ ПІ НАН України є шефська допомога Київській Малій академії наук «Дослідник». Центр здійснює науково-методичне керівництво діяльністю секции юних програмістів МАН. Щорічно проводяться науково-практичні конференції-конкурси старшокласників Києва з числа юних програмістів МАН. Творчі здобутки юних і науково-методичні напрацювання  педагогів, які працюють з юними програмістами, узагальнюються, видаються статті і навчальні посібники для молоді з програмування і IT-додатків. Така діяльність сприяє відтворенню наукового потенціалу України. Нині майже в кожній українській сім'ї, яка виховує дитину, вже є власний ПК, який за потужністю в тисячі разів перевищує ті ЕОМ, на яких свого часу працювали творці вітчизняних комп'ютерів С. О. Лебедєв і В. М. Глушков. Нажаль, нині молодь витрачає комп'ютерний час на розваги - на комп'ютерні ігри, а не на екперименти з ПК і не на програмування власних алгоритмічних доробок...  Науковий потенціал України став би практично невичерпним, звісно, якби суспільство приділяло першочергову увагу вихованню молодого покоління науковців-кібернетиків. Але такого, нажаль, не сталося. Чи не в цьому, зокрема, проявляються вади сучасної освіти України?

E-mail: viktor.raspopov@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>