XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бурлака В. М., к. е. н., Соколовська В. В. МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Бурлака В. М., к. е. н., доц., Соколовська В. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Проблема банкрутства є досить болючим питанням в сьогоднішніх економічних умовах, оскільки значна частина українських промислових підприємств перебуває у складному фінансовому становищі. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів призводить до їх неплатоспроможності та є основною причиною загальної тенденції збільшення кількості збиткових підприємств, порушення чисельних справ про банкрутство.

Питання про процес банкрутства та методи його запобігання  розглядалося у працях вітчизняних  науковців  та   практиків,   зокрема   Коць О.О., Прушківський В.Г., Тимош І.М., Шапуров О.О. та інших. Завдяки роботам цих вчених сформульовано підґрунтя для подальших наукових досліджень.

Метою даного дослідження є розкриття механізму банкрутства та виявлення шляхів його запобігання.

Банкрутство  являє собою визнану господарським  судом  неспроможність боржника  відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом  вимоги  кредиторів  не   інакше   як   через   застосування ліквідаційної процедури.

На жаль, в Україні спостерігається процес збільшення підприємств, що знаходяться в стані кризи. Сьогоднішні економічні проблеми мають специфічні форми вияву, які свідчать про складність перехідного періоду. У цій ситуації гостро встають проблеми ефективного управління, направленого на беззбиткову господарську діяльність, забезпечення контролю і запровадження критеріїв оцінки діяльності керівництва підприємств взагалі.

Механізм банкрутства є необхідною, важливою складовою ринкової системи господарювання [3, С.24]. Серед його найважливіших функцій слід виділити:

•¾   стимулювання розвитку підприємництва та підвищення ефективності господарювання;

•¾   звільнення ринку від недієздатних учасників;

•¾   забезпечення дотримання рівності прав, обов'язків і відповідальності у господарських відносинах між окремими суб'єктами ринку;

•¾   справедливий розподіл грошових коштів, отриманих від продажу майна банкрута, між його кредиторами;

•¾   створення умов для відродження бізнесу у випадку економічної доцільності і наявності бажання власників підприємства.

Найбільш дієвим засобом запобігання банкрутству підприємств є своєчасне виявлення ознак фінансової кризи й аналіз можливостей відновлення його платоспроможності [1, С.19]. Це дає можливість знайти шляхи оздоровлення фінансового стану за допомогою здійснення окремих заходів або проведення фінансової санації.

Механізм запобігання банкрутства суб'єктів господарювання являє собою набір таких цілеспрямованих дій, реалізація яких базується на постійному моніторингу їх фінансового стану з урахуванням зовнішнього середовища, яке змінюється, і призводить до підвищення стійкості на ринку, тим самим забезпечуючи дотримання інтересів суб'єктів господарювання, їх працівників, кредиторів, держави і суспільства.

Виділимо основні напрями дій, які сприяють підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання і запобіганню банкрутства підприємства, а саме:

1. Технологічні нововведення. Сучасні форми автоматизації та інформаційних технологій справляють найістотніший вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції (надання послуг).

2. Рівень ефективності використання устаткування. Устаткуванню належить провідне місце в програмі підвищення ефективності передусім виробничої, а також іншої діяльності суб'єктів господарювання.

3. Конкурентоспроможність продукції. Якість продукції  і зовнішній вигляд (дизайн) також є важливими чинниками ефективності діяльності суб'єктів господарювання.

4. Працівники. Основним джерелом і визначальним чинником зростання ефективності діяльності є працівники - керівники, менеджери, спеціалісти, робітники.

5. Стиль управління. Він поєднує професійну компетентність, діловитість і високу етику взаємовідносин між людьми, практично впливає на всі напрямки діяльності підприємства (організації).

Отже, на сьогоднішній день проблема банкрутства є досить болючим питанням, оскільки значна частина українських виробничих підприємств перебуває у складному фінансовому становищі. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів призводить до їх неплатоспроможності та є основною причиною загальної тенденції збільшення кількості збиткових підприємств, порушення чисельних справ про банкрутство. А тому подолання проблеми банкрутства в певній мірі залежить від функціонування організаційного механізму виявлення загрози на підприємстві на її ранніх стадіях та розробки і впровадження відповідних антикризових заходів, що дозволить подолати кризу, відновити платоспроможність та запобігти процесу банкрутства і ліквідації підприємства.

Література:

•1.       Прушківський В.Г. Стратегія запобігання банкрутства підприємства // Економіка і держава. - 2011. - №8. - С. 18-20

•2.       Терещенко О. О. Антикризове фінансування управління на підприємстві : монографія / О.О.Терещенко. - К. : КНЕУ, 2008. - 272с.

•3.       Тимош І.М. Організаційно-методичний механізм запобігання банкрутства підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №6. - С. 23-25


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>