XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бузейчук В.М. ВИСВІТЛЕННЯ ПОСТАТІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО НА СТОРІНКАХ «УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ» (1991 – 2000 рр.) (спроба кількісного аналізу історіографічних джерел).

Бузейчук В.М.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ВИСВІТЛЕННЯ ПОСТАТІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО НА СТОРІНКАХ «УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ЖУРНАЛУ» (1991 - 2000 рр.) (спроба кількісного аналізу історіографічних джерел)

Дослідження різноманітних проблем історіографії (тут цей термін вживається у сенсі «історія історичної науки») на сьогодні виглядає надзвичайно актуальним з погляду намагання істориків як переосмислити  минуле сфери своєї професійної діяльності, так і усвідомити сучасний стан науки історії. З іншого боку, дослідження історіографії певних проблем (як сукупності наукової літератури з конкретної тематики) дозволяє виявити нові погляди на здавалось би безперспективні питання, особливо в умовах відсутності нових джерел, як у випадку з вивченням історії Київської Русі.

«Український історичний журнал», як провідне фахове видання в країні, може бути прийнятий як доволі вірогідна модель науково-історичної спільноти України, а відтак і виступати репрезентантом вітчизняного історіографічного процесу.

Наразі нас цікавить публікація на сторінках «Українського історичного журналу» досліджень, присвячених вивченню життя та діяльності київського князя Володимира Великого. Дана спроба аналізу публікацій, як історіографічних джерел, є частиною більш широкого кола проблем у контексті порівняння сучасних української та російської історіографій (наукової літератури) доби Володимира Великого та є продовженням більш ранніх наших досліджень [1, с. 18-20].

Різні аспекти життя та діяльності Володимира можуть бути висвітлені як у дослідженнях з історії Русі загалом або окремих її проблем, так і в спеціально присвячених постаті князя роботах.

Ми пропонуємо розглянути кількісні показники публікацій в «УІЖ» за 1991-2000 роки, наведені у таблиці 1.

-- page break --

Роки 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Загалом публікацій 126 124 117 87 111 108 119 110 105 108
Присвячено історії

Київської Русі

5 2 5 4 4 9 6 2 1 3
Відсоток від загальної кількості 6,3 2,5 5,85 3,48 4,44 9,72 7,14 2,2 1,05 3,24

Таблиця 1.

Як бачимо, жодного року кількість публікацій щодо історії Київської Русі не перевищувала 9 (1996р.), що становило менше 10% від загальної кількості оприлюднених матеріалів. У 1992, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000 роках праці з давньоруської тематики складали менше 5% обсягу публікацій «УІЖ». Найменше робіт даної тематики на сторінках журналу вийшло 1999 року (1).

Загалом за десятиліття 1991-2000 рр. було опубліковано 41 працю стосовно історії Київської Русі, що склало 3,68% від загальної кількості публікацій. Наведені цифри вказують, що українські історики виявляють низьку зацікавленість у проведенні досліджень з історії Київської Русі. Цю ситуацію констатував і Я. Грицак у своїй оцінці української історіографії пострадянського періоду [2, с. 51]. Треба відзначити, що праць, присвячених Володимирові не було опубліковано жодної.

Приймаючи «УІЖ» як ймовірну модель (за В. Підгаєцьким [3, с. 121]) української науково-історичної спільноти, можемо стверджувати, що з певною мірою вірогідності вона може відображати вітчизняний історіографічний процес кінця ХХ ст. Водночас маємо констатувати, що даний аналіз apriori не є повним і висновки його можуть і повинні бути переглянуті.

Література:

•1.      Бузейчук В.М. Володимир Великий в працях М.С. Грушевського // Україна наукова: Мат-ли ІІ-ї ВНПІК 21-23 грудня 2006 р. - К., 2006. - С. 18-20.

•2.      Грицак Я. Українська історіографія. 1991-2001: десятиліття змін // Україна Модерна. Ч. 9. - К.; Львів, 2005. - С. 43-68.

•3.      Підгаєцький В. «Орач льодовика» і його «історії» як метафори минулих часів // Україна Модерна. Ч. 9. - К.; Львів, 2005. - С. 106-124.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>